Nieuws

 

23 januari 2019

Meer mensen zetten hun woning te koop

De gekte op de Nederlandse woningmarkt begint iets af te nemen. “In sommige regio’s en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. De NVM merkt dat de daling van het aantal transacties wat afvlakt, het aanbod sinds lange tijd weer iets stijgt en dat de prijsstijgingen niet meer zo groot zijn.

“We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen.” Dat uit zich volgens Jaarsma onder andere in een zekere afkoeling op de meest verhitte delen van de woningmarkt, hoewel hij de woningmarkt als geheel nog steeds als oververhit typeert. “Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de woningmarkt. Afgelopen kwartaal heeft de NVM aangegeven dat het Code Rood is voor de woningmarkt – met name voor de nieuwbouw – en het is nog steeds Code Rood, maar wel met enkele lichtpuntjes.”


Jaarsma constateert dat in 2019, net als in 2018 en daarvoor, wederom niet de benodigde nieuwbouwaantallen worden gehaald. “Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen.” De NVM-voorzitter zegt dit bij de bekendmaking van de woningmarktcijfers over het vierde kwartaal*, die vandaag worden gepresenteerd.

Prijsafvlakking wordt in stedelijke regio’s zichtbaar
Dat de woningmarkt ‘verzadigd’ is, wil de NVM-voorzitter graag toelichten. “De hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn. Vooral in de grootstedelijke, krappe regio’s zijn de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau uitgekomen, dat stijgingen boven de 10% niet langer vanzelfsprekend zijn. Door het hoge niveau van de prijzen is de betaalbaarheid van woningen, zeker voor huishoudens met een minder gevulde beurs, gedaald en haken consumenten af.”

Dat consumenten afhaken, blijkt volgens Jaarsma uit het aantal woningen dat te koop staat. Voor het eerst in 18 kwartalen is het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5% toegenomen. “Het toenemende aanbod komt vooral doordat er meer woningen te koop worden gezet. Ook de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod. Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen.”

Dat niet aanhoudend een hogere prijs voor een woning gevraagd kan worden, is een besef dat volgens de NVM langzamerhand doordringt tot de markt. “In met name de stedelijke regio’s zien we de prijsstijgingen afvlakken”, weet Jaarsma. Het hoge prijsniveau zorgt er ook voor dat de snelheid waarmee woningen verkocht worden, begint af te nemen. De verkoopkans van woningen die te koop komen, is voor het eerst sinds lange tijd gedaald. “Het is ook voor het eerst in jaren dat de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijke gemiddelde ligt”, aldus Jaarsma.

Nederlandse woningmarkt al anderhalf jaar overspannen
Makelaars van de NVM hebben in het vierde kwartaal van 2018 ruim 8% minder woningen verkocht dan een jaar geleden. Het is het zesde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal verkochten de NVM-makelaars het afgelopen kwartaal bijna 39.300 woningen, 3.500 minder dan een jaar eerder. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM bijna 148.000 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars. Voor de totale markt betekent dit 214.000 transacties. Dat is 10,7% minder dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs is in het vierde kwartaal 2018 gestegen tot een recordniveau van 298.000 euro. Vergeleken met een jaar eerder zijn woningen daarmee 10,3% duurder geworden. Maar liefst 38% van de verkochte woningen ging boven de vraagprijs weg.

De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 39 dagen, 11 dagen minder dan een jaar geleden. Jaarsma: “Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest.” Het woningaanbod is echter voor het eerst in 4,5 jaar toegenomen (met 5%) in vergelijking met een kwartaal ervoor. De looptijd van de in aanbod staande koopwoningen is opnieuw afgenomen, namelijk tot 136 dagen. Nog slechts 23% van de woningen staat een jaar of langer te koop. Een potentiële koper kon in het vierde kwartaal 2018 uit 3,6 woningen kiezen. “Hier zie je duidelijk de regionale verschillen”, zegt Jaarsma. “In sommige regio’s aan de randen van ons land hebben kopers nog ruime keuze, al neemt het ook daar af. Maar in de grote steden kunnen mensen nog maar kiezen uit iets meer dan 2 woningen.” Ruim 70% van de nieuw in aanbod gekomen woningen (in het derde kwartaal 2018) is binnen 90 dagen verkocht.

Te weinig aanbod en hoog prijsniveau speelt ook nieuwbouw-koopmarkt parten
Het afgelopen kwartaal daalde ook de verkoop van nieuwbouwwoningen; met 7%. Er werden in heel 2018 door NVM-makelaars, inclusief vrije kavels, 30.900 nieuwbouwwoningen verkocht. De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 14% toegenomen tot gemiddeld 361.000 euro in het vierde kwartaal 2018. Jaarsma: “Er is enorme interesse voor nieuwbouwwoningen, maar dit resulteert niet in meer transacties.” Volgens de NVM-voorzitter is dit voor een deel te verklaren door een gebrek aan aanbod en het hoge prijsniveau, maar er is volgens hem meer aan de hand. “In een jaar waar de Rijksoverheid stuurt op het aanjagen van de nieuwbouw, zijn er in de eerste drie kwartalen van 2018 juist aanzienlijk minder nieuwbouw-koopwoningen te koop gezet dan een jaar eerder.

Het vierde kwartaal van 2018 maakt een hoop goed: door een uitstekend kwartaal is het nieuwe aanbod in heel 2018 beperkt gebleven tot -2% ten opzichte van 2017.” Net als in de bestaande bouw stijgen de prijzen in nieuwbouw sterk door de enorme vraag naar woningen. Jaarsma: “De nieuwbouwprijzen worden verder opgestuwd door hoge bouwkosten, gasloos bouwen en de focus op binnenstedelijk bouwen.

Onze makelaars in en rond de grotere steden schetsen een negatief beeld van onbetaalbare nieuwbouw voor een steeds grotere groep geïnteresseerden.” Voor het eerst worden volgens de NVM nieuwbouwwoningen in de vier grote steden trager verkocht dan daarbuiten. “De kwaliteit van de nieuwbouw stijgt niet met de prijs, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding onder druk staat. De koper, die steeds dieper in zijn buidel moet tasten, wordt terecht steeds kritischer”, weet Jaarsma.

Trend van prijsstijgingen en minder transacties zet door
Jaarsma: “Ik verwacht voor 2019 een stabilisering tot lichte daling van het aantal transacties, tot -5%. Daarnaast voorzie ik dat de huizenprijzen in 2019 met gemiddeld 4% tot 7% zullen toenemen.” De komende periode zal de woningmarkt een wisselend landelijk beeld laten zien, volgens de NVM-voorzitter. Regionaal bestaan er nog steeds grote verschillen op de koopwoningmarkt. Oververhitte gebieden zullen naar alle waarschijnlijkheid afkoelen, met een afvlakkende prijsstijging. Ruime gebieden aan de randen van Nederland worden juist krapper. Bron: NVM.nl23 januari 2019

Korting op hypotheekrente groen energielabel

Het belang van het verduurzamen van hypotheekportefeuilles neemt bij geldverstrekkers steeds verder toe. Dat meldt De Hypotheekshop.

Niet alleen verlagen geldverstrekkers door vergroening het risicoprofiel van hun onderpanden, het geven van rentekorting op basis van een energielabel kan in de toekomst zelfs steeds meer een voorwaarde worden voor het kunnen aantrekken van financiering.

Vanaf april korting bij Vista

Zo maakte pensioenfonds ABP vorige week bekend de komende jaren in totaal € 800 miljoen in hypotheken van Vista Hypotheken te beleggen via haar pensioenbelegger APG. Daarvan is ruim € 500 miljoen bestemd voor duurzame hypotheken. Vista Hypotheken is een nieuw dochtermerk van Rabobank dat in april van start gaat.

Klanten die kiezen voor deze hypotheken, krijgen korting op hun hypotheekrente. Dan moet de gefinancierde woning wel energielabel-A hebben of dat krijgen na een verbouwing. Vanaf 1 april dit jaar kunnen klanten deze korting ook krijgen als zij gedurende de looptijd van de hypotheek hun woning verduurzamen en op een energielabel-A uitkomen.

Business Insider rekende uit wat dit een woningeigenaar oplevert en concludeert: de vraag is of zo’n beperkte financiële prikkel huiseigenaren kan stimuleren om te gaan voor een A-label bij de energiezuinigheid. Bron: vastgoedactueel.nl9 november 2018

Nieuwbouw blijft teruglopen

Dit jaar zijn weer minder woningen gebouwd dan in 2017, en het einde van de ellende is nog (lang) niet in zicht. Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt. ''Ik kan hier maar één conclusie uit trekken: er komt de komende jaren nóg minder nieuwbouw’’, waarschuwt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. In de vandaag uitgebrachte rapportage van TU Delft naar de staat van de woningmarkt staan alle seinen voor nieuwbouw op rood.

Nieuwbouw wordt vaak gezien als hét antwoord op het schreeuwend tekort aan woningen en de almaar stijgende huizenprijzen, schrijft het AD op haar website. Hoe hard die oplossing ook nodig is, zij lijkt verder weg dan ooit. Sinds 2005 is de druk op de nieuwbouwmarkt niet zo groot geweest, is een van de conclusies in de nieuwste Woningmarktmonitor. Een koper kan nog maar kiezen uit minder dan drie aangeboden nieuwbouwwoningen. Amper vijf jaar geleden waren dat nog tien huizen. Daarmee is de keuze voor woningzoekers nóg beperkter dan op de markt van bestaande koopwoningen.

Wat het zo somber maakt: de afgifte van nieuwe bouwvergunningen, de oplevering van huizen én de verkoopcijfers laten in het tweede kwartaal een dikke min zien ten opzichte van een kwartaal eerder. Ter illustratie: het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde in het tweede kwartaal met 17 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Teken aan de wand

Een teken aan de wand, zegt woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer van de TU Delft. Vooral omdat het tweede kwartaal traditioneel een gunstige periode is voor nieuwbouw. Oftewel: meestal is in dit kwartaal een stijging zien. Tot nu toe, dus. ''Nu blijft het aantal verkochte nieuwbouwwoningen zo’n 2.000 tot 2.500 woningen achter bij de verwachting op basis van het normale seizoenspatroon én het blijft al helemaal ver achter bij wat we nodig hebben om te kunnen spreken van een gezonde woningmarkt.’’

In het kader van het ‘gezond’ maken van de woningmarkt is er de afspraak tussen de overheid, woningcorporaties en Bouwend Nederland: op jaarbasis moeten er 75.000 woningen (koop en huur) worden opgeleverd. Máár, aldus de woningmarkthoogleraar, kunnen we die aantallen voor dit jaar wel op onze buik schrijven. We mogen al blij zijn als we dit jaar uitkomen rond de 65.000 opgeleverde nieuwbouwhuizen.

In de zomer kwam de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars NVB met een soortgelijke boodschap naar buiten over de stokkende nieuwbouw. ''Als we niet oppassen zitten we over een paar jaar in een nieuwe crisis’’, zei Nico Rietdijk van de NVB.

Is die waarschuwing niet erg overdreven? Absoluut niet, zegt Boelhouwer. ''Er zijn nu al heel veel mensen die niet meer aan de bak komen op de woningmarkt. De productie moet echt omhoog. En in plaats van dat die omhooggaat, gaat-ie nu omlaag.’’ Dat voorspelt volgens de woningmarktkenner weinig goeds voor de komende jaren. Minder bouwvergunningen nu, betekent minder opgeleverde en verkochte huizen over 1,5 of 2 jaar. ''Je kunt er gif op innemen dat we dus volgend jaar en het jaar erop nóg minder nieuwbouw krijgen.’’

Belemmeringen

De oorzaak van de teruggang in nieuwbouw? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, weet Boelhouwer. Eén is het gebrek aan geschikte locaties waar echt gebouwd kan worden. Nu zou je kunnen denken dat Nederland genoeg plekken heeft om te bouwen, maar volgens Boelhouwer zijn de veel grootschalige locaties al ‘bezet’. ''Als er gebouwd wordt, gaat het vaak om kleinere bouwprojecten van een paar honderd woningen op dure en lastig te ontwikkelen locaties.’’

Een andere oorzaak die de nieuwbouw afremt: het protest van omwonenden en de archeologische vondsten en zeldzame flora en fauna die zorgen voor bouwvertragingen. Een andere belangrijke verklaring is de financiering. Mede door de stijgende bouwkosten wordt het bouwers en ontwikkelaars steeds lastiger om winst te boeken. Dat geldt ook zeer zeker voor woningbouwverenigingen.

Tijdens de crisis waren de corporaties in ons land verantwoordelijk voor ongeveer 50 procent van de totale nieuwbouw maar inmiddels is hun inbreng hard teruggelopen: van 35.000 nieuwbouw (koop en huur) naar 15.000 nu. ''Dat is geen onwil’’, benadrukt Boelhouwer. ''Ze hebben het geld hard nodig voor andere zaken: het verduurzamen van hun woningvoorraad kost ze meer dan 100 miljard en dan zijn er ook de jaarlijkse heffing en belastingen die ze moeten betalen aan het rijk en die de komende jaren met bijna 1 miljard euro oplopen.’’

En dan is er nog iets anders dat nieuwbouw parten speelt: het nijpend tekort aan vakmensen. Door dat gebrek aan handjes lopen nieuwbouwprojecten vertraging op of verdwijnen ze zelfs helemaal in de ijskast.

Actie

De hoop dat we met nieuwbouw de huidige problemen op de woningmarkt het hoofd kunnen bieden, moeten we voorlopig maar vergeten, sombert Boelhouwer. In navolging van de NVM roept hij de rijksoverheid op om snel actie te ondernemen, om te voorkomen dat de woningmarkt echt volledig ontspoort.

''Er is niet eens een totaaloverzicht in welke provincies er de komende jaren bouwprojecten op stapel staan en hoeveel woningen er bijkomen. De rijksoverheid zou zo’n overzicht moeten hebben en op basis daarvan moeten handelen. Bijvoorbeeld met investeringsfondsen, aanpassing van regels zodat speculanten niet meer aan woningen komen, of door sancties op te leggen. We kunnen niet blijven toekijken hoe het compleet misgaat en een hele generatie de boot mist.’’ Bron: AD.nl9 november 2018

Koopwoningmarkt blijkt ondanks herstel niet gezond

De nadelige gevolgen van de crisis in de periode 2008-2013 lijken inmiddels volledig weggewerkt te zijn, uitgaande van de meest recente gegevens over betalingsachterstanden op hypotheken (geregistreerd door BKR), de door de NHG uitbetaalde verliesdeclaraties en het aantal executieverkopen van woningen (geregistreerd door het Kadaster). Hetzelfde geldt grotendeels voor de restschuldproblematiek als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen. Toch blijkt de koopwoningmarkt verre van gezond.

De drieëntwintigste Monitor Koopwoningmarkt over het derde kwartaal van 2018 is donderdag 8 november 2018 gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van BK Bouwkunde TU Delft. RTL Z presenteert die dag de op de monitor gebaseerde RTL Z Huizenindex.

Dynamiek op de koopwoningmarkt weer onder druk
De krapte op de koopwoningmarkt zal het herstel van deze markt duidelijk negatief gaan beïnvloeden. Het volledig omgeslagen koopproces op de markt van bestaande woningen (eerst kopen en dan pas de eigen woning te koop aanbieden), zorgt voor steeds minder aanbod van koopwoningen. De groei van het aanbod van nieuwbouwwoningen kon het herstel van de woningvraag in de afgelopen jaren al nauwelijks tot niet bijhouden. De laatste kwartalen is er zelfs sprake van een dalende trend in dit aanbod.

De voor de Nederlandse woningmarkt zo kenmerkende dynamiek komt dus weer onder druk te staan. Tijdens de crisis zorgde te weinig instroom van kopers voor minder doorstroming; nu leidt een geringere doorstroming tot minder kansen voor nieuwe instromers. Het Kadaster en de NVM registreren in het derde kwartaal van 2018 dan ook wederom minder transacties van woningen (56.900), respectievelijk verkochte woningen (36.100), dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Dit komt neer op een daling van respectievelijk 7% en 12% ten opzichte van een jaar geleden. De afnemende groei en in sommige woningmarktgebieden zelfs een daling van het aantal transacties zorgen natuurlijk ook voor een stagnatie op de hypothekenmarkt. Dat blijkt uit zowel het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen als het aantal door het Kadaster geregistreerde nieuw afgesloten hypotheken.

Aanbod nieuwbouw koopwoningen daalt nu zelfs
Tot het derde kwartaal van 2017 deed de nieuwbouwmarkt het steeds beter, maar kon ook toen al de enorme vraag naar woningen niet bijbenen. In het tweede kwartaal van 2018 (de meest actuele beschikbare gegevens) zet de daling in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, die eind 2017 is ingezet, zich voort. Er is sprake van een duidelijke daling ten opzichte van het vorige kwartaal (-17,0%), waar volgens het normale seizoenspatroon van de nieuwbouwmarkt een stijging is te verwachten.

En ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 is er een forse daling van -20,6% te zien. Het aantal verkochte woningen blijft daarmee in het tweede kwartaal van 2018 zo’n 2.000 tot 2.500 woningen achter bij de verwachting op basis van het normale seizoenspatroon. Een veelvoud daarvan is nodig voor een gezonde marktwerking. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen in de laatste kwartalen biedt bovendien geen gunstig perspectief voor de nabije toekomst.

Prijzen van bestaande koopwoningen lopen snel op
Niet verwonderlijk dat onder de huidige omstandigheden de koopprijzen in alle woningmarktgebieden verder doorstijgen. Deze prijsstijging wordt ook gefaciliteerd door een groeiende overwaarde, de aanhoudende lage hypotheekrente, de aankoop van koopwoningen door beleggers in de grote steden, de hoger dan verwachte bevolkingsgroei en de inkomensgroei. Door de sterke economie zal deze prijsstijging vermoedelijk nog versterkt doorzetten de komende jaren. De mediane koopprijs van de NVM ligt in het derde kwartaal van 2018 weer 10,6% hoger dan een jaar geleden. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (van het CBS en Kadaster) neemt eveneens toe, met 9,2%. Het prijsniveau ligt inmiddels ruim boven het niveau van voor de crisis.

Vertrouwen in koopwoningmarkt onder woonconsumenten blijft stabiel
Naast financiële mogelijkheden is het vertrouwen in de koopwoningmarkt een belangrijke voorwaarde voor woonconsumenten om in een eigen woning te investeren. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt wordt gemeten met de Eigen Huis Marktindicator. Het consumentenvertrouwen is tussen september 2016 en eind 2017 duidelijk afgenomen. De laatste zes maanden is dit vertrouwen echter weer behoorlijk stabiel; op een licht positief niveau.

De lage rente en de waardevermeerdering van de koopwoningen wegen voor de woonconsumenten vooralsnog op tegen het beperkte aanbod van bestaande en nieuwbouw koopwoningen en de hoge prijzen van deze beide categorieën.

Meer informatie
U kunt de kwartaalrapportage van het derde kwartaal in 2018 hier downloaden. De Monitor Koopwoningmarkt is ieder kwartaal te downloaden vanaf de website www.expertisecentrumwoningwaarde.bk.tudelft.nl. Het dashboard met alle onderliggende gegevensreeksen is te bereiken via de link het dashboard.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van BK Bouwkunde TU Delft.

De RTL Z Huizenindex is gebaseerd op de Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt, samengesteld door het Expertisecentrum Woningwaarde en gebaseerd op alle bestaande statistieken over de woningmarkt. Deze totaalindicator geeft in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt weer. Daarmee proberen de TU Delft en RTL Z helderheid te verschaffen voor consumenten én deskundigen die nu maandelijks te maken hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers. Bron: NVM.nl23 augustus 2018

Nieuwe crisis dreigt op de woningmarkt

De problemen op de woningmarkt nemen gevaarlijke vormen aan. De bouw van nieuwe woningen stagneert en ondertussen stijgen de prijzen explosief. ,,Als we niet oppassen, dan zitten we over een paar jaar in een nieuwe crisis'', waarschuwt de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars.

,,Het is code rood op de woningmarkt'', zegt voorzitter Nico Rietdijk van de NVB. Een duidelijker signaal uit de bouwsector dat het goed mis dreigt te gaan met onze woningmarkt, kan bijna niet.

,,Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd en nu de bouw op gang moet komen, zijn er nauwelijks handjes beschikbaar en rijzen de loonkosten én de prijzen van bouwmaterialen de pan uit'', zegt de voorman van de NVB. Een ander probleem waar zijn achterban mee te maken heeft: een nijpend tekort aan bouwlocaties.

,,In de crisisjaren ging de woningmarkt finaal onderuit: bouwbedrijven vielen om, 70.000 man kwamen op straat te staan. Zo erg als toen is het zeker niet. Maar de bouwkosten stijgen momenteel oncontroleerbaar hard. Een groeiend aantal bouwbedrijven hoopt aan het eind van het jaar uit de rode cijfers te blijven'', zegt hij.

Zijn sombere boodschap is terug te zien in de cijfers die de projectontwikkelaars en woningbouwers presenteren. Tezamen hebben ze voor bijna 4 procent minder nieuwe koopwoningen dan een jaar eerder verkocht. Voor heel dit jaar verwachten ze uit te komen op een schamele 34.000 verkochte nieuwbouwwoningen.

Winstwaarschuwing
Reden voor de club van bouwers en ontwikkelaars om nu een winstwaarschuwing af te geven: de afspraak tussen de overheid, andere woningcorporaties en Bouwend Nederland om op jaarbasis 75.000 nieuwe woningen (koop én huurwoningen) op te leveren, gaan ze niet halen. Niet alleen de nieuw verkochte koopwoningen lopen terug, ook de huurwoningen.

,,En dat terwijl de woningnood alleen maar groter wordt'', zegt Rietkerk. Het ernstige tekort aan beschikbare woningen stuwt ondertussen de prijs flink omhoog. ,,Het is niet zo verwonderlijk dat de huizenprijzen beginnen te duizelen'', reageert Rietkerk.

Volgens zijn laatste gegevens zijn de verkoopprijzen van de verkochte nieuwbouwwoningen nu al met gemiddeld 10 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral starters hebben het nakijken, constateert hij. ,,Als dit zo doorgaat sterft de koopstarter in de Randstad tussen nu en twee jaar gewoon uit. Een trieste situatie want ze kunnen geen kant meer op. Betaalbare huurhuizen zijn ook nauwelijks beschikbaar.''

Realiteit
Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft is de realiteit dat starters nú al in grote delen van de Randstad helemaal niet meer in aanmerking komen voor een koopwoning. ,,Onder de twee ton kom je nauwelijks nog aan een huis in de Randstad. Voor die prijs moet je op jaarbasis gemiddeld 50.000 euro verdienen. Dan kun je dus eigenlijk al niet meer spreken van een starterssalaris.''

Als een starter wél aan een huis komt, dan zal hij al gauw tienduizenden euro's eigen geld moeten meenemen of rijke ouders moeten hebben die een deel van de kosten ophoesten. En dan is er nog een ander fenomeen dat de positie van de starter ondermijnt, weet de NVB-voorzitter Rietdijk. De rijke particulier of belegger die zich als speculant op de woningmarkt stort om de koopwoning vervolgens tegen een fiks huurtarief terug in de markt te zetten. ,,Dit is echt iets waar de overheid paal en perk aan moet stellen.''

Alle problemen op de woningmarkt blijven niet zonder gevolgen: uit een onlangs uitgebracht rapport van TU Delft blijkt dat de consument langzaam maar zeker zijn vertrouwen begint te verliezen in de woningmarkt. Naast financierbaarheid houdt vertrouwen de woningmarkt draaiende.

Boelhouwer: ,,Je ziet nu al dat mensen zich minder oriënteren op een huis. Na de zoveelste teleurstelling laten ze het erbij zitten. Voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen is het met de stijgende huizenprijzen niet meer te doen'', aldus de hoogleraar.

Veel van de huizen die nu verkocht worden, gaan boven de vraagprijs van de hand. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu net boven de 290.000 euro, fors meer dan het niveau net voor het uitbreken van de crisis in 2008. Dat was toen 259.425 euro. Economen van het Economisch Bureau van ING houden er rekening mee dat de prijs medio volgend jaar gemiddeld al op drie ton ligt.

Innovatie
Volgens woningmarktexpert Petran van Heel van ABN Amro is de oplossing voor het nijpende tekort op de woningmarkt te vinden in tijdelijke woningen. ,,Deze woningen zijn heel snel leverbaar, goedkoop en je hebt geen last van personeelstekorten. Het is een efficiënte en duurzame oplossing. Ze zijn verplaatsbaar en spelen in op de behoefte van mensen om kleiner te wonen en meer verbonden te zijn met hun omgeving.''

Volgens NVB-voorzitter Rietdijk zijn veel bouwers zich aan het oriënteren op nieuwe manieren van bouwen, zoals de prefabwoningen. Vooralsnog is Texel de eerste gemeente die hier op grotere schaal mee aan de slag. Daar verrijzen in het najaar 100 tijdelijke sociale huurwoningen. Woningcorporaties kiezen vaker voor dit soort alternatieven, zegt koepelorganisatie Aedes.

Rietdijk vindt dat die ontwikkeling niet snel genoeg kan gaan. ,,Als we niet de spanning uit de woningmarkt halen, dan zitten we over een paar jaar weer in een crisis.'' Bron: AD.nl15 juli 2018

Prijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde

In Nederland waren koopwoningen in het eerste kwartaal 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa. Nederland behoort daarmee in Europa momenteel tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. De prijsstijging van nieuwbouw koopwoningen is dit kwartaal hoger dan die van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit de nieuwe huizenprijsindex Nederland, bestaande uit de reeds beschikbare prijsindex bestaande koopwoningen en de nieuwe prijsindex nieuwbouw koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Prijsstijging nieuwbouw koopwoningen groter dan bestaande koopwoningen
Sinds 2008 publiceren het CBS en het Kadaster over de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en het aantal verkopen. Vanaf juli 2018 worden er ook cijfers over nieuwbouw koopwoningen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een huizenprijsindex voor alle verkochte koopwoningen te berekenen en wordt een completer beeld gegeven van de (prijs)ontwikkelingen van koopwoningen.

Nieuwbouw koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 meer in prijs gestegen dan bestaande. Nieuwbouw koopwoningen werden 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van bestaande koopwoningen in dezelfde periode 9 procent stegen. In de afgelopen drie jaar waren de prijzen van beide soorten koopwoningen onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen van nieuwbouw en bestaande koopwoningen lagen de afgelopen drie jaar dicht bij elkaar.

Nieuwbouw koopwoning gemiddeld ton duurder dan drie jaar geleden
De gemiddelde prijs van een nieuwbouw koopwoning was in het eerste kwartaal van 2018 ruim 350 duizend euro. In 2015 was de gemiddelde verkoopprijs in hetzelfde kwartaal nog 260 duizend euro. Gemiddeld is een nieuwbouw koopwoning dus bijna een ton duurder geworden in drie jaar tijd. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is in dezelfde periode ongeveer 60 duizend euro duurder geworden.

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is geen zuivere indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Het type woningen dat in een kwartaal wordt verkocht (bijvoorbeeld appartementen of villa’s) is niet steeds gelijk. De prijsindex is een weergave van de prijsontwikkeling waarbij wel is gecorrigeerd voor verschillen in woningkenmerken. Dat de gemiddelde verkoopprijs in de afgelopen drie jaar meer is gestegen dan de prijsindex, duidt erop dat er de afgelopen jaren meer woningen in een hoger prijssegment zijn gebouwd.

Minder woningen verkocht
In het eerste kwartaal van 2018 zijn in totaal 58 256 woningen verkocht. Dit is 7,1 procent minder dan dezelfde periode in 2017. Bij zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen is het aantal verkochte woningen gedaald, met respectievelijk 6,8 en 9,4 procent.

Bij de verkochte nieuwbouw koopwoningen wordt een woning meegeteld zodra er een koopovereenkomst is getekend. Dit kan plaatsvinden op meerdere momenten van het bouwproces. Bron: CBS.nl14 juni 2018

KEURMERK MEET WONINGEN OP DUURZAAMHEIDSONDERWERPEN

Dutch Green Building Council lanceerde afgelopen week op de Provada het DGBC Woonmerk. Het keurmerk biedt inzicht in de kwaliteiten van de woning en de omgeving, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Dat meldt Duurzaam Nieuws.

Met het DGBC Woonmerk worden woningen gemeten op zeven verschillende duurzaamheidonderwerpen. Voor de woning zelf wordt gelet op energiegebruik en water, materiaalgebruik en onderhoud, binnenklimaat en comfort en op toegankelijkheid. Voor de omgeving van de woning gelden criteria op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving.

Bijdrage aan duurzamer product

Directeur van Dutch Green Building Council Annemarie van Doorn: “Het DGBC Woonmerk geeft een volledig en integraal beeld van de duurzaamheidprestatie van een woning. Dat biedt gerichte aanknopingspunten woningen te verduurzamen.” Dat er een enorme uitdaging ligt de woningvoorraad te verduurzamen is overduidelijk. Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen die verantwoordelijk zijn voor bijna 30 procent van de CO2-uitstoot. Harm Tenback, technisch assetmanager bij a.s.r. real estate: “Het is voor de markt nuttig om een instrument te hebben om woningen met elkaar te kunnen meten en inzichtelijk te hebben wat de vervolgstappen zijn voor een nog duurzamer product.”

Online tool

De online tool is eenvoudig in te vullen en geeft snel inzicht in de duurzaamheid van de woning en de omgeving. Het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende gerenommeerde keurmerken en het gebruik van Big Data maakt de tool eenvoudig en integraal. De online tool is geschikt voor zowel een zelfassessment als voor certificering middels onafhankelijke toetsing. Het gecreëerde online woondossier kan gebruikt worden als sturingsmiddel of managementsysteem binnen projecten. Bron: vastgoedactueel.nl14 juni 2018

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017. De prijsstijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster

Prijzen 27 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog net iets lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 27 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in april 2018 ongeveer even hoog als in september 2008.

Minder bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster maakte afgelopen donderdag bekend dat het in april 16 267 verkochte woningen registreerde. In de eerste vier maanden van 2018 zijn 68 372 woningen verkocht. Dat is bijna 6 procent minder dan in dezelfde periode van 2017. Bron: CBS.nl26 februari 2018

Gevolgen stijgende rente op de koopwoningmarkt

De Nederlandse koopwoningmarkt kan de komende jaren een stijging van de hypotheekrente, mede door de te verwachten inkomstontwikkeling, goed opvangen. Dat is de geruststellende conclusie in het rapport Effecten mogelijke rentestijging in de koopsector dat de Amsterdam School of Real Estate vandaag presenteert.

De hypotheekrente wordt als n van de grote aanjagers van de koopwoningmarkt in de laatste jaren beschouwd. De vraag, die deskundigen in de woningmarkt bezighoudt, is wat de gevolgen van een plotselinge stijging van de hypotheekmarktrente voor de woningmarkt zouden kunnen zijn. De snel gestegen kapitaalmarktrente van de afgelopen weken maakt een antwoord nog urgenter. Het rapport van de Amsterdam School of Real Estate geeft nu antwoord op deze vraag.

Een alleszins geruststellend rapport, zegt Jaarsma, voorzitter van de NVM na bestudering van het rapport. De angst dat de koopwoningmarkt op slot zou gaan, mocht de rente gaan stijgen, blijkt op basis van dit rapport ongegrond. Conijn en consorten hebben vanuit verschillende scenarios gekeken naar de mogelijke gevolgen. Als daar dan per saldo uitkomt, dat de koopwoningmarkt een rentestijging goed kan opvangen, is dat goed en geruststellend nieuws. Bron: NVM.nl26 februari 2018

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017. Dit is de grootste toename in 16 jaar. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend.
Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. De prijsindex bestaande koopwoningen is n van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Prijzen bijna 25 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog 2,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 24,8 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.

Minder bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster maakte afgelopen maandag bekend dat het in januari 16 035 verkochte woningen registreerde. Dat is ruim 3 procent minder dan in januari 2017. Bron: CBS.nl23 december 2017

FACEBOOK ZET FLINKE STAPPEN IN VASTGOED- EN WONING

Facebook heeft opnieuw een grote stap genomen in het aanbieden van woningen op haar platform. Het sociale mediakanaal maakte vorige maand bekend grote updates door te gaan voeren op de verhuursectie van Facebook Marketplace in de Verenigde Staten. Hiermee kunnen gebruikers huurwoningen zoeken aan de hand van nieuwe filters zoals woningtype, locatie, aantal slaapkamers en huisdiervriendelijkheid. Ook is Facebook de samenwerking aangegaan met Zumper en Apartment List, waardoor honderdduizenden huurwoningen van deze online woningplatforms rechtstreeks op het sociale medium worden gepubliceerd. De Amerikaanse vastgoedmediaproducent Inman zocht uit wat deze plannen betekenen voor makelaars en online woningplatforms.

Wat betreft de vastgoedstrategie van Facebook is het updaten van de verhuursectie al de tweede belangrijke ontwikkeling in drie maanden. In september werd Dynamic Ads for Real Estate gelanceerd, waarmee makelaars en handelaren hun huidige aanbod onder Facebookgebruikers kunnen promoten. Vooralsnog worden deze plannen alleen in de Verenigde Staten uitgerold, maar Facebook Nederland is ook al gestart met het aanbieden van huurwoningen via Facebook Marketplace.

Ondersteunende rol

Facebook heeft eigenlijk altijd een ondersteunende rol gespeeld in de marketingstrategie van vastgoedprofessionals. Het sociale medium werd vooral gebruikt om de eigen diensten lokaal zichtbaarder te maken of om woningen gericht te promoten. Onderontwikkelde zoekfuncties en een gebrek aan een kwalitatieve online woningvoorraad hebben er voor gezorgd dat de vastgoedsectie van Facebook Marketplace tot nu toe nog niet echt van de grond kwam.

Mogelijkheden van de updates

Met de nieuwe updates wordt dit volgens Inman wel anders. Doordat Facebook de inventaris van gevestigde Amerikaanse woningplatforms gebruikt, levert de zoekfunctie op Facebook Marketplace nu veel meer op. Verhuurders zijn hierdoor meer geneigd om hun advertentie direct op Facebook te plaatsen. En omdat gebruikers meer woningen kunnen bekijken, leert Facebook ook meer over hun voorkeuren en de urgentie van hun zoekacties. Dit maakt een doelgerichtere vorm van promotie mogelijk.

Voor makelaars

Daarnaast maakt Dynamic Ads for Real Estate het mogelijk voor makelaars om te adverteren aan Facebookgebruikers die hun eigen website hebben gezocht en door hun inventaris hebben gebladerd. Hierdoor kunnen de makelaars hun advertenties richten op mensen die specifiek op zoek zijn naar een huurhuis, in plaats van een brede doelgroep vol mensen waar die intentie lager is. Dit zou het rendement van de advertenties verhogen.

Samenwerken met online woningplatforms

Volgens Inman is het vooralsnog niet de bedoeling van Facebook om online woningplatforms de markt uit te werken, maar hoopt het sociale medium wel meer winst uit vastgoedadvertenties te halen. Zillow, het grootste Amerikaanse woningplatform vergelijkbaar met het Nederlandse funda, is in plaats van de strijd aan te gaan dan ook een samenwerking gestart met Facebook. Twee maanden na de aankondiging van Dynamic Ads for Real Estate, lanceerden de twee bedrijven samen het product Premier Agent Direct. Makelaars die hierbij zijn aangesloten, kunnen advertenties direct op de tijdlijnen van Facebookgebruikers plaatsen die Zillow of het verwante platform Trulia hebben bezocht. Zillow neemt zo de rol van tussenpersoon aan. Makelaars kunnen ervoor kiezen om direct op Facebook te adverteren, maar kunnen hun marketingbudget ook aan Zillow uit blijven geven en tegelijkertijd meer zichtbaarheid op Facebook genereren. Volgens Inman een win-winsituatie: Zillow blijft relevant, Facebook krijgt advertentie-inkomsten en makelaars kunnen hun zichtbaarheid op meerdere kanalen vergroten.

Concurrentie

Dat Facebook en Zillow samenwerken, wil niet zeggen dat er geen concurrentie tussen sociale media en online woonplatforms kan ontstaan. Inman schrijft dat twee grote verschillen tussen de verschillende soorten platforms hierbij van belang zijn. Waar bezoekers van online woonplatforms zelf op zoek gaan naar een woning, leent Facebook zich er juist voor om gebruikers aan woningen te matchen. De meerderheid van de Facebookgebruikers zal niet bewust op zoek zijn naar een woning, maar zal het toch aan hen getoond zien worden. Het tweede verschil is dat online woonplatforms nog steeds de reputatie hebben als de beste plek om een woning te vinden, omdat ze alle beschikbare opties tonen. De strategie van Facebook Marketplace is daarentegen voorlopig nog afhankelijk van de adverterende clinten. Dus hoewel er op Facebook woningen aan gebruikers kunnen worden gematcht, blijven deze woningen slechts onderdeel van een beperkt aanbod.

Inman komt hierom met vijf aanbevelingen voor online woningplatforms zoals funda;

Focus op het aanbieden van toegevoegde waarde voor makelaars
Door makelaars unieke online producten te bieden, zijn ze minder geneigd om de banden met woningplatforms te breken;
Werk lokaal
Een woningplatform dat onmisbaar is op lokale markten, pakt een voordeel op een vlak waar Facebook niet kan concurreren;
Maak gebruik van Facebookadvertenties
Facebook zal alleen maar uitbreiden, met of zonder de medewerking van online woonplatforms. Woningplatforms moeten hun lokale expertise gebruiken om het aanbod op Facebook aan klanten te verkopen.
Verken matching-mogelijkheden
Als de verkoopervaring van huizenkopers inderdaad verder lijkt te evolueren in een matchingervaring, zorg dan dat je als woningplatform een product hebt klaarstaan dat genteresseerden aan woningen kan koppelen.
Ga niet de concurrentie aan met Facebook op het gebied van sociale producten
Op dit gebied is Facebook het sterkst, de concurrentie aangaan zou naef zijn.
Conclusie

De ontwikkelingen van Facebook op vastgoedgebied bieden kansen voor makelaars en woningplaforms, maar vormen zeker voor woningplatforms tevens een bedreiging. Gaan ze net als Zillow met Facebook samenwerken, of doen ze er alles aan om het sociale medium tegen te werken? Platforms moeten actie ondernemen om hun positie te behouden als de beste plek om vastgoedadvertenties te plaatsen en leads te verwerven. Volgens Inman is het goede nieuws echter, dat de platforms zeker een kans van slagen hebben. Vastgoed vraagt funda om een reactie, en hoopt u zo snel mogelijk daarover te kunnen berichten. Bron: vastgoedactueel.nl23 december 2017

PRIJSSTIJGING KOOPWONINGEN OPNIEUW OP 8 PROCENT

Bestaande koopwoningen zijn in november van dit jaar 8,2 procent in prijs gestegen ten opzichte van november 2016. Deze toename is even groot als in oktober, toen de hoogste prijsstijging in bijna zestien jaar werd genoteerd. De stijgende trend van huizenprijzen is in juni 2013 ingezet. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog bijna 4 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22,5 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2017 ongeveer even hoog als in juni 2007.

Het Kadaster maakte afgelopen maandag bekend dat het in november 19 647 verkochte woningen registreerde. In de eerste elf maanden van 2017 zijn 215 462 huizen verkocht. Dat is bijna 14 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Bron:vastgoedactueel.nl24 oktober 2017

KADASTER: WONINGMARKTRECORDS IN 3DE KWARTAAL 2017

De gemiddelde koopprijs van bestaande woningen is in het derde kwartaal van 2017 uitgekomen op 267.500, het allerhoogste niveau ooit. De koopsom is 7,2% gestegen in vergelijking met het 3e kwartaal in 2016. Het aantal woningtransacties bereikt in het 3e kwartaal met 61.391 stuks eveneens een nieuw record, 1,1% meer dan in dit kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl op basis van recente cijfers van het Kadaster.

De NVM mediane koopsom komt uit op 264.000, terwijl de PBK index van het Kadaster en CBS in vergelijking hiermee uitkomt op 242.400. De verschillen per provincie zijn groot. In Groningen is een woning in het afgelopen kwartaal gemiddeld 150.000 goedkoper dan in Noord Holland. Verschillen zijn er ook bij de prijsontwikkeling, De stijging in Zeeland, Drenthe en Groningen is met 2 3% matig, terwijl Noord Holland, Flevoland en Zuid Holland een koopsomstijging van ruim 9% laten zien.

Woningtransacties

Bij woningtransacties per provincie wordt er naar de ontwikkeling over 9 maanden gekeken. Noord Holland en Utrecht vallen op met een minimale stijging. Het afnemende woningaanbod mag hier als oorzaak worden gezien. Verschillende provincies laten een stijging zien van meer dan 20%, met Flevoland als uitschieter.

Nieuwe records

De verwachting van Woningmarktcijfers.nl is dat de gemiddelde koopsom zich in 2017 op het huidige niveau van 262.000 zal handhaven. Het aantal transacties zou volgens de site wel eens de 240.000 kunnen bereiken. Bron: vastgoedactueel.nl7 juli 2017

Onderzoek ministerie: kopen zonder voorbehouden

In het voorjaar zijn door de PvdA Kamervragen gesteld omdat steeds meer woningen gekocht zouden worden zonder voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring. De zorg is uitgesproken dat op overspannen woningmarkten steeds meer concurrentie plaatsvindt op voorwaarden, waardoor particulieren mogelijk gedwongen worden om onverantwoorde risicos te nemen.

Het ministerie heeft hierop onderzoek laten uitvoeren onder Nederlanders die na 2012 een woning hebben gekocht. Hieruit blijkt dat 63 procent een financieringsvoorbehoud opgenomen heeft in het koopcontract, 20 procent heeft een voorbehoud van bouwkundige keuring gemaakt en 11 procent een voorbehoud verkoop eigen woning. 23 procent van de respondenten geeft aan geen van deze drie ontbindende voorwaarden te hebben opgenomen.

Het aantal transacties zonder voorbehouden blijkt daarmee een stuk hoger dan waar de NVM tot nu toe vanuit is gegaan. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat getekende koopovereenkomsten in circa 5 procent van de gevallen ontbonden worden. Deze koopovereenkomsten worden in 70 procent van de gevallen ontbonden binnen de drie dagen wettelijke bedenktermijn of door gebruik te maken van een ontbindende voorwaarde.

Gesprek met de minister
De NVM heeft in juni gesproken met de minister en onder andere aangegeven dat het bieden zonder voorbehoud lang niet altijd onverantwoord is. Kopers die bieden zonder voorbehoud van financiering hebben zich wellicht vooraf goed laten informeren over hun leencapaciteit, mogelijk is er sprake van overwaarde op de huidige woning of van eigen vermogen.

Recent onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Kadaster toont aan dat het aandeel woningtransacties dat zonder hypotheek gefinancierd wordt tussen 2008 en 2016 is verdubbeld van 8 procent naar 16 procent. In Amsterdam is dit rond de 25 procent van de transacties. In dergelijke gevallen is een voorbehoud van financiering meestal niet nodig.

Bouwkundige keuring niet altijd nodig
Een voorbehoud van bouwkundige keuring is ook lang niet altijd nodig, bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. Daarnaast laten veel consumenten een bouwkundige keuring uitvoeren voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of tijdens de drie dagen wettelijke bedenktijd. De minister heeft dit erkend en aangekondigd aanvullend onderzoek te zullen doen om hier meer inzicht in te krijgen.

De NVM heeft toegezegd te zullen verkennen of in het modelkoopcontract of de toelichting daarop explicieter gewezen kan worden op de eventuele risicos van kopen zonder voorbehoud. De NVM benadrukt in deze discussie echter ook het belang van het inschakelen van een aankoopmakelaar. Een aankoopmakelaar kan de koper persoonlijk begeleiden en gericht adviseren over de eventuele risicos bij het uitbrengen van een bod. Op dit moment wordt nog steeds bijna 83% van de woningen in Nederland gekocht zonder aankoopmakelaar. Bron: NVM.nl9 juni 2017

RECORDAANTAL NEDERLANDERS VERHUISD

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest. Vorig jaar verhuisden bijna 1,8 miljoen mensen, ruim 300 duizend mensen meer dan in 2013. Ook in het eerste kwartaal van 2017 verhuisden meer mensen dan in het eerste kwartaal van 2016. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2016 wisselden bijna 1,8 miljoen mensen van woning, 318 duizend meer dan in 2013. In de afgelopen veertig jaar zijn er niet eerder zo veel personen verhuisd. Vanaf medio 2013 kwam de huizenmarkt weer op gang. In dat jaar werden meer huizen verkocht dan het jaar ervoor. Dit was voor het eerst sinds het begin van de crisis op de woningmarkt in 2008. Deze trend is ook terug te zien in het aantal mensen dat verhuist.

Hoogste aantal verhuizingen tussen gemeenten

De stijging van het aantal verhuizingen betreft vooral verhuizingen tussen gemeenten. Dat aantal is, ook in de hele vorige eeuw, niet eerder zo hoog geweest, ook als het aantal verhuizingen van recente gevestigde Syrische asielzoekers in mindering zou worden gebracht.

Woningmarkt op gang, ook niet-starters verhuizen volop

Alleenstaanden waren eind 2013 de eersten die weer vaker een nieuwe stek gingen betrekken. Vaak zijn dit twintigers en dertigers die hun eerste woning kochten of van huurwoning wisselden. Vanaf de tweede helft van 2014 kwamen daar de gezinnen en echtparen zonder (thuiswonende) kinderen bij. Naar verhouding is het aantal verhuizingen van dertigers, samen met de thuiswonende kinderen, het meest gestegen. Onder deze leeftijden zijn veel jonge gezinnen die op zoek gingen naar een grotere woning.

In 2015 zwakte het aantal verhuizingen van alleenstaanden af. De verhuizingen van paren met kinderen zette nog verder door. Met name huishoudens met kinderen of huishoudens die inmiddels uit de kinderen zijn, verhuizen volop. Zij hadden in de periode 20092013 moeite om van koophuis te wisselen, maar met de gestegen huizenprijzen en de toegenomen vraag naar woningen waren belangrijke belemmeringen voor doorstroming weggenomen.

Jongvolwassenen verhuizen minder, andere leeftijden meer

Vergeleken met drie jaar eerder is het aantal jongvolwassenen (17 tot 22 jaar) dat in 2016 verhuisde met 16 duizend gedaald naar 181 duizend. Die daling begon in 2015. Bij andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. In 2014 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten ingevoerd waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening. Tegelijkertijd zijn niet minder jongeren gaan studeren, wel zijn meer jongeren thuis blijven wonen tijdens hun studie. De overige twintigers waren in 2013 de eersten die meer gingen verhuizen, maar inmiddels neemt de verhuisgeneigdheid in deze leeftijdsgroep af.

Ook dertigers en 40- tot 65-jarigen verhuisden vorig jaar volop. Wel vlakte de stijging van het aantal verhuizende dertigers in 2016 wat af. Het aantal verhuizende 40- tot 65-jarigen steeg vorig jaar nog wel door. Onder 80-plussers zijn in de afgelopen jaren ook meer mensen verhuisd. Als echter rekening zou worden gehouden met de groeiende omvang van deze groep, dan daalt de verhuisgeneigdheid. Ouderen blijven nog steeds langer zelfstandig wonen. Bron: CBS4 mei 2017

Grootste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,3 procent duurder dan in maart 2016. Dat is de hoogste prijsstijging na maart 2002. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen 16,4 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 8,6 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 16,4 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in maart 2017 ongeveer even hoog als in april 2006.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het in maart 21 648 verkochte woningen registreerde. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 55 911 huizen verkocht. Dat is ruim 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Bron: CBS.nl4 mei 2017

DE HYPOTHEEKMARKT MAAKT EVEN EEN PAS OP DE PLAATS

Het is gebruikelijk dat de aantallen hypotheek- aanvragen in een hypotheekjaar tussen januari en juni oplopen. De eerste maanden van dit jaar lieten geheel volgens normaal verloop nog maand-op-maand een groei zien van 20% tot 30%, zo meldt de Hypotheekshop. HDN sprak eerder over het beste eerste kwartaal over de afgelopen vijf jaar. De plotse, forse terugval van april is volgens de Hypotheekshop dan ook verrassend te noemen: een daling van 20% ten opzichte van maart. Zelfs in vergelijking met april 2016 is er sprake van een daling: met 7%.

De terugval beperkt zich niet alleen tot de bekende oververhitte steden als Amsterdam, Haarlem en Utrecht, maar is zichtbaar in een veel groter gebied en betreft zowel starters als doorstromers. Het gaat om het gebied tussen Haarlem en Alkmaar, Amsterdam, Den Haag en omstreken, delen rond de stad Utrecht, de grote steden in Noord-Brabant, Nijmegen, rond Apeldoorn en een aantal steden in het noorden en oosten van het land. In het bijzonder bij appartementen en nieuwbouw is de daling duidelijk merkbaar.

Als de hoogte van de afgesloten hypotheken voor 2015 en april 2017 met elkaar worden vergeleken, dan blijkt dat het aanbod tussen 100.000,- en 200.000,- fors minder is geworden. In bepaalde regios geldt dat inmiddels ook al voor het aanbod tot 300.000,- of zelfs voor daarboven. Toch gaat het volgens de Hypotheekshop te ver om na n mindere maand direct van een trendbreuk te spreken, daarvoor moeten eerst de maanden mei en juni worden afgewacht. Bij verschillende vestigingen lijkt mei een betere maand te gaan worden, andere merken juist een mindere toeloop van orinteerders. In een aantal plaatsen zijn (op termijn) nieuwbouwprojecten in aantocht. Lokaal is er wel een stevige concurrentie gaande tussen makelaars onderling. Bron: vastgoedactueel.nl13 februari 2017

Goed 2016

Goed 2016 door gewilde steden en beter presterende regios. Na een uitstekend vierde kwartaal sluit de NVM een goed 2016 af. Het afgelopen kwartaal wisselden bijna 45.800 bestaande koopwoningen van eigenaar, 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoning- markt gaat het naar schatting om totaal 59.500 transacties.

De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 165.000 transacties bij haar makelaars (totale markt: 214.000). NVM-voorzitter Ger Jaarsma verwacht dat in 2017 de grote groei in het aantal transacties er wel uit is. Maar ik verwacht dat we dit jaar nog ruim 5% groei zullen zien. Aan de andere kant worden er te weinig woningen te koop aangeboden om aan de vraag te voldoen. Daardoor stijgen de woningprijzen relatief hard. En dat maakt het voor starters ng moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met de geldende strikte financieringsregels.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is in het vierde kwartaal 2016 toegenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder bedraagt de stijging 3,0%, de prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder is +8,9%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt bijna 20% hoger dan op het dieptepunt in 2013. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 78 dagen, 23 dagen minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af.

Ook in 2017 meer transacties en hogere prijzen
Halverwege het vierde kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) stonden er bij NVM-makelaars ruim 92.500 woningen (totale markt: 120.000) in aanbod: 28% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van ruim 8%. Een potentile koper kon het afgelopen kwartaal kiezen uit ruim 6 woningen. De regionale verschillen blijven onverminderd groot, stelt Jaarsma. Er is inmiddels sprake van een driedeling op de Nederlandse woningmarkt.

Er zijn evenwichtige regios, maar een toenemend aantal regios kent een sterke verkopersmarkt en een aantal regios heeft nog altijd een kopersmarkt. Vooral in de centra van de grote (studenten)steden moet je veel geld op tafel leggen voor relatief weinig woning. Kopers zou ik daarom willen adviseren om rondom deze oververhitte centra geschikte woonruimte te zoeken. Aan overheden en vervoerbedrijven de schone taak om te zorgen voor goede verbindingen tussen de stadscentra en omliggende gemeenten. Bron: NVM.nl14 december 2016

Vertrouwen in woningmarkt groeit niet meer

De voortdurende stijging van het consumenten- vertrouwen in de woningmarkt is gestopt. Voor de vierde maand op rij eindigt de Eigen Huis Marktindicator op een waarde van 121. Dat betekent niet direct dat er sprake is van een teruggang, maar de vooruitzichten zijn wat minder rooskleurig. Minder mensen verwachten het komend jaar een huis te kopen.

Hoogtepunt bereikt

In de maanden augustus tot en met november eindigt de Eigen Huis Marktindicator op dezelfde recordwaarde (121 bij een neutraalwaarde van 100). Daarmee lijkt het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt. De belangrijkste pijler onder het hoge consumentenvertrouwen - de ongekend lage hypotheekrente - is uitgewerkt en de laatste weken is er sprake van een lichte rentestijging.

Kooplust neemt iets af

De verwachtingen die mensen hebben om in de komende 12 maanden een huis te kopen vertonen een licht dalende trend. Vorig jaar november verwachtte nog 45% van de Nederlandse bevolking dat de koopsituatie zou verbeteren, dit jaar november is dat gedaald naar 37%. Momenteel vindt 51% van de bevolking dat het een gunstig moment is om nu een huis te kopen. Deze zomer was dit nog 60%. Deze uitkomsten laten zien dat de achterliggende factoren van de Eigen Huis Marktindicator zich minder gunstig ontwikkelen.

Keuze aan koopwoningen steeds beperkter

De mensen die zich positief uitspreken over de koop van een huis wijzen vooral op de lage hypotheekrente, en in veel mindere mate dan voorheen op de betere betaalbaarheid van woningen. Degenen die zich negatief uitspreken over de koopsituatie van dit moment, wijzen er steeds vaker op dat de keuze aan koopwoningen steeds beperkter wordt en bovendien door de stijging van de huizenprijzen minder goed betaalbaar zijn. Bron: vastgoedactueel.nl26 oktober 2016

KOOPWONINGEN BIJNA 6 PROCENT DUURDER

Bestaande koopwoningen waren in september 5,9 procent duurder dan in september 2015. Deze toename is iets kleiner dan in augustus, toen de grootste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 12,9 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 11,4 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 12,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in september 2016 ongeveer even hoog als in juli 2005.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in september21 009 verkochte woningen registreerde. In de eerste negen maanden van 2016 zijn er153 919 woningen verkocht. Dat is 22,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2015. Bron: vastgoedactueel.nl26 september 2016

ZONDER AFSPRAAK HUIZEN BEZOEKEN OP NVM OPEN HUIZEN

Tienduizenden huizen zijn op 1 oktober a.s. vrij te bezichtigen op de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Dit is een uitgelezen moment voor potentile kopers om het huis van hun dromen uit te zoeken. Voor verkopers is het daarentegen een goed moment om te zien hoe hun huis in de markt ligt. Op de website van Funda is te vinden welke verkopers meedoen aan de NVM Open Huizen Dag.

Uitstekend moment

We merken duidelijk dat de woningmarkt aantrekt, aldus NVM-woordvoerder Roeland Kimman. In de meeste regios gaat het economisch beter, dus worden er meer huizen verkocht. Dat betekent dat het aanbod aan te koop staande huizen iets terugloopt, maar er is nog steeds volop keus. De huidige lage rente maakt het kopen van een huis nog aantrekkelijker. De NVM Open Huizen Dag is een uitstekend moment om je daarop te orinteren omdat je in korte tijd meerdere woningen kunt bezoeken. Ook voor verkopers is het een goede manier om hun woning in de etalage te zetten. Onderzoeken tonen aan dat huizen die meedoen aan de NVM Open Huizen dag sneller verkopen.

Nieuwe app

Veel mensen orinteren zich via tablet en smartphone op de huizen en gaan dan met hun mobiel in de hand op pad. De NVM Open Huizen Dag kent dit jaar een nieuwe feature. De NVM introduceert de NVM Open Huizen Dag App, waarmee bezoekers kunnen aangeven welke huizen zij interessant vinden.

Gratis krant

Bezoekers van de NVM Open Huizen Dag die de app gebruiken kunnen bovendien 4 weken lang een gratis krant van n van de vele titels van de Persgroep ontvangen. Daarnaast maken zij kans op een van de Somfy Smart Home make-overs ter waarde van 1.500,-. Ook deelnemende woningeigenaren kunnen meedoen aan de actie. De app is nu al in de Appstore te downloaden voor iOS en Android.

Belangstellenden kunnen de deelnemende woningen bezoeken tussen 11.00 en 15.00 uur. Dit is geheel vrijblijvend. Bezoekers kunnen vooraf op Funda een selectie maken van deelnemende huizen en deze zonder afspraak bezoeken. Bron: vastgoedactueel.nl26 september 2016

Grootste prijsstijging koopwoningen in 14 jaar

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015. Dat is de grootste stijging in 14 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 12 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek zijn de prijzen 12,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen juist 12,0 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in augustus 2016 even hoog als in juni 2005.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in augustus 19 975 verkochte woningen registreerde. In de eerste acht maanden van 2016 zijn er 132 910 woningen verkocht. Dat is 21,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2015.

Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 21 oktober beschikbaar.

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal te koop staande woningen en de gemiddelde aanbodtijd.
De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Bron: CBS.nl23 juli 2016

Grootste prijsstijging koopwoningen in 9 jaar

Bestaande koopwoningen waren in juni 4,6 procent duurder dan in juni 2015. Dat is de grootste stijging in bijna 9 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 9,8 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 13,8 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 9,8 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in juni 2016 even hoog als in januari 2005.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in juni 17.862 verkochte woningen registreerde. In het eerste halfjaar van 2016 zijn 93.212 woningen verkocht. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode van 2015. Bron: CBS.nl20 juni 2016

Kadaster: in mei 2016 meer verkochte woningen

In mei 2016 registreerde het Kadaster 16.066 verkochte woningen. Dit is een stijging van 25,3% ten opzichte van mei 2015 (12.827). Vergeleken met de voorgaande maand, april 2016, is er sprake van een daling van 2%. Het Kadaster registreerde toen 16.387 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met mei vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Appartementen stijgen het meest met 31%. Bij 2-onder-1-kap woningen is de stijging het minst met 15,9%. Ten opzichte van de vorige maand, april 2016, zien we alleen een stijging bij appartementen van 1%. De grootste daling zien we bij de 2-onder-1-kap woningen met 11,2%.

Provincies
Ten opzichte van mei 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Groningen met 36,5%. De kleinste stijging zien we in Zeeland met 6,3%. Vergeleken met april 2016 zien we in mei een wisselend beeld per provincie. Flevoland is met 5,3% de grootste stijger. De grootste daling is in Friesland met 9,2%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2016 met 24,2% toe ten opzichte van mei vorig jaar, van 18.280 naar 22.706. Vergeleken met april 2016 (23.837) is er sprake van een daling van 4,7%.

Executieveilingen
In mei 2016 vonden 169 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 43,2% ten opzichte van mei 2015 (118). Bron: kadaster.nl4 april 2016

ABN AMRO:aantal woningverkopen nadert recordhoogte

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat het aantal woningverkopen volgend jaar in de buurt van het recordniveau van 2006 uitkomt. De economen van de bank voorspellen voor 2016 een toename van 10 procent van het aantal verkopen.

Het Economisch Bureau verwacht in 2017 een stijging van 5 procent. Eind 2015 gingen de economen nog uit van toenames van respectievelijk 5 procent en 2,5 procent.

Prijsherstel

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: In 2006 wisselden bijna 210.000 huizen van eigenaar. We verwachten dat dit aantal in 2017 wordt benaderd. Momenteel is het kopen van een woning aantrekkelijk door de lage rente. Ook veel mensen die de afgelopen jaren de aanschaf van een huis uitstelden, kopen nu alsnog. Het feit dat de woningprijzen al langer stijgen geeft kopers vertrouwen. Het prijsherstel maakt bovendien dat er steeds minder huizen onder water staan en woningeigenaren makkelijker kunnen verhuizen. Dit zijn allemaal factoren die positief zijn voor de woningmarkt.

Ook huizenprijzen stijgen meer

Het Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2016 met 4 procent stijgen. Eerder gingen de economen uit van een toename van 3 procent. Voor 2017 denkt het Economisch Bureau dat de woningprijzen met 3 procent stijgen. Eind 2015 was de voorspelling nog 2 procent. Bokeloh: De lage rentelasten maken het steeds aantrekkelijker om een eigen woning te kopen. Dat vertaalt zich door in hogere huizenprijzen. De prijsstijging wordt wel enigszins geremd doordat de overheid de hypotheeknormen heeft aangescherpt. Kopers mogen minder lenen op basis van zowel hun inkomen als de waarde van het onderpand. Bron:vastgoedactueel.nl22 maart 2016

Koopwoningen bijna 4 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 3,8 procent duurder dan in februari 2015. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 7,9 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 15,3 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 7,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in februari 2016 ongeveer even hoog als in juni 2004.

Meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen donderdag naar buiten dat het in februari 14.866 verkochte woningen registreerde. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 26.773 woningen verkocht. Dat is bijna 27 procent meer dan in dezelfde periode van 2015. Bron: CBS.nl11 februari 2016

RABOBANK: WONINGMARKT GROEIT

Woningmarkt groeit, huizenprijzen lopen verder op in 2016
De Nederlandse koopwoningmarkt groeit dit jaar door gunstige marktomstandigheden, schrijven economen van de Rabobank dinsdag in het 'Kwartaalbericht Woningmarkt'. Voor wat betreft het aantal verkochte woningen zal deze groei dit jaar iets afzwakken en uitkomen op 180.000 tot 200.000. Naar verwachting stijgen de huizenprijzen met 2,75 procent tot 4,75 procent juist harder dan in 2015. Wonen wordt in verhouding tot het inkomen daardoor voor het eerst sinds 2008 weer iets duurder.

Volgens de bank zal de koopkracht en de werkgelegenheid groeien en dat is gunstig voor de binnenlandse bestedingen en de woningmarkt. Daarbij blijft de hypotheekrente ook in 2016 waarschijnlijk historisch laag, aldus Rabobank, die daardoor een verdere stijging van de huizenprijzen verwacht. Het aantal verkopen ziet de bank in vrijwel alle delen van ons land aantrekken.

De leencapaciteit van huishoudens zal in 2016 licht stijgen. Die leencapaciteit wordt bepaald door de Nibud-normen, de hoogte van het huishoudinkomen en de hypotheekrente. Het bedrag dat huizenkopers maximaal kunnen lenen, valt in 2016 gemiddeld genomen iets hoger uit doordat een tweede inkomen zwaarder meetelt dan voorheen. Rabobank gaat er verder van uit dat de inkomens zullen toenemen en dat de rente laag blijft. Dit alles betekent dat huishoudens in 2016 bijna 1 procent meer kunnen lenen om een huis te kopen.

Maandlasten

De betaalbaarheid van Nederlandse koopwoningen neemt iets af. Doordat de huizenprijzen harder stijgen dan het huishoudinkomen zullen de maandlasten voor kopers dit jaar voor het eerst weer iets hoger uitvallen dan in het voorgaande jaar. Toch zullen kopers ook in 2016 gemiddeld een veel kleiner percentage van hun inkomen aan hypotheeklasten uitgeven dan het langjarige gemiddelde, aldus Rabobank. Door die goede betaalbaarheid blijft het consumentenvertrouwen in de woningmarkt groot, gunstig voor de prijsontwikkeling en het aantal woningen dat van eigenaar wisselt, aldus de bank dinsdag. Bron: vastgoedactueel.nl2 februari 2016

Dynamis: kopersmarkt verandert in verkopersmarkt

Op basis van de verkoopsnelheid, het snel dalende aanbod, prijsstijgingen en de krappere verhouding tussen het aantal verkopen en het aantal aangeboden woningen stelt Dynamis dat in de Randstad en in enkele stedelijke gebieden buiten de Randstad inmiddels weer sprake is van een verkopersmarkt. Dit blijkt uit de vierde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

Het aanbod aan beschikbare koopwoningen is in het vierde kwartaal gedaald naar 183.500 woningen. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat nog 192.000 woningen. Ten aanzien van januari 2015 betekent dit een aanboddaling van 12 procent, dit is de sterkste aanboddaling sinds de crisis. Dit wijst erop dat veel starters een woning kopen. Immers laten starters geen aanbod in de koopsector achter. De vraag naar koopwoningen neemt derhalve toe, waardoor nieuw aanbod binnen de koopsector essentieel is om de totale vraag te faciliteren.

VERSCHILLEN

Wel zijn regionaal duidelijke verschillen. Zo is de mediane looptijd voor de aanschaf van een koopwoning in Amsterdam teruggelopen tot 22 dagen en ligt de woningmarktratio op jaarbasis op 4,4. Dit houdt in dat bijna 4,5 keer zoveel woningen in een jaar zijn verkocht dan dat aan het einde van deze periode nog beschikbaar zijn. In bijvoorbeeld Veendam ligt dit anders, hier ligt de mediane looptijd nog op 196 dagen en ligt de woningmarktratio op jaarbasis op 0,3.

WEDEROM PIEK IN HET AANTAL VERKOPEN

Waar in voorgaande jaren in de laatste maanden van het jaar een run op de woningmarkt ontstond door de stevige veranderingen omtrent de financieringscondities, lijkt dat dit jaar niet de belangrijkste reden te zijn voor de stijging in het aantal verkopen. Ook dit jaar zijn op 1 januari weer enkele wijzigingen doorgevoerd omtrent de financierbaarheid van een woning, maar deze maatregelen lijken aanzienlijk minder ingrijpend te zijn dan voorgaande jaren. De belangrijkste pushfactoren van de groei van het aantal verkopen zijn vooral de historisch lage rente, het positieve consumentenvertrouwen en het verbeterde perspectief op de economie en de arbeidsmarkt.

APPARTEMENTEN UITSCHIETER

In totaal zijn in het vierde kwartaal 47.539 woningen verkocht. Dit is een stijging van 11 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Het huidige niveau betekent ook een nieuw kwartaalrecord sinds de crisis. Op jaarbasis zijn in totaal 168.500 verkochte woningen geregistreerd. Dit is een stijging van 17,5 procent ten opzichte van 2014. Op de totale bestaande koopwoningmarkt komt dit neer op circa 185.000 transacties. De verkoopstijging lag het hoogst bij appartementen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren door samenstellingseffecten. Zo zijn er navenant meer appartementen te vinden in stedelijke gebieden, waar juist het aantal woningverkopen het sterkst is gestegen.

GUNSTIG WONINGMARKTJAAR VERWACHT

Ook voor 2016 zijn de verwachtingen voor de woningmarkt positief. Alle bepalende indicatoren tonen een positief beeld. Zo vormen het economisch herstel, de historisch lage hypotheekrente, de geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei en koopkrachtontwikkeling een goede voedingsbodem voor een gunstig jaar voor de woningmarkt. Naar verwachting zal het aantal transacties in 2016 uitkomen op 185.000 tot 195.000. Hiermee komt het transactievolume meer in lijn met wat men op basis van de bevolkingssamenstelling en de huidige huishoudenpreferenties kan verwachten.

BETAALBAARHEID AANDACHTSPUNT

Aandachtspunt is de betaalbaarheid op de woningmarkt. Waar in de afgelopen jaren de betaalbaarheid door de gedaalde woningprijzen gecombineerd met de historisch lage rente, juist gunstig was is in de markt zichtbaar dat in enkele stedelijke regios de krapte op de woningmarkt sterk toeneemt met sterk stijgende prijzen als gevolg. Onvoldoende woningaanbod in deze stedelijke regios kan er toe leiden dat de woningmarkt onbereikbaar wordt voor een deel van het vraagpotentieel. Enerzijds kan dit leiden tot uitstel van een woningaankoop, anderzijds tot een verschuiving van de woningvraag. Indien de gewenste woning niet haalbaar blijkt, zal een deel van de huishoudens op zoek gaan naar een woning die wel binnen het budget ligt op een andere locatie. Bron: Vastgoedactueel.nl27 december 2015

ING: 'Huizen worden 3 procent duurder'

De huizenprijzen stijgen volgend jaar met gemiddeld 3 procent. De markt zal onder meer profiteren van het groeiend aantal mensen dat tijdens de crisis al een woning wilde kopen, maar dat toen niet kon of aandurfde. Ook de lage hypotheekrente en het oplopende vertrouwen in de economie stuwen de vraag naar koopwoningen volgend jaar.

Dat stelt het Economisch Bureau van ING. De regionale verschillen nemen volgens de bank wel verder toe. In de Randstad, en in enkele grote steden daarbuiten, stijgen de prijzen net als dit jaar flink, terwijl in andere regios woningen niet of nauwelijks meer waard zullen worden, aldus ING.

POSITIEVER GESTEMD
De bank voelt zich in zijn voorspellingen gesteund door eigen onderzoek onder consumenten. Die zijn over 2016 positiever gestemd dan dat ze een jaar eerder waren over 2015. Daarbij verwacht de meerderheid dat de huizenmarkt, van alle markten het meest zal aantrekken. Over de arbeidsmarkt zijn de ondervraagden het meest pessimistisch. Bron: vastgoedactueel.nl12 november 2015

12% woningverkopen gelijk aan of boven vraagprijs

Bij 12% van alle woningverkopen in Nederland wordt een verkoopprijs betaald gelijk aan, of hoger dan de vraagprijs. In Amsterdam is de woningmarkt weer zo sterk aangetrokken dat in 37% van de woningverkopen een koopsom tot stand komt hoger dan de vraagprijs, met Stadsdeel West als koploper met maar liefst 62% van de transacties in de Kinderbuurt en de Van Galenbuurt. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa.

Calcasa onderzocht de relatie tussen de geregistreerde koopsommen bij het Kadaster en de vraagprijzen van woningen die worden aangeboden. In 7% van alle transacties bleek de koopsom hoger te zijn dan de vraagprijs en in 12% van alle verkopen werd de vraagprijs zelf of hoger geboden. Dit is een gemiddelde voor heel Nederland waarbij duidelijke verschillen zijn waar te nemen tussen Randstad en periferie.

Toch is de woningmarkt niet overal gespannen en komt in de meerderheid van de gemeenten een verkoopprijs tot stand beneden de gevraagde prijs. Gemiddeld genomen wordt in Nederland nog altijd 8% minder dan de (initile) vraagprijs betaald. Bron: vastgoedactueel.nl5 oktober 2015

Fors meer woningverkopen dit jaar

De verkopen van woningen valt dit jaar fors hoger uit dan eerder was voorzien. Dat stelt ABN AMRO in een maandag verschenen rapport over de huizenmarkt. Volgens de bank zal de verkoop dit jaar 15 procent hoger liggen dan een jaar geleden. Eerder werd een verkoopplus van 10 procent voorzien.

Volgens ABN AMRO zijn de lage rente en de economische opleving de hoofdredenen om positief over de huizenmarkt te oordelen. Door de prijsstijgingen staan er minder huizen onder water. ,,Mensen die jarenlang de verhuizing hebben uitgesteld, komen daardoor alsnog in beweging", aldus de bank. ,,Deze inhaalslag versterkt het herstel op de huizenmarkt."

De huizenprijzen stijgen volgens ABN AMRO dit jaar met 3 procent. Bron: elsevier.nl29 september 2015

Nieuwbouwverkoop 54 procent gestegen

In de eerste acht maanden van dit jaar steeg de verkoop van nieuwbouwwoningen met 54 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van NVB, de vereniging van ontwikkelende bouwers.

Woningbouwers verkochten tot en met augustus van dit jaar bijna 20.000 nieuwe woningen.

LAGE HYPOTHEEKRENTE
De NVB verwacht dat in 2015 zon 30.000 nieuwbouwwoningen van de hand gaan. Volgens de NVB staan nu veel seinen op groen op de woningmarkt vanwege de lage hypotheekrente en het hoge consumentenvertrouwen.

In de jaren voor de crisis werden jaarlijks 40.000 woningen aan de man gebracht. Bron: veh.nl13 juli 2015

kiezen uit gemiddeld 11 te koop staande woningen

Consument kan kiezen uit gemiddeld 11 te koop staande woningen.
De keuze voor consumenten op de koopwoningmarkt loopt snel terug. De koopwoningmarkt wordt dus snel krapper. In het 2de kwartaal 2015 is de krapte-indicator uitgekomen op 11. De laatste keer dat de krapte-indicator een lager niveau kende, was in het 3de kwartaal 2008 (bij het begin van de crisis). Voor tussenwoningen is de keuze het meest beperkt (8), voor vrijstaande woningen (24) nog steeds het sterkst. De markt is weliswaar aangetrokken in het afgelopen jaar, maar van een verkopersmarkt is in grote delen van het land nog geen sprake, aldus Hukker. Daarvoor moeten de krapte-indicatoren nog verder dalen tot 4-5. En dat is iets wat in de nabije toekomst zeker nog niet verwacht mag worden. Er is volgens de NVM-voorzitter overigens wel een aantal regios en segmenten, waar de verkopersmarkt is teruggekeerd. Bron: NVM.nl13 juli 2015

NVM: Woningmarkt komt op stoom

De woningmarkt heeft na een goed 1ste kwartaal een uitstekend 2de kwartaal gekend. Bij de NVM aangesloten makelaars verkochten 37.145 woningen. De laatste keer dat dat voorkwam in een kwartaal was in 2007, op de top van de markt dus.

Voor de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om 50.000 verkochte woningen. Niet alleen het aantal verkopen zit in de plus, ook de woningprijzen stijgen gestaag. In het 2de kwartaal 2015 is de prijs van de gemiddeld verkochte woning uitgekomen op 224.000 euro. Dat is 3,9% hoger dan een jaar geleden. Sinds het dieptepunt van de crisis zijn de transactieprijzen met ongeveer 8% gestegen. Opvallend is de toename van het aandeel van de duurdere woningtypen in de transacties. Het afgelopen kwartaal bleek 28% van de verkochte woningen door NVM-makelaars een twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning. Dit laat zien dat de doorstroming steeds beter op gang komt. De weg omhoog op de woningmarkt strekt zich inmiddels ook niet langer uit tot de stedelijke gebieden, ook buiten de steden worden woningen steeds beter verkocht, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. Op jaarbasis verkopen NVM-makelaars nu bijna 130.000 woningen. Dat is altijd nog zon 11% onder het niveau van verkopen op jaarbasis, dat we vlak voor de crisis kenden. In de totale markt worden naar schatting 174.000 woningen op jaarbasis verkocht.

Aantal woningverkopen naar niveau van voor de crisis
Al acht kwartalen op rij kent het aantal transacties een plus in vergelijking met een jaar eerder. Hukker: En waar de verwachting was dat de groei van het aantal transacties gedurende het jaar af zou gaan nemen, lijkt de woningmarkt er juist nog weer een schepje bovenop te doen. Er werden het 2de kwartaal 2015 27,6% meer transacties geregistreerd dan een jaar eerder, en eenzelfde percentage meer woningen in vergelijking met het vorige kwartaal. Bij de NVM aangesloten makelaars verkochten 37.145 woningen. De laatste keer dat dat voorkwam in een kwartaal was 2007, voor de crisis dus. Vooral van twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen werden er meer verkocht, eenderde meer in vergelijking met het 1ste kwartaal van 2015. De doorstroming komt nu echt op gang, stelt de NVM-voorzitter. Doordat er nu meer woningen in het duurdere segment worden verkocht, stijgen de prijzen navenant. Appartementen doen het met 21% meer verkopen relatief gezien minder.

Redenen voor de stijging in het aantal transacties zijn volgens de NVM-makelaars de lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen, mede als gevolg van het herstel van de economie. Consumenten zijn overtuigd van het feit dat het diepste punt achter ons ligt. Ook het feit dat per 1 juli door maatregelen opnieuw minder geleend kan worden, kan hebben meegespeeld. Er lijkt in de laatste weken sprake te zijn geweest van een eindsprint in het aantal verkopen.

Krachtig herstel ook buiten stedelijk gebied
Opvallend is dat de ontwikkeling van de verkoopaantallen inmiddels ook buiten de grotere steden is ingezet. In regios als Hardenberg en West-Friesland is het aantal verkochte woningen met meer dan de helft toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De woningmarkt in het landelijke gebied is ruimer dan in het stedelijke gebied, maar het herstel in prijs en transacties doet volgens Hukker nauwelijks onder voor het stedelijke gebied. Dit krachtige herstel over een brede linie is zeer verheugend. De afgelopen twee jaar zagen we vooral opleving in bepaalde grote steden, en met name Amsterdam, maar gelukkig zien we het nu ook in een aantal buitengebieden aantrekken. Dat biedt ook perspectief voor regios waar het op dit moment nog steeds niet echt goed gaat. De olievlek van herstel, die in Amsterdam is begonnen, begint zich te verspreiden over de rest van Nederland. Bron: NVM.nl22 juni 2015

Koopwoningen in mei duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in mei 2,6 procent duurder dan in mei 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen 4,6 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in mei 2015 ongeveer even hoog als in oktober 2003. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dal. Sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 lagen de prijzen in mei 4,6 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 17,8 procent lager.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht
Het Kadaster bracht afgelopen donderdag al naar buiten dat het in mei 12 827 verkochte woningen registreerde. Dat is ruim 7 procent meer dan in mei 2014. In de eerste vijf maanden van 2015 zijn er 60 102 woningen verkocht. Dat is ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. Bron: CBS.nl25 mei 2015

Wees meer dan een adres op Funda

Wie zijn huis wil verkopen, doet er goed aan om eens kritisch te kijken in huis. Als verkoper moet je beseffen dat iemand anders je huis aantrekkelijk moet vinden. Het gaat er dus niet om wat u mooi vindt, maar wat de doelgroep voor uw huis mooi vindt.

Zorg ervoor dat zoveel mogelijk genteresseerden zich aangesproken voelen door uw huis. Bijvoorbeeld door het volgende af te vragen: Hoeveel mensen van de honderd vinden dit mooi? Focus at home kan u helpen uw huis verkoopklaar te maken. U kunt zelf alvast beginnen met deze tips.

Zorg ervoor dat de koper ziet wat hij zoekt. Is de doelgroep van uw woning een gezin? Richt uw woning dan ook in voor een gezin. Twee krukjes in de keuken om aan te eten werkt niet. Een grote eettafel met voldoende stoelen wel. Laat ook zien hoeveel slaapkamers u in huis heeft. Voor u werkt de kamer die u als inloopkast gebruikt misschien, voor de doelgroep werkt een extra slaapkamer beter. Een stretcher met een leuke sprei en een paar kussens is vaak al voldoende. Laat de koper zien wat hij zoekt.

Niet iedereen houdt van een knal rode muur of uitgesproken kunst. Wilt u uw huis verkopen dan is het goed om bepaalde aan smaak gebonden kleuren of aan smaak gebonden dingen aan te passen of op te bergen. Een muur is zo overgeschilderd en de kunst kan even in de kast. Neutrale kleuren zoals wit, licht grijs en licht beige spreken de meeste mensen aan.

Loop per ruimte uw huis door en vraag u af wat u dan als eerste ziet. Zijn dit de positieve verkooppunten van het huis? Of ziet u eerder de uitpuilende speelgoedkast in plaats van de mooie erker? Vaak kunt u er makkelijk iets aan doen.

Focus at home laat zien wat u in huis heeft!14 april 2015

Dank jullie wel!

Vandaag vieren we ons 6-jarig bestaan. Wij hebben de afgelopen jaren met veel enthousiasme aan mooie en uitdagende opdrachten mogen werken. En het resultaat mag er zijn: veel woningen zijn verkocht door goede woningpresentatie. Met veel plezier hebben wij met onze klanten samengewerkt. Dank jullie wel daarvoor.14 april 2015

NVM: woningmarkt in een rustiger vaarwater

De Nederlandse woningmarkt lijkt zich in rustiger vaarwater te begeven. Het aantal transacties neemt nog toe, maar de prijzen stabiliseren: op een goed 4de kwartaal 2014 is een goed 1ste kwartaal 2015 gevolgd. Het afgelopen kwartaal hebben NVM-makelaars 28.900 woningen verkocht, zo blijkt vandaag uit de eerstekwartaalcijfers van de NVM. Dat is bijna 19% meer dan een jaar geleden, maar minder dan de ruim 34.800 NVM-transacties in het laatste kwartaal van 2014. In de totale bestaande koopwoningmarkt werden naar schatting 38.800 transacties geregistreerd. De verkoopprijs is in het 1ste kwartaal 2015 gestegen met 0,1% in vergeling met een kwartaal eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt met 211.000 euro nog bijna 14% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 5% hoger dan op het dieptepunt.

NVM-voorzitter Ger Hukker: De regionale verschillen zijn groot. De woningmarkt blijft het gemiddeld beter doen dan in 2014, ondanks de strengere hypotheekregels en de beperking van het belastingvrij schenken. Na het uitstekende 4de kwartaal van 2014 zou een terugval in transacties zijn te verwachten. Alle 1ste kwartalen zijn namelijk meestal matig, maar het is nu wel het best presterende 1ste kwartaal sinds de crisis. Ik hoop dat dit rustiger vaarwater, waarbij het consumentenvertrouwen stijgt, niet wordt verstoord door nieuwe politieke onrust en (gemeentelijke) belastingverhogingen.

En derde verkopen betreft appartementen

Het woningmarktjaar 2015 is volgens Hukker goed begonnen. In het 1ste kwartaal 2015 verkochten NVM-makelaars 28.938 bestaande woningen. We moeten terug tot 2008, en dus voor de crisis, om dergelijke verkoopaantallen tegen te komen in het 1ste kwartaal, zegt de NVM-voorzitter. Een steeds groter deel van de verkochte woningen is een appartement, mede hierdoor daalde de gemiddelde verkoopprijs. In het 1ste kwartaal 2015 blijken van iedere 100 verkochte woningen er bijna 33 appartement te zijn. Eind 2012 waren dat er nog 29. Van elke 100 verkochte woningen zijn er 27 een tussenwoning. Van de andere woningtypen zijn er 13 14 op iedere 100 woningen verkocht.

Na het uitstekende 4de kwartaal 2014 lag een daling van het aantal transacties in het 1ste kwartaal 2015 in de lijn der verwachting, weet Hukker. De daling is met 16,9% minder transacties ook sterker dan de gemiddelde daling in deze eeuw van het aantal transacties in het 1ste kwartaal. Die daling is gemiddeld 11% geweest. Worden echter alleen de 1ste kwartalen sinds de start van de crisis in ogenschouw genomen, dan is de daling van bijna 17% gelijk aan het gemiddelde.

Er werden het 1ste kwartaal 2015 18,9% meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook hier valt vooral de toename in het aantal verkochte appartementen op: liefst 27,3% meer dan vorig jaar in het 1ste kwartaal. Het appartement wordt gevolgd door de tussenwoning (+16,1%), de vrijstaande woning (+15,7%), de hoekwoning (+14,6%) en tot slot de 2-onder-1-kapwoning (+13,7%).

Gevolgen beperking schenken en strengere hypotheekregels (nog) niet manifest

Hukker: De woningmarkt doet het in het 1ste kwartaal goed. Het einde van de verruimde schenkingsregeling heeft op zich zelf amper invloed gehad. Bovendien, schenken kan nog steeds tot zon 50.000 euro. Ik ben in ieder geval blij dat het taboe op schenkingen verdwenen is. Ook de strengere hypotheekregels per 1 januari 2015 hebben op dit moment niet geleid tot een dip in het 1ste kwartaal, zoals dat begin 2013 bij de invoering van nieuwe hypotheekregels wel gebeurde. Dit komt vooral door de lage rente van dit moment. In de verdere toekomst kunnen de gevolgen wellicht voelbaar worden.

Jaarlijkse aantal transacties bijna op niveau voor crisis

Over de laatste vier kwartalen hebben NVM-makelaars 121.445 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is bijna 50% meer dan op het dieptepunt halverwege 2013, toen het aantal verkopen op jaarbasis rond de 82.000 lag. In de periode voor de crisis, medio 2008, lag het aantal verkopen bij NVM-makelaars op jaarbasis rond de 140.000-150.000 woningen. Kopers hebben zich het afgelopen jaar in toenemende mate op de appartementen gestort. Op de totale bestaande koopwoningmarkt zijn naar schatting de afgelopen vier kwartalen 163.000 woningen verkocht.

In het 1ste kwartaal 2015 is de prijs van de gemiddeld verkochte woning uitgekomen op 211.000 euro (ter vergelijking: 4de kwartaal 2014 216.000 euro, en 1ste kwartaal 2014 210.000 euro*). Een vrijstaande woning is verkocht voor gemiddeld 332.000 euro, een appartement voor 169.000 euro. Sinds het dieptepunt van de crisis zijn de prijzen in totaal met zon 5% opgekrabbeld. Nog altijd zijn de prijzen gemiddeld zon 14% lager dan op het hoogtepunt vlak voordat de crisis zijn intrede deed. Hukker: De prijsontwikkeling op jaarbasis kende een piek in het 3de kwartaal 2014. Sindsdien vlakt de prijsontwikkeling af. In vergelijking met een jaar eerder liggen de prijzen 2,9% hoger in het 1ste kwartaal 2015. Het is daarmee het vijfde achtereenvolgende kwartaal, waarbij de prijzen zich positief ontwikkeld hebben in vergelijking met een jaar eerder.

De hoekwoning kende de meest beperkte prijsontwikkeling vergeleken met een jaar eerder: een plus van 1,4%. De 2-onder-1-kapwoning kende de grootste prijsstijging met 4,5% in een jaar tijd. De andere woningtypen zaten hier tussenin: tussenwoning 2,4%, vrijstaande woning 2,8% en appartement 3,4%.

Woning gemiddeld binnen vier maanden verkocht

De verkooptijd (looptijd) van de gemiddeld verkochte woning is in het 1ste kwartaal 2015 uitgekomen op gemiddeld 122 dagen (4 maanden). De tussenwoning is sinds 2010 het snelst verkopende woningtype, met een verkooptijd van 85 dagen. De verkooptijd van een appartement bedraagt gemiddeld 122 dagen. Een vrijstaande woning kent traditioneel de langste verkooptijd, dit kwartaal 231 dagen.

De looptijd van het woningaanbod is een maatstaf die niet verward dient te worden met de looptijd van verkochte woningen. De looptijd van de in aanbod staande woningen is het gemiddelde aantal dagen dat de te koop staande woningen op een bepaald moment te koop staan. Halverwege het 1ste kwartaal 2015 staat een woning in het aanbod gemiddeld 372 dagen op de markt. Een vrijstaande woning in aanbod staat gemiddeld 470 dagen te koop. De tussenwoning in het aanbod staat gemiddeld 271 dagen te koop en is daarmee het best presterende woningtype. De looptijd van het aanbod is het afgelopen kwartaal niet verder gedaald, aldus de NVM-voorzitter. Ook binnen de verschillende woningtypen bleven de verschillen beperkt. In vergelijking met een jaar eerder is de tijd dat woningen gemiddeld in het aanbod staan, gedaald met zon 17%, ofwel bijna 70 dagen. De daling bij vrijstaand is het minst (-11%), die van tussenwoningen het hoogst (-24%).

Zorgelijk vindt Hukker dat het aandeel van het aanbod dat al 3 jaar of langer in het aanbod staat, blijft toenemen. Inmiddels staat 1 op de 5 woningen 3 jaar of langer te koop. Ook hier geldt de tweedeling in Nederland. Enerzijds een aantal grote steden waar de woningen als warme broodjes over de toonbank gaan, anderzijds regios waar het minder goed gaat. Bron: NVM.nl15 januari 2015

NVM: herstel woningmarkt Q4 beter dan verwacht

De NVM toont zich na goede cijfers over het vierde kwartaal van 2014 positief over de vooruitzichten voor 2015. NVM-makelaars verkochten in de laatste drie maanden van 2014 34.622 woningen, ruim 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2013. NVM-voorzitter Ger Hukker: De crisiskwartalen van lage verkoopcijfers liggen daarmee definitief achter ons.

Er is zelfs sprake van een verdubbeling van de woningverkopen in het vierde kwartaal van 2014 vergeleken met het dieptepunt van de crisis, stelt de NVM. Dat was begin 2013. De bij de NVM aangesloten makelaars nemen het leeuwendeel van de verkochte woningen voor hun rekening: in het vierde kwartaal verkochten zij 34.622 woningen tegen een geschatte 46.500 van de totale verkoopmarkt. Over geheel 2014 zijn er door NVM-makelaars 116.623 woningen verkocht (schatting totale markt: 156.500 woningen).

De NVM-voorzitter ziet het in 2014 ingezette herstel van de woningmarkt doorzetten in 2015. Hij voorziet dat er dit jaar vijf tot tien procent meer woningtransacties zullen plaatsvinden en dat de gemiddelde prijsstijging tussen de 2,5 en 3 procent zal liggen. Vooral de nieuwbouwmarkt zal fors herstellen.
Goed in de markt liggen appartementen. Nieuw in aanbod gekomen woningen zijn eveneens een belangrijke aanjager voor het herstel. Het nieuwe aanbod verkoopt het best. Ook grootstedelijke gebieden zijn in trek bij huizenkopers. Van de tien buurten met de meest dynamische woningmarkt zijn er maar liefst acht in Amsterdam te vinden. Deze bevinden zich binnen de ring A10, en specifieker in een ring net buiten de grachtengordel, zoals Oosterparkbuurt en Weesperzijde. Verder vallen Oog in Al in Utrecht en Belcrum in Breda op door een opvallend krappe markt. Hier is echt al weer sprake van een verkopersmarkt.

MINDER AANTREKKELIJK
Er zijn ook buurten waar de dynamiek een stuk lager is: dan gaat het vooral om buurten in het noordoosten van Groningen, Gelderland en het oosten van Noord-Brabant. Het gaat dan vooral om niet-stedelijke gebieden.
Minder goed in de markt liggen ook dure woningen, die gemiddeld genomen langer te koop staan. Verkopers van dure woningen profiteren nog maar beperkt van het woningmarktherstel.

MITSEN EN MAREN
Ondanks de positieve vooruitzichten, plaatst de NVM wel een paar kanttekeningen. Zo zegt NVM-voorzitter Hukker dat politieke rust essentieel is voor een verdere opleving van het consumentenvertrouwen. Hoe meer vertrouwen hoe beter voor de woningverkopen. Hukker prijst overigens minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok en de regering voor de grondige veranderingen die zijn doorgevoerd ten aanzien van de woningmarkt. De bewindsman heeft voortvarend maatregelen genomen en daarmee duidelijkheid geschapen. Da heeft geleid tot een toenemend vertrouwen bij met name huizenkopers. Blok heeft daarmee het herstel van de woningmarkt aangezwengeld.

De NVM-voorzitter hamert er echter op dat de ingezette maatregelen niet te rigide moeten worden doorgevoerd. Als voorbeeld noemt Hukker de stapsgewijze afname van de Loan to Value (LTV). Deze daalt jaarlijks met 1 procent tot 100 procent in 2018. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de waarde van het koophuis. Er gaan volgens de NVM vanuit bepaalde hoeken al geluiden op om na 2018 de maximale LTV verder te verlagen. De makelaarsorganisatie vindt dat een verdere afbouw van de LTV een halt toegeroepen moet worden. Je kunt nu al voorspellen dat ook in 2015 weer enkele rapporten worden gepubliceerd die met eenzijdige redeneringen toeschrijven naar een dergelijke conclusie. Met alle onrust en problemen van dien, zeker als het ook echt zou gebeuren.

De NVM hoopt dat de politiek dit soort proefballonnetjes eindelijk eens doorprikt, de betreffende pleitbezorgers tot de orde roept, of aanspoort om de noodzakelijke nuance en context in deze discussie te betrekken. De broodnodige samenhang met al genomen maatregelen op de woningmarkt, de pensioenopbouw en het sociaal leenstelsel ontbreekt nu namelijk volledig.

NVM-LEDEN
Het aantal bij de NVM aangesloten makelaars is in het vierde kwartaal van 2014 met 22 makelaars toegenomen (71 makelaars over het gehele jaar). Op het moment telt de NVM 3.969 makelaars. Bron: vastgoedactueel.nl17 december 2014

In november 2014 meer verkochte woningen

In november 2014 registreerde het Kadaster 11.696 verkochte woningen. Dit is een stijging van 10,6% ten opzichte van november 2013 (10.576). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2014, is er sprake van een daling van 18,5%. Het Kadaster registreerde toen 14.353 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met november vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen, behalve bij twee-onder-een-kapwoningen (-2,3%). Appartementen stijgen het meest met 21,2%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2014, dalen alle woningtypen. De grootste daling is te zien bij de twee-onder-een-kapwoningen met 23,0%. De kleinste daling is te zien bij de appartementen met 15,9%.

Provincies
Ten opzichte van november 2013 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies, behalve in Friesland (-4,9%). De stijging is het grootst in Noord-Holland met 22,7%. Vergeleken met oktober 2014 laten alle provincies een daling zien. In Utrecht was de daling het grootst met 25,5%. De daling was het kleinst in Drenthe met 12,6%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2014 met 7,5% toe ten opzichte van november vorig jaar, van 15.918 naar 17.105. Vergeleken met oktober 2014 (20.179) is er een daling van 15,2%. Bron: kadaster.nl

Executieveilingen
In november 2014 vonden 199 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 1,0% ten opzichte van november 2013 (197).8 december 2014

Woningbouw profiteert 2015 aantrekkende markt

Woningbouw profiteert in 2015 van aantrekkende woningmarkt. Nu de woningmarkt herstelt, zal de woningbouw daarvan profiteren. De eerste tekenen van herstel in die voor de bouw zo belangrijke sector zien we eind dit jaar of begin volgend jaar, verwacht ABN Amro.

De woningbouw is goed voor ongeveer 40% van de bouw. Die sector heeft een flinke tik gekregen in de crisis, toen de nieuwbouw van woningen flink wegzakte.

De woningmarkt herstelt
Hoe het met de woningbouw gaat is sterk afhankelijk van de woningmarkt en die lijkt weer wat aan te trekken. Sinds medio 2013 neemt het aantal verkochte huizen weer toe. Vanaf april 2014 stijgt ook de huizenprijs en in de eerste tien maanden van 2014 werd 51% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde maanden in 2013.

Als de huizenprijs stijgt, wordt het voor bouwers aantrekkelijker nieuwe woningen te bouwen. Volgens ABN Amro zit er een vertraging van maximaal acht maanden tussen het stijgen van de prijs van woningen en de groei van de woningbouwproductie. De opleving van de woningbouw zou dus uiterlijk begin volgend jaar te zien moeten zijn.

Selectief bouwen
Overigens verwcht ABN Amro niet dat overal de nieuwbouwhuizen als paddenstoelen uit de grond zullen schieten. De woningnood verschilt sterk per regio. Vooral in de Randstad is behoefte aan nieuwe huizen. In andere gebieden volstaat vaak transformatie, het ombouwen van kantoorgebouwen in woningen.

Ook demografische trends hebben invloed op de nieuwbouw. Zo is er meer vraag naar kleine woningen, omdat het aantal huishoudens met meer dan twee personen afneemt. Daarnaast vergrijst Nederland, waardoor er meer vraag komt naar wonignen die zijn aangepast aan de wensen van ouderen. Bron: telegraaf.nl24 november 2014

Bestaande koopwoningen meer dan half jaar duurder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2,2 procent duurder dan in oktober 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in september. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen ruim 3 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

Het gemiddeld prijsniveau van bestaande koopwoningen is ongeveer even hoog als in mei 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 19 procent. Vergeleken met het dal in juni 2013 liggen de prijzen echter 3,2 procent hoger.

Verkopen koopwoningen trekken stevig aan

Het Kadaster bracht afgelopen maandag al naar buiten dat het in oktober 14.353 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van bijna 45 procent ten opzichte van oktober 2013. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 116.550 woningen van eigenaar gewisseld, bijna 39 procent meer dan in dezelfde periode van 2013. Ook zijn er tot nu toe dit jaar al bijna 6.500 bestaande koopwoningen meer verkocht dan in heel 2013.

Bron: CBS.nl24 november 2014

Tips om je huis tijdens de feestdagen te verkopen

De feestdagen komen eraan. Wat te doen als je in deze periode woningen wilt verkopen? 7 praktische tips voor deze winterse dagen.

1. PLAN FOTOGRAFIE IN NOVEMBER

Sinterklaas is alweer in het land en daarna komen de kerstspullen te voorschijn. De woning kan er met alle kerstspullen heel gezellig uitzien, maar in januari heeft iedereen daar genoeg van. Dan is het niet handig dat het huis in kerstsornaat op Funda staat.
 Plan je toch fotografie in december? Zorg dan dat tijdens de fotografiesessie alle sinterklaas- en kerstpullen uit het zicht zijn. Dan hoef je in januari niet opnieuw foto's te laten maken.

2. EEN KERSTBOOM MAG BEST

Maar realiseer je dat hoe groter de kerstboom, des te meer ruimte in de woonkamer wordt opgeslokt. De woning kan hierdoor propperig en klein lijken. Is de woonkamer niet al te groot? Stel dan de bewoners voor om voor n keer de kerstboom over te slaan. Of laat hen een kleintje nemen, of plaats grote dennentakken in een vaas. Ook leuk zijn de sloophouten boompjes, die nemen niet zoveel ruimte in en zijn rustig van kleur.

3. VERSIER IN STIJL

Versieren is prima. Maar laat bewoners er geen kermis van maken. Her en der een kerstaccent brengt vaak meer sfeer dan overal 'kerstprulletjes'. En als ze toch veel kerstversieringen plaatsen, vraag hen dan 'normale' woondecoraties tijdelijk op te bergen. Maak ruimte voor kerstversieringen, dan wordt het niet te vol in de woonkamer.

4. BEPERK HET AANTAL KLEUREN

Veel verschillende kleuren en knipperende lampjes brengen veel onrust in het interieur. Kijkers worden daar door afgeleid. Adviseer de bewoners daarom hun versieringen qua kleur af te stemmen op hun interieur. Dit jaar zijn natuurlijke kleuren, grijzen en witten trendy. Ook hier kun je een rustige maar feestelijke sfeer mee creren.

5. ZORG VOOR LICHT EN WARMTE

De wintermaanden zijn nu eenmaal donkerder en kouder. Zeker op een druilerige dag, kan een huis hierdoor troosteloos overkomen. Werk daarom met sfeerverlichting. Check of alle lampen (ook de inbouwspotjes) in huis werken en doe ze aan voordat een kijker komt. Is er een open haard? Steek die dan aan voor een bezichtiging. Dit zorgt voor een aangename temperatuur en voor heel veel sfeer. Heb je geen open haard? Steek dan kaarsjes aan. Een groot plateau met veel kaarsen geeft ook een intiem winters sfeertje.

6. KERST IN DE TUIN

Tuinen en terrassen zien er in de winterperiode meestal niet fraai uit. Wordt het te vol binnen met een kerstboom? Plaats dan bij de voordeur twee kleine verlichte boompjes. Heb je een veranda of overdekt terras? Maak die tijdens een bezichtiging extra gezellig door ze aan te kleden met spreien, nep-bonten kussens, kaarsen, etc. in natuurlijke tinten. Ook kun je het terras aankleden met groene kersttakken. Slim is om een 'winterse' sfeer neer te zetten, dan heb je daar in januari en februari ook nog wat aan.

7. SCHAKEL EEN VERKOOPSTYLISTE IN

Vind je het lastig om deze tips te vertalen naar jouw huis? Schakel een styliste in. Je krijgt tips over kleurgebruik, indeling en aankleding van alle kamers. Zodat je precies weet op welke manier jouw huis het beste uit de verf komt voor de verkoop. Ook tijdens de feestdagen.

Bron: vastgoedactueel.nl, tips van vastgoedstylist Liesbeth Oldeman10 oktober 2014

NVM: aanbod te koop staande woningen loopt terug

De dalende trend in het aantal woningen dat te koop staat, zet verder door. Halverwege het 3de kwartaal 2014 stonden 152.355 woningen te koop bij NVM-makelaars, zo blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 205.000 woningen in aanbod. In vergelijking met een jaar eerder staan nu 8,3% minder woningen in aanbod. Het aanbod van vrijstaande woningen is slechts met 1,9% gedaald. NVM-voorzitter Ger Hukker: Het duurste woningtype lijkt daarmee vooralsnog het minst te profiteren van het herstel op de woningmarkt.

De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning bedraagt halverwege het 3de kwartaal 2014 272.000 euro. De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt 170.000 euro, terwijl de vraagprijs van de gemiddeld vrijstaande woning 434.000 euro bedraagt. De vraagprijzen van de in aanbod staande woningen dalen al een aantal jaren op rij redelijk gelijkmatig.

Ook de verkooptijden blijven dalen

De woningen die in het 3de kwartaal verkocht zijn, stonden gemiddeld 122 dagen te koop. Daarmee is de verkooptijd opnieuw gedaald. In het voorgaande kwartaal bedroeg de gemiddelde verkooptijd van de gedane transacties nog 133, en in het 3de kwartaal van 2013 zelfs 159 dagen.

Succesvolle startersleningen in gevaar

Deze week waarschuwde de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) dat de Rijksbijdrage aan dit waardevolle instrument binnenkort uitgeput is. Tegelijk concludeerde EIB dat de verstrekking tot gunstige effecten voor de woningmarkt heeft geleid. De NVM pleit, in aanloop naar de behandeling van de Rijksbegroting Wonen in de Tweede Kamer, voor aanvulling van dit Rijksbudget. Ook Nederlandse gemeenten, Bouwend Nederland en SVn pleiten voor een nieuwe bijdrage van zon 50 miljoen euro om starters een kans te blijven bieden. Hukker: Het herstel op de woningmarkt is pril maar kwetsbaar, dus moet je voorzichtig zijn met het abrupt afbreken van alle stimuleringsmaatregelen.

Discussie verlaging LTV is zwaard van Damocles

Het maximale hypotheekbedrag ten opzichte van de waarde van het onderpand dat mag worden geleend de zogeheten loan to value-ratio (LTV) wordt stapsgewijs afgebouwd tot 100% in 2018. Mensen zullen steeds meer moeten gaan sparen om nog een huis te kunnen kopen, inmiddels al duizenden euros, om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting op te brengen. Dat valt niet mee, als je daarbij onder meer ook (verplichte) pensioenopbouw en de komst van het sociaal leenstelsel in acht neemt. En dan geeft de Nederlandse Bank eerder deze week aan dat een verdere verlaging tot onder de 100% op termijn wenselijk zou zijn.

Niet doen, zou ik zeggen. Verlaging van de LTV leidt tot nieuwe stagnatie op de woningmarkt. Bovendien zijn al ingrijpende aflossingsregels ingevoerd: mocht eerst nog een aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten, nu moet een hypotheek verplicht volledig worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit zal al leiden tot flinke daling van de totale LTV, evenals de stapeling van andere recente beperkingen. Een koper lost met de verplichte annuteit in de eerste tien jaar namelijk al ruim 20% van de lening af, dus waarom nog sleutelen aan de 100% LTV.

Verruimde schenkingsregeling helaas niet verlengd

De NVM betreurt het dat de verruimde schenkingsregeling wegens eigen succes ten onder dreigt te gaan. Juist deze maatregel leidt er toe dat mensen met een lagere LTV een huis kunnen kopen, of de hypotheek voortijdig kunnen aflossen, aldus Hukker. Door zon regeling weer terug te draaien en ook een overdrachtsbelasting te blijven heffen, werkt de overheid hogere LTVs in de hand. Pluspunt vindt Hukker wel dat schenken inmiddels een geaccepteerd en bekend verschijnsel is geworden in Nederland. Daarom ben ik niet bang dat ook in 2015 veel kopers en huizenbezitters zullen blijven profiteren van de reguliere schenkingsmogelijkheden.

Prinsjesdagmaatregel rond restschuld positief

De NVM is daarentegen positief over de maatregel die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde om de periode van renteaftrek over meegefinancierde restschuld van 10 naar 15 jaar te verruimen. Hukker: We hebben hier de afgelopen jaren sterk op aangedrongen, omdat zo meer huishoudens op een verantwoorde manier kunnen doorstromen naar een passende woning.

Modernisering van hypotheekverstrekking gewenst

Onder meer voornoemde punten tonen aan dat hypotheekverstrekking, -beleid en regels daaromtrent steeds urgenter aan modernisering toe zijn. Hukker: Ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn niet te stoppen en gaan juist alleen maar door. Het is hoogst noodzakelijk dat hypothecaire financiering aansluiting vindt bij de moderne samenleving, waarbij ruimte is voor verantwoord maatwerk. Ook kan je een instrument als de Nationale Hypotheek Garantie daarbij betrekken en die een nieuwe rol geven.

NVM Open Huizen Dag steeds succesvoller

De NVM Open Huizen Dag die ieder voor- en najaar wordt gehouden, breekt inmiddels alle records. Tijdens de laatste editie, afgelopen zaterdag 4 oktober, werden bijna 150.000 bezoeken gebracht aan 47.000 woningen van verkopers. Meer bezoekers dan in april (10.000 meer), terwijl het aantal te koop staande woningen het afgelopen half jaar is afgenomen.

De NVM Open Huizen Dag is een bijna niet meer weg te denken fenomeen geworden, zegt Hukker. Niet alleen betrokken instanties als banken en andere hypotheekverstrekkers grijpen de dag aan om activiteiten te ontplooien, ook werd dit keer een ongekend aantal woningen onder voorbehoud verkocht in de week voorafgaand. De Open Huizen Dag blijkt daarmee een uitstekend middel om het herstel verder aan te jagen.

Ook woningsite funda kreeg te maken met verhevigde activiteit tijdens de NVM Open Huizen Dag. Marc Duijndam, CEO van funda: "Kijkers gingen goed voorbereid en met hun telefoon in de hand op pad. De dag ervoor werd funda zelfs meer dan 1 miljoen keer bezocht. En ook op de dag zelf is het ongekend druk. Ruim 40% van ons bezoek kwam vanmiddag via mobiel. Dit zijn recordaantallen, die getuigen van een zeer geslaagde editie van de NVM Open Huizen Dag."

Verwachtingen 4de kwartaal: meer transacties, prijzen stabiel

De NVM verwacht weer een goed laatste kwartaal van 2014. We denken op 30.000 of meer NVM-transacties uit te komen, zegt Hukker. Op jaarbasis komen we daarmee uit op circa 112.500 NVM-transacties, ofwel rond de 150.000 transacties voor de volledige markt. Dat zijn 40.000 transacties, ofwel ruim een derde meer dan het aantal verkopen in 2013.(CBS/Kadaster: 110.000 transacties in 2013).

Wat de prijzen betreft, die blijven volgens de NVM-voorzitter waarschijnlijk stabiel tot licht stijgend. Aan het eind van 2014 zitten we op ongeveer 3 tot 4% prijsstijging in een jaar tijd.

Bron: NVM.nl12 september 2014

6 manieren om kopers af te schrikken

Open Huizen Dag: zes manieren om kopers af te schrikken

De tweede NVM Open Huizen Dag 2014 staat voor de deur, een uitgelezen momenten om potentile huizenkopers over de streep te trekken. Of af te schrikken. Zes veel voorkomende blunders volgens de Amerikaanse krant USA Today.

1. Half werk: maak je er als huizenverkoper niet van af door bijvoorbeeld slechts een of twee ruimtes toonbaar te maken. Het is voor potentile kopers niet aantrekkelijk om na twee elegant ingerichte kamers opeens in een kale ruimte terecht te komen.

2. Muziek in huis: het lijkt alsof de verkoper van een huis iets te verbergen heeft als er op de achtergrond constant muziek aan staat op een Open Dag. Zorgt de snelweg verderop stiekem voor geluidsoverlast? Of zijn er andere omgevingsgeluiden die onopgemerkt moeten blijven?

3. Geen folders of ander naslagwerk: Potentile kopers willen graag nog eens nakijken hoe een huis er ook al weer uit zag of wat de afmetingen waren van een bepaalde ruimte. Zorg voor (voldoende) foldermateriaal. Anders is de kans groot dat de woning vergeten wordt. Zeker als genteresseerden meerdere woningen bezichtigen.

4. Laat aromatische luchtverfrissers achterwege of gebruik ze met mate: potentile kopers zouden kunnen denken dat de verkopende partij iets te verbergen heeft. De eerste indruk is een daalder waard, wek geen argwaan.

5. Waardevolle bezittingen: zorg dat juwelen en andere interessante gadgets niet voor het grijpen liggen tijdens een Open Dag. De verkopende partij loopt het risico het n en ander kwijt te raken en het zorgt ook voor onnodig stress waarbij het onduidelijk is wie de spullen heeft meegenomen. Een verdenking kan een transactie in de weg staan.

6. De verkeerde temperatuur: dus niet te warm in de winter en niet te koud in de zomer.
De Open Huizen Dag van de NVM vindt plaats op zaterdag 4 oktober. Meer informatie: www.nvm.nl Bron: vastgoedactueel.nl21 augustus 2014

Bestaande koopwoningen 4de maand op rij duurder

Bestaande koopwoningen waren in juli 1,9 procent duurder dan in juli 2013. Al vier maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen ruim 3 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013
Het gemiddeld prijsniveau van bestaande koopwoningen is ongeveer even hoog als in mei 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 19,1 procent. Vergeleken met het dal in juni 2013 liggen de prijzen echter 3,1 procent hoger.

Verkopen koopwoningen trekken stevig aan
Het Kadaster bracht afgelopen maandag al naar buiten dat het in juli 13 833 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van 43,7 procent ten opzichte van juli 2013. In de eerste zeven maanden van 2014 wisselden 76 920 woningen van eigenaar, ruim 40 procent meer dan een jaar eerder. Bron: CBS.nl15 augustus 2014

Verkoop nieuwbouw stijgt 52%

In de eerste zeven maanden van 2014 zijn ruim 12.000 nieuwbouw- woningen verkocht. Dat is 52% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Thermometer Koopwoningen, het halfjaarlijkse onderzoek van de NVB - Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers naar de actuele stand van zaken op de koopwoningenmarkt.

Volgens de NVB zet het herstel op de woningmarkt door. Echter, het afschaffen van de soepele schenkingsregels op 1 januari 2015, het beperken van de Nationale Hypotheekgarantie n de korte aftrekbaarheid van restschuldfinanciering staan mogelijk een langdurig herstel van de woningmarkt in de weg. Zeker als de hypotheekrente weer een keer gaat stijgen, aldus NVB-directeur Nico Rietdijk.

JULI GOEDE MAAND
De Thermometer Koopwoningen, het halfjaarlijkse onderzoek van de NVB naar de actuele stand van zaken op de koopwoningenmarkt, laat zien dat de verkoop van nieuwe woningen weer vleugels heeft gekregen. Tot en met juli van dit jaar zijn er door de gezamenlijke ontwikkelaars en bouwondernemers 12.235 nieuwbouwwoningen verkocht. Vooral juli was een goede maand met het dubbele aantal verkochte woningen ten opzichte van juli 2013.

NIEUWBOUW POPULAIRDER
De verwachting is dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in heel 2014 op 22.000 gaat uitkomen. Het goede nieuws is dat elk kwartaal weer beter is dan het voorgaande, zo stelt de Thermometer vast. NVB-directeur Nico Rietdijk: In de cijfers zien we dat nieuwbouw bovendien aan populariteit wint ten opzichte van bestaande bouw. Dit hang samen met de herontdekking bij de consument van het gemak n comfort dat nieuwbouw biedt. Bij nieuwbouw weet je wat je krijgt en is het rondmaken van de hypotheek vaak ook beter te overzien en gemakkelijker geregeld dan bij een oud huis, waar nog van alles aan moet gebeuren.

FORS LAGER
De NVB benadrukt echter dat de markt nog lang niet geheel is hersteld. De woningverkopen van ontwikkelaars en bouwers zijn nog altijd fors lager dan in de goede jaren vr de crisis, toen zij jaarlijks rond de 40.000 woningen verkochten. We zijn blij dat de verkoop weer aantrekt, maar het maakt de enorme daling van de afgelopen jaren maar deels goed.

REGIOS
De meeste regios profiteren van het herstel, maar het westen en de (groot)stedelijke gebieden in het westen profiteren het meest, evenals de gebieden die de afgelopen jaren het zwaarst door de crisis zijn getroffen, zoals de noordelijke provincies. Drenthe weet maar liefst drie keer zoveel nieuwe woningen te verkopen als in 2013 en Groningen twee keer zoveel. Maar deze provincies waren dan ook diep geduikeld. Een belangrijke reden voor het herstel is de historisch lage rentestand. Ook speelt mee dat het consumentenvertrouwen fors is toegenomen. We komen uit een diepe crisis en veel mensen hebben de afgelopen jaren hun verhuisbeslissing uitgesteld. Nu hun vertrouwen terug is, stappen zij in. Ook omdat zij zien dat huren alleen maar duurder wordt en de huizenprijzen, zeker bij nieuwbouw, scherp geprijsd zijn.

STARTERS TREKKEN DE KAR
Tegelijkertijd blijkt uit de Thermometer dat het vooral de starters zijn die momenteel de kar van het herstel trekken. En daarmee is het herstel eenzijdig. Ongeveer n miljoen huishoudens hebben te maken met een hypotheek die onder water staat, wat de doorstroming naar een ander koophuis bemoeilijkt. Ook kan een rentestijging uiteindelijk roet in het eten gooien. Het is bovendien nog onduidelijk wat de gevolgen voor de hypotheekverstrekking zijn als straks in november de Europese Centrale Bank het toezicht van De Nederlandsche Bank op de Nederlandse Hypotheekportefeuilles gaat overnemen. Bron: vastgoedactueel.nl13 juli 2014

aantal transacties ligt 10.000 hoger in 2014

De doorstroming van huizenbezitters naar een andere woning komt na een paar moeizame jaren langzaam weer op gang. Al staan er nog altijd n miljoen woningbezitters onder water, schrijft de Rabobank in een themabericht over de huizenmarkt. De bank verwacht voor 2014 een toename van het aantal woningtransacties met 10.000 naar 140.000 in vergelijking met het voorgaande jaar.
Hoewel een deel van de huishoudens met het stabiliseren van de woningmarkt weer in beweging komt, is de financile positie van veel van huidige huizenbezitters in de afgelopen vijf crisisjaren verzwakt. De woningprijzen daalden met gemiddeld 21 procent, schrijft de Rabobank.

Het aandeel woningbezitters met onderwaarde is het grootst in het goedkope segment, volgens de bank. Dus vooral jonge woningbezitters. Doorstromers willen vooral vanuit de goedkoopste prijssegmenten verhuizen; de helft van alle gewenste verhuizingen is die vanuit een woning onder de 200.000 euro. Deze verhuizingen zijn essentieel voor de doorstroming op de woningmarkt.
De meest gewilde woningen zijn tussen de 150.000 en 250.000 euro.

Voor de huidige koopstarters, die die vanuit een huurwoning of het ouderlijk huis naar een koopwoning gaan, is de situatie anders dan voor de huishoudens die al een woning bezitten. Zij profiteren van de situatie dat zowel de woningprijzen als de hypotheekrente flink zijn gedaald.
HERSTEL
Niet alleen nieuwkomers op de huizenmarkt dragen bij aan de toename van het aantal transacties. Een van de redenen waardoor jonge huizenbezitters (met een restschuld) de komende jaren toch plannen kunnen maken om te verhuizen naar een duurdere woning, is het feit dat zij vaak aan het begin staan van hun professionele loopbaan en een bovengemiddelde inkomensgroei tegemoet kunnen zien. Positief is ook dat door de combinatie van aflossen (mede in gang gezet door woningmarkthervormingen) en de verwachting dat woningprijzen gaan stijgen minder huishoudens onder water zullen staan. Dit zal de komende jaren bijdragen aan het versterken van het herstel van de woningmarkt. Bron: vastgoedactueel.nl2 juli 2014

De Nederlandse woningmarkt onder de loep

Wat is de stand van zaken op de Nederlandse woningmarkt en hoe verhoudt de woningmarkt in ons land zich met omringende landen? NVMagazine vroeg drie vooraanstaande economen naar hun mening hierover. Drie economen met elk hun eigen vakgebied en dus met een geheel eigen visie: Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financile Economie aan de Universiteit van Tilburg, Arno van der Vlist, hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen en Steven Jonk, woningmarktexpert bij De Nederlandsche Bank.

Prof. Sylvester Eijffinger maakte ooit deel uit van de Raad van Economisch Adviseurs, REA, het voormalig onafhankelijk adviesorgaan voor de Tweede Kamer. Hij vertelt dat de raad negen jaar geleden heeft gepleit voor de invoering van een nieuw belastingstelsel, de vlaktaks. We stelden toen al voor om hypotheekrenteaftrek te beperken. De VVD was weliswaar voorstander van een vlaktaks maar Stef Blok, toen nog Kamerlid, voelde er net als andere partijen niets voor om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.

Als je nu het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen leest over het nieuwe belastingstelsel, dan vind je ons advies daarin terug. Achteraf gezien had dat beter op de top van de markt opgepakt kunnen worden. Dat geldt ook voor de hypotheekrenteaftrek. Negen jaar na het advies van de REA zijn we nu bezig om grenzen daaraan te stellen. Dat is helaas op een zeer ongunstig moment, want de woningmarkt bevindt zich momenteel in zwaar weer.

Funding Gap

Eijffinger: Het tweede waaraan ik wil refereren is de Commissie Wijffels. Ook daar heb ik deel van uitgemaakt. Naast het advies van de invoering van een loan to value ratio signaleert de commissie het probleem van de zogenoemde funding gap bij banken. Zij hebben te weinig spaargelden voor het financieren van hypotheken en het verlenen van mkb-krediet. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Gelukkig wordt daar nu ook aan gewerkt. Denk aan de oprichting van een Nationaal Hypotheek Instituut. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven waarbij de contractuele besparingen van pensioenfondsen worden doorgesluisd naar banken ter financiering van hypotheken of mkb-kredieten.

Duitsland

Een blik over de grenzen laat zien dat Duitsland een stabiele woningmarkt heeft, zegt Eijffinger. Daar heeft men het minste last gehad van een huizenbubbel. De particuliere huurmarkt is daar sterk vertegenwoordigd. Heel belangrijk, want zoals iedereen weet zijn de huur- en koopmarkt communicerende vaten. Je moet doorstroom hebben van de sociale huurmarkt naar de vrije huurmarkt. Met andere woorden: Een sociaal en middenhuursegment zijn essentieel om de woningmarkt in Nederland verder vlot te trekken. Misschien moeten we daarvoor eens goed naar onze oosterburen kijken. Van hen kunnen we zeker iets leren.

Tweedeling in Nederland

Arno van der Vlist, hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, signaleert een aantal ingewikkelde vraagstukken op de woningmarkt. We hebben te maken met een tweedeling in Nederland. Enerzijds is er sprake van een groeimarkt, anderzijds van krimpgebieden. Dat weerspiegelt zich ook in het overheidsbeleid. Die tweedeling houdt in dat de discussie over de positie van woningbouwcorporaties heel anders is in het westen van Nederland, dan in grote delen van de rest van ons land. De noordvleugel van de Randstad biedt ruimte door economische groei. In krimpgebieden zien we voorzieningen verdwijnen en de huizenprijzen dalen. Het bouwen van woningen is in die gebieden niet opportuun.

Druk
Van der Vlist: Demografische transitie waarin de bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden toeneemt en in niet-stedelijke gebieden afneemt, tekent zich op heel veel plekken in Europa af. Je krijgt op sommige woningmarkten nog meer druk. Dat gebeurt niet alleen in de Randstad, ook rond steden als Parijs, Berlijn en Mnchen is dat het geval. En je ziet gebieden waar je nauwelijks voorzieningen kunt handhaven, omdat jonge mensen vertrekken en vergrijzing optreedt. Het grote probleem waar de woningmarkt mee te maken heeft is niet meer gelegen in de crisis, zegt Van der Vlist. Die is van voorbijgaande aard. Veel ingewikkelder zijn de ruimtelijke transities. Dat betekent dat het in bepaalde gebieden niet opportuun is om nog te bouwen.

Flexibilisering

De huidige uitdaging voor het woningmarktbeleid zit hem in de aansluiting op de flexibilisering in de arbeidsmarkt, zegt Van der Vlist. We hebben een grote sociale huursector die goedkoop is en we hebben een vrije sectorhuur die hoger is dan in omringende landen. Juist met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de toename van kortetermijnbanen, hebben we die vrije huursector heel hard nodig. Hoe kunnen we de vrije-sectorhuur beter op gang helpen? Dat is een belangrijke vraag die nu in ons land speelt. In andere landen is dat probleem veel minder actueel.

Bodem lijkt bereikt

Steven Jonk, woningmarktexpert bij De Nederlandsche Bank (DNB), vindt de maatregelen op de woningmarkt een flinke stap in de goede richting. De maatregelen die vorig jaar door het kabinet zijn genomen, zijn erop gericht om de schuldenlast te verlagen. DNB pleit sinds jaar en dag voor minder fiscale stimulans op de woningmarkt. Nu heeft dat eerst tijd nodig om door de markt geabsorbeerd te worden, er moet een nieuw evenwicht worden gevonden. Het is zaak dat we de maatregelen die door de overheid zijn genomen rustig hun werk laten doen. Als je kijkt hoe de woningmarkt zich het laatste jaar ontwikkelt, dan zie je dat de bodem toch lijkt bereikt, zegt Jonk. De laatste acht negen maanden zijn de huizenprijzen stabiel, de transacties trekken iets aan. Ook die beweging is positief. Het zijn signalen dat de markt zich aangepast heeft.

Huurmarkt

Jonk: Kijkend naar de Nederlandse woningmarkt als geheel, dan is onze huurmarkt sterk gerantsoeneerd. Voor het sociale deel zijn er lange wachtlijsten. Het private deel is heel erg klein. Dat biedt voor grote groepen mensen die een woning zoeken geen alternatief. Je kunt daaruit afleiden dat mensen daardoor hun aandacht verleggen naar een koopwoning. Tel je daar de groep mensen bij op die het kopen van een woning tot nog toe heeft uitgesteld, dan kan dat betekenen dat de vraag naar koopwoningen gaat aantrekken. Wat daar wel tegenover staat, is dat ongeveer 30 procent van de woningbezitters zijn huis onder water heeft staan. Voor die groep is het een stuk lastiger om door te stromen. Ja, ik denk dat het aantal transacties zal aantrekken, maar het tempo waarin dat gebeurt zal minder hoog zijn dan waar men op hoopt. Bron: NVM.nl15 mei 2014

Rabo: huizenprijs gaat weer stijgen

De huizenprijzen zullen dit jaar en volgend jaar licht stijgen, respectievelijk 0 tot 1% en 1 tot 3%. Dat verwacht de Rabobank. Het aantal verkochte woningen stijgt dit jaar naar 130.000 tot 140.000. Vorig jaar werd een dieptepunt van 110.000 verkochte woningen bereikt.

"Een aantal factoren zorgt ervoor dat mensen het nu een goede tijd vinden om een woning te kopen," zegt econoom Pieter van Dalen van de Rabobank. "De belangrijkste daarvan zijn de sterk toegenomen betaalbaarheid van woningen en het verbeterde sentiment op de woningmarkt. In onze visie zijn deze factoren sterker dan tegenkrachten als restschuldproblematiek en verder oplopende werkloosheid."

Volgens de Rabobank stegen in het eerste kwartaal van dit jaar de prijzen met 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder daalden de prijzen nog, met 1,5 procent.

Onder water
De bank verwacht dat het voor veel huiseigenaren nog wel lang gaat duren voordat hun huis weer meer waard is dan hun hypotheek. "Ook bij stijgende prijzen zal het nog jaren duren voordat de huidige woningeigenaren met onderwaarde weer boven water zijn.

Huiseigenaren die aflossen op hun hypotheek zullen daarbij sneller boven water zijn dan degenen die nog een volledige aflossingsvrije hypotheek hebben." Ongeveer een miljoen huishoudens staan nu 'onder water'. Bron: NOS.nl28 april 2014

Sterkste groei nieuwbouwverkopen in 3 jaar

De verkoop van nieuwe woningen is in 3 jaar niet zo sterk gegroeid als in het eerste kwartaal van 2014. Er werden 4749 nieuwe koopwoningen verkocht, 35 procent meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB vrijdag heeft gepubliceerd. Vooral maart was een mooie maand met een verkoopgroei van 80 procent.

De brancheorganisatie is zelf verrast door de sterke verkoopcijfers in de periode januari tot en met maart. De NVB heeft de prognose voor heel dit jaar naar boven bijgesteld en gaat nu uit van 20.000 tot 22.000 woningverkopen. Eerder voorspelde de vereniging een verkoop tussen de 18.000 en 20.000 stuks. Vorig jaar werden nog geen 15.000 nieuwe huizen verkocht.

"De richting omhoog is terug en wat wel zo plezierig is, is dat het verkoopherstel zich breed voordoet'', aldus de NVB. In vrijwel alle regio's zit de woningverkoop flink in de lift. Vooral de vraag naar eengezinswoningen, die steeds vaker in kleinschalige projecten worden gebouwd, is flink toegenomen.

Directeur Nico Rietdijk van de NVB ziet meerdere verklaringen voor de opleving. "De hypotheekrente is ongekend laag, de recente macro-economische ontwikkelingen geven vertrouwen en op een gegeven moment gaan mensen toch die lang uitgestelde beslissing nemen'', zei hij. Daarbij helpt mee dat woningen sinds het begin van de crisis veel goedkoper zijn geworden.

Ook maatregelen van het kabinet om zogenoemde scheefhuurders aan te pakken, spelen volgens Rietdijk een rol. Mensen die met een relatief hoog inkomen in een goedkope huurwoming blijven zitten, krijgen flinke huurverhogingen voor de kiezen. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor ze om een huis te kopen, aldus de directeur.

Voor bouwbedrijven ziet dit jaar er ondanks de aantrekkende markt nog steeds somber uit. Pas in het laatste kwartaal is er volgens de NVB een kans dat aannemers iets van herstel zullen merken. Dat komt doordat de feitelijke bouwproductie altijd achter de verkopen aanhobbelt. Ook verstrekken woningcorporaties nog altijd erg weinig bouwopdrachten. Bron:www.nvm.nl8 april 2014

Doe het gelijk goed of het hoeft niet meer.

Wie wil deze woning kopen? De eerste klap is een daalder waard. Zo was het vroeger. Nu is het: de eerste klik op internet. De presentatie is alles en die moet afgestemd zijn op de doelgroep. Internet triggert mensen om te komen kijken. Potentile huizenkopers zetten de advertentie meteen door naar familie en vrienden via de sociale media: Wat vind jij hiervan?. Dat is een verandering in consumentengedrag. Belangrijk om daar actief op in te spelen.

Een voorbeeld

Zo had een vrijgezel wonend in een eengezinswoning geen eettafel in de kamer. Er kwamen geen kijkers. Uiteindelijk volgde hij het advies van Barbara op en creerde een eetgedeelte. Barbara maakte een foto en zette die op internet. Er kwamen kijkers. De voorkantfoto op Funda blijft echter hetzelfde, dus alleen de nieuwe bezoekers zien nu die eettafel. Mensen die eerder keken ben je al kwijt. Barbaras motto: doe het gelijk goed of het hoeft niet meer. Je huis wordt direct in een hokje geplaatst: goedgekeurd of afgeschreven.

Presentatie is alles, mits gericht op de doelgroep

Anders heeft het geen zin. Doel is dat mensen denken: Dit huis wordt van mij. Als je voor verkoop mikt op starters, moet je geen dure designmeubelen in de woning plaatsen. Doelgroep ouderen? Dan hoef je de scholen in de omgeving niet te vermelden, maar juist wel de winkels op loopafstand. Vraag je altijd af: aan wie verkoop ik eigenlijk? Wie komt hier wonen? Een gezin met kinderen? Laat dan zien dat je prima die grote eettafel kunt neerzetten.

Wat doet de markt? Als iemand op zoek was naar een woning vr de crisis, voldeden 7 woningen aan zijn zoekcriteria. Nu zijn dat 25 woningen! Daarom is de presentatie zo belangrijk geworden. De presentatie moet de doelgroep direct aanspreken. Je hebt maar n kans om een goede eerste indruk te maken. Die eerste foto voorop is dan ook het belangrijkst voor de eerste klik! Bezichtigen of niet, thats the question.

Zonder samenwerking gebeurt er niks

Het verplaatsen in de doelgroep bepaalt het succes, zegt vastgoedstylist Barbara Loves. Samen met de makelaar en de klant (de woningverkoper of projectontwikkelaar) maken ze de slag naar de consument (de potentile koper).

De expertise van de makelaar is gericht op de locatie en de staat van de woning en geeft een passend prijsadvies.
De vastgoedstylist geeft advies aan de verkopende partij hoe de woning te presenteren in de juiste prijs/kwaliteit verhouding.
De verkopende partij verft de muren wit, legt laminaat over bruine plavuizen of verplaatst de bank zodat een mooie erker zichtbaar wordt.
Zonder samenwerking gebeurt er dus niks. Je hebt ieders medewerking en expertise nodig om van de woning die te koop staat een piekfijn verkoopbaar huis te maken.

Met dat doel voor ogen maakt Barbara altijd een markt- en doelgroepanalyse.

Consumentgericht bouwen

Barbara richt modelwoningen van projectontwikkelaars in. Die zijn onder druk van de crisis veel meer consumentgericht gaan bouwen. Zij betrekken Barbara inmiddels al vanaf de start bij projecten en volgen haar advies op. Bijvoorbeeld: een balkondeur in een klein appartement draait naar binnen open. Dat willen consumenten niet. De deuren moeten naar buiten opendraaien. Een klein terras buiten bij een eengezinswoning? Maak het groter, laat zien dat je er een tuintafel kunt neerzetten. Of roomwitte contactdozen zijn geplaatst terwijl consumenten tegenwoordig meestal witte kopen. Voor de inrichting van modelwoningen gaat Barbara naar de lokale woningzaken om te vragen wat het meest wordt verkocht.

Tot slot

Het draait allemaal om de consument. Niet of de eigenaar van het huis of de vrouw van een projectontwikkelaar iets mooi vindt, maar wat de potentile koper aanspreekt waardoor hij denkt: Dit wordt mijn huis. Dat is een slag die veel verkopers lastig vinden om te maken.

Hoe verplaats jij je in jouw klanten? Waar liggen de kansen in de markt in jouw werkgebied?

Dit artikel komt uit de nieuwsbrief van ServiceCultuur, een platform van inspiratie met interviews, columns en voorbeelden over service verlenen aan interne en externe klanten. Meer informatie?

Klik hier om naar de site te gaan>4 april 2014

Geurvertising: De Telegraaf ruikt naar appeltaart

Wie kijkers voor zijn huis krijgt, zet appeltaart in de oven. De NVM adverteert in de Telegraaf met een advertentie die naar appeltaart ruikt.

Wie vrijdag 4 april de Telegraaf openslaat, ruikt verse appeltaart. Met een advertentie die gedrukt is met naar appeltaart ruikende drukinkt, wil de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de NVM Open Huizen Dag van zaterdag 5 april aankondigen.

De ludieke actie is bedacht door de NVM en de Telegraaf. Roeland Kimman, woordvoerder van de NVM, zegt: 'Appeltaart staat symbool voor een goede presentatie en een goed onderhoud van de aangeboden woningen, waarbij prijs en kwaliteit in de juiste verhouding staan.'

Bron: http://www.adformatie.nl/nieuws/geurvertising-de-telegraaf-ruikt-naar-appeltaart#sthash.G5Nxpjti.dpuf20 maart 2014

Focus at home in 101 woonideen

In 101 woonideen (maart 2014) geef ik samen met twee andere Keurmerkstylisten tips over de optimale woningpresentatie.

Klik hier om naar het artikel te gaan>7 maart 2014

Verkoopstyling onmisbaar bij verkoop woning

Wie zn woning niet optimaal voorbereidt voor de verkoop, verliest de online strijd. Hoe maak je van je huis de groene appel tussen de rode appels?

Digitale strijd
De verkoop van woningen is vooral een strijd op internet. Daar begint de zoektocht van kopers, zegt woordvoerder Roeland Kimman van makelaarsorganisatie NVM. Die digitale strijd moet je winnen. Ga maar na: Funda heeft 3 miljoen bezoekers per maand en er zijn het afgelopen jaar ongeveer 120.000 woningen verkocht. De digitale presentatie, met goede fotos, is essentieel.

Marktspel
De huizenmarkt is veranderd, stelt Kimman. Vijf jaar geleden was het een verkopersmarkt, nu is de koper aan zet. In de vorige situatie was er veel vraag en weinig aanbod. Dat is nu andersom. Voor de recessie kon een koper uit gemiddeld zeven woningen kiezen die pasten bij zn vraag. Inmiddels zijn dat er meer dan twintig. Op informatiebijeenkomsten vraag ik altijd aan woningeigenaren: zet je je huis te koop, of wil je het ook verkopen? Als je van je huis af wilt, moet je aan het marktspel meedoen.

Groene appel
Dat spel bestaat uit opvallen, verklaart directeur Femke Apontoweil van Koozi. Jouw woning moet de groene appel zijn in een bak met rode appels. Apontoweil begon in 2004 met interieurstyling en het opleuken van huizen. Later ging dat verkoopstyling heten. Ze wil niet met succescijfers strooien. Er zijn collegas die beweren dat er 80 procent meer huizen worden verkocht door hun stylingadviezen. Ik ga dat soort uitspraken niet doen. Je kan het simpelweg niet bewijzen. Ik durf wel te stellen dat we voor de recessie woningen boven de vraagprijs verkochten omdat ze er leuker uitzagen. Nu verkopen we ze vooral sneller.

Vast onderdeel
Verkoopstyling is een vast onderdeel geworden van de verkoop van een woning, stelt Apontoweil, die ook les geeft aan NVM-makelaars. In het begin werd ik gevraagd als een huis heel lang te koop stond. Nu schakelen makelaars me al in voordat de verkoop begint. Volgens haar werkt 70 procent van de makelaars samen met een stylist. De makelaar biedt meestal aan de verkoper aan om er een specialist bij te halen.

Concurrenten
Tips als zorg dat het huis opgeruimd is vindt Apontoweil te afgezaagd. Het is wel belangrijk dat het huis neutraal oogt. Kopers willen kunnen zien hoe hun inrichting in het nieuwe huis zou passen. Ook adviseert ze om eerst de concurrenten te bekijken. Wij gaan zelf ook op Funda kijken. Welke huizen staan er nog meer in de omgeving te koop? Hoe zien ze eruit en wat is de prijs?

Doelgroep
Hou ook de doelgroep goed voor ogen, adviseert Apontoweil. Wil je gezinnen aanspreken? Als je huis vier slaapkamers heeft, en er is er maar n ingericht met een bed, dan zal dat de doelgroep niet aanspreken. Kijk ook naar elke afzonderlijke ruimte. Vaak hebben huizen een rommelkamer zet er een bureau in, en je hebt een studeerkamer.

Sfeer
Een leeg huis werkt ook niet bevorderlijk, betoogt Apontoweil. Het lijkt dan veel kleiner. Zet je een grote plant neer, en een bank en een tafel, dan zien mensen de verhoudingen al. Kopers letten op sfeer. Een lege woning loop je zo weer uit.

Timmer aan de weg
Wie budget heeft om een klusjesman in te schakelen, kan tot en met 31 december 2014 profiteren van het lagere btw-tarief van 6 procent voor onderhoudswerkzaamheden. De tijdelijke btw-verlaging op arbeidskosten geldt niet alleen voor het huis, maar ook voor de tuin. Het werk moet wel voor 1 januari 2015 zijn afgerond.

Verse appeltaart?
Zijn potentile kopers eenmaal over de drempel gestapt, dan kan geur ook een rol spelen. Werkt de befaamde verse appeltaart nog? Die kunnen verkopers het beste bewaren voor een open dag, zegt Apontoweil. Dat heeft vooral zin als kijkers er ook daadwerkelijk een stukje van mogen eten.

Bron: www.ing.nl/particulier/hypotheken/woondiensten4 februari 2014

Resa Convention Las Vegas

De Real Estate Staging Association (Resa) heeft op 28, 29 en 30 januari jl. een congres in Las Vegas georganiseerd. Het internationale vastgoedstylingcongres was een groot succes. Met sprekers zoals o.a. Matthew Finlason, Steven Aaron, Terry Watson en Barbara Corcoran werd het wel heel bijzonder. Ook wij hebben weer veel kennis en inspiratie opgedaan.4 februari 2014

Woningmarkt vertoont verder herstel

Het herstel op de markten voor hypotheken en bestaande koopwoningen houdt nu al drie opeenvolgende kwartalen aan.

Daarnaast zijn zowel de verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen nu al drie maanden min of meer stabiel. Dit alles maakt het vierde kwartaal van 2013 tot het beste laatste kwartaal van de afgelopen vijf tot zes jaar. Alle signalen wijzen er op dat het eerste kwartaal van 2014 ook wel eens het beste eerste kwartaal van de afgelopen jaren kan worden.

Dat meldt Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB (TU Delft) op basis van gegevens van Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis en Waarborgfonds Eigen Woningen. In het vierde kwartaal van 2014 zijn door de NVM-makelaars (met een marktaandeel van ongeveer 70 procent) ruim 27.000 koopwoningen verkocht en zijn door het Kadaster bijna 36.000 transacties geregistreerd. Die cijfers liggen hoger dan in de afgelopen vijf jaar. In de laatste drie maanden van 2013 laten de verkoopprijzen een zekere stabilisatie zien. In een aantal steden stegen de verkoopprijzen zelfs.

Toenemende verkopen en stabiliserende verkoopprijzen dragen bij aan een oplopend consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt, zo blijkt volgens de onderzoekers uit de Eigen Huis Marktindicator. Zeker zo belangrijk is echter het fors gestegen vertrouwen in de economie in de maanden december 2013 en januari 2014. De basis voor een aantrekkende koopwoningmarkt wordt op deze manier steeds sterker. Bron: vastgoedmarkt.nl14 januari 2014

Huizenmarkt: door roze bril bezien gaat het goed

De woningmarkt laat grote regionale verschillen zien. Makelaarsorganisatie NVM komt vandaag met cijfers daarover. In een aantal grote steden lijkt het herstel van de woningmarkt op gang te komen. Er gaan zelfs weer wat vage geruchten over kopers die meer bieden dan de vraagprijs.

Bodem, kantelpunt, omslag: geef het een naam, maar velen voorspellen dat de markt voor koopwoningen over het dieptepunt heen is en in 2014 zal opleven. Een deel van de prognoses komt van partijen die belang hebben bij een zonniger kijk op de huizenmarkt. Maar ook een degelijke instelling als De Nederlandsche Bank denkt dat het ergste leed voorbij is.

Het woord 'kantelpunt' is van de centrale bankiers. In de laatste 'economische vooruitzichten', vorige maand gepubliceerd, toont DNB zich voorzichtig optimistisch. In het derde kwartaal kwam een einde aan een periode van elf kwartalen waarin de huizenprijzen telkens daalden vergeleken met een kwartaal eerder. Daarnaast is in de loop van 2013 het aantal verkochte huizen toegenomen. Bovendien zeggen consumenten in verschillende enqutes, van het CBS en de Vereniging Eigen Huis, dat hun vertrouwen in de economie en de huizenmarkt groter wordt.

Strenge hypotheekregels
Nu komt de woningmarkt van ver. In 2012 lag het aantal transacties op een dieptepunt van rond de 117.000, geteld oor het CBS. Dat was, ook volgens de belangenorganisaties, een dramatisch jaar. Afgelopen jaar was het aantal transacties ongeveer hetzelfde, is de verwachting, en nu is er al de conclusie dat er een opleving gaande is. De verklaring voor die nogal verschillende waarnemingen komt voort uit de laatste maanden. Begin 2013 zakten de verkopen eerst nog verder weg, om later dit jaar aan te trekken. Daarnaast zakken de prijzen minder hard.

Volgens De Nederlandsche Bank is het de vraag of er een einde komt aan de daling van de woningprijzen. Ook dit jaar zouden ze kunnen zakken, doordat burgers nog steeds te maken hebben met minder te besteden inkomen, toename van de werkloosheid en strengere hypotheekregels. Daar staat tegenover dat de onzekerheid over het beleid weg is: inmiddels is duidelijk welke maatregelen het kabinet voor de woningmarkt heeft genomen. Verder wijst DNB op een mogelijke 'inhaalvraag' van starters. Sinds het begin van de crisis hebben beduidend minder mensen voor het eerst een huis gekocht. Als de economie weer wat zonniger wordt, kan die groep plots in actie komen, denkt de bank.

Betaalbaarder
Aan een echte voorspelling waagt de centrale bank zich niet. Wie het Britse zakenblad The Economist pakt, ziet dat er nog wel wat lucht uit de huizenmarkt zou kunnen ontsnappen. Volgens de laatste meting van het blad zijn Nederlandse woningen nog altijd 19 procent te duur ten opzichte van het inkomen. Ter vergelijking: het Duitse cijfer staat op -17 procent. Nederlanders besteden dus relatief een groot deel van hun inkomen aan wonen.

Als de prijzen verder zakken, is dat dus niet per se slecht nieuws. Nederlandse koopwoningen worden er betaalbaarder van. Vervelend voor huizenbezitters die van hun pand af moeten en een restschuld overhouden, maar voor een gezonde markt op de langere termijn, is een structureel nog lager prijsniveau heilzaam.

De belangrijkste maatstaf of de woningmarkt uit het dal zal kruipen dit jaar, is dan ook niet de prijs maar het aantal verkochte huizen. Als dat getal echt gaat oplopen, zal dat het vertrouwen verder aanmoedigen. En dan is er ook weer eens werk voor de keukenbouwers, de timmermannen en de doe-het-zelfzaken.

Strengere regels hypotheken
De regels voor hypotheken zijn per 1 januari weer strenger. Dat betekent dat mensen minder kunnen lenen. Kopers mogen maximaal nog 104 procent van de verkoopwaarde aan hypotheek afsluiten. Vorig jaar was dat 105 procent.

De grens voor een hypotheek met garantie, de NHG, gaat per 1 juli omlaag naar 265.000 euro. Nu is de grens 290.000. De komende jaren, tot 2016, zakt de limiet steeds met 20.000 euro. De eenmalige kosten voor een hypotheek met NHG gaan in 2014 omhoog: van 0,85 procent naar 1 procent.

De maximale aftrek van de hypotheekrente gaat van 52 naar 51,5 procent. Het is de eerste van 28 jaarlijkse stappen van een half procent.

Tijdelijke regelingen voor huizenbezitter
Dit jaar is een schenking van maximaal 100.000 euro ten bate van een huis of aflossing van de hypotheekschuld tijdelijk vrijgesteld van belasting. Anders dan bij gewone schenkingen maakt het niet uit wie de schenker is, en hoe oud de ontvanger.

Het verhuren van een koopwoning is in 2014 ook nog fiscaal aantrekkelijk. De tijdelijke regeling is een jaar verlengd. De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie, van 21 naar 6 procent, is verlengd tot 1 januari 2015. Bron: trouw.nl8 januari 2014

Woningverkoop daalt in december met 7 procent

De verkoop van woningen is in december 2013 met ruim 7 procent teruggevallen vergeleken met de voorgaande maand. Volgens cijfers van woningmakelaar Makelaarsland verwisselden 13.000 woningen van eigenaar, tegen 14.000 woningen in november 2013.
Ondanks de daling ligt het aantal verkopen nog steeds fors boven het gemiddelde van 2013. Het aantal aangevraagde bezichtigingen viel in december 2013 met 16,5 procent terug naar 125.000.

In het vierde kwartaal van 2013 werden volgens Makelaarsland in totaal 43.000 woningen verkocht. Dat aantal ligt flink hoger vergeleken met eerdere kwartalen en ontwikkelt zich volgens de woningmakelaar in lijn met het groeiende consumentenvertrouwen en de positieve economische ontwikkelingen.

Kopers profiteerden tot eind december 2013 van de mogelijkheid om 105 procent van de woningwaarde te financieren. Sinds het nieuwe jaar financieren banken maximaal 104 procent van de woningwaarde. Het komende halfjaar profiteren kopers nog van een hogere waarde voor de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 1 juli 2014 daalt die naar 265.000 euro.

Het aantal verkochte woningen inclusief verkoop onder voorbehoud liep gedurende 2013 op van 18.500 in het eerste kwartaal, via 28.850 in het tweede, naar 31.000 verkochte woningen in het derde kwartaal. In het laatste kwartaal werden 43.000 verkopen geregistreerd.

De makelaarsorganisatie brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en verkochte woningen in beeld. Woningen die onder voorbehoud zijn verkocht, worden in de cijfers meegeteld. Deze cijfers bepalen de vraag naar particuliere woningen en daadwerkelijke transacties.

De aantallen bezichtigingen en transacties bieden volgens Makelaarsland een actueler beeld van de woningmarkt dan de gegevens van het Kadaster. Die zijn gebaseerd op de inschrijvingen van al overgedragen woningen en weerspiegelen daarmee de marktsituatie van zo'n vier maanden eerder. Hetzelfde geldt voor definitief verkochte woningen. Omdat het rondbreien van een financiering steeds langer in beslag neemt, zijn cijfers al snel tweenhalve maand oud. Bron: vastgoedmarkt.nl24 december 2013

Kadaster registreert meer verkochte woningen

In november 2013 registreerde het Kadaster 10.576 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6% ten opzichte van november 2012 (9.833). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2013, is er sprake van een stijging: 6,5%. Het Kadaster registreerde toen 9.929 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met november vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Appartementen stijgen het meest met 11,2%. Bij tussenwoningen is de stijging het minst groot met 3,5%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2013, stijgen alle woningtypen. De grootste stijging is hier te zien bij de tussenwoningen met 7,8%. Bij hoekwoningen is de stijging het minst groot met 2,8%.

Provincies
Ten opzichte van november 2012 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies behalve in Limburg (-3,7%) en Zeeland (-8,2%). De stijging is het grootst in Friesland met 19,2%. Vergeleken met oktober 2013 laten alle provincies een stijging zien, behalve Zeeland (-2,0%) en Drenthe (-4,6%). In Flevoland was de stijging het grootst met 24,9%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2013 met 1,1% af ten opzichte van november 2012, van 16.103 naar 15.918. Vergeleken met oktober 2013 (14.972) is er een stijging van 6,3%.

Executieveilingen
In november 2013 vonden 197 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 23,9% ten opzichte van november 2012 (259). Bron: kadaster.nl20 november 2013

Kadaster registreert meer verkochte woningen

In oktober 2013 registreerde het Kadaster 9.929 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,7 ten opzichte van oktober 2012 (8.507). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2013, is er sprake van een stijging: 6,9%. Het Kadaster registreerde toen 9.289 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met oktober vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 22,5%. Bij tussenwoningen is de stijging het minst groot met 16,0%. Ten opzichte van de vorige maand, september 2013, stijgen alle woningtypen. De grootste stijging is hier te zien bij de appartementen met 11,9%. Bij tussenwoningen is de stijging het minst groot met 3,5%.

Provincies
Ten opzichte van oktober 2012 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Zeeland met 41,0% en het minst groot in Overijssel met 7,1%. Vergeleken met september 2013 laten alle provincies een stijging zien, behalve Flevoland (0,0%). In Friesland was de stijging het grootst met 28,3%, in Zuid-Holland met 1,3% het minst groot.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2013 met 4,9% toe ten opzichte van oktober 2012, van 14.268 naar 14.972. Vergeleken met september 2013 (13.947) is er een stijging van 7,3%.

Executieveilingen
In oktober 2013 vonden 197 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 12,4% ten opzichte van oktober 2012 (225). Bron: www.kadaster.nl20 november 2013

Rabo: tekenen van prijsherstel op woningmarkt

De Rabobank signaleert de eerste tekenen van prijsherstel op de woningmarkt. Maar echte stabilisatie van de huizenprijzen vindt waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar plaats, staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van de grootse hypotheekverstrekker van Nederland.

De economen van Rabo zeggen positief verrast te zijn over de ontwikkeling van de huizenprijzen. "Marktwerking komt geleidelijk op gang. In het derde kwartaal kenmerkte relatieve beleidsrust de markt. Er waren geen verrassingen, ook niet in de Miljoenennota, stelden ze.

De economen wijzen erop dat de prijzen van bestaande koopwoningen die het CBS en het Kadaster in het derde kwartaal registreerden, voor het eerst in 3 jaar iets hoger uitkwamen dan een kwartaal eerder. Hun zogeheten PBK-index pluste met een bescheiden 0,4 procent.

Van blijvend prijsherstel is niettemin nog geen sprake. Voor de komende kwartalen sluit Rabobank op kwartaalbasis een nieuw minnetje nog niet uit. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen in het derde kwartaal bovendien nog steeds gedaald (min 5 procent) en in vergelijking met 2008 ligt het prijsniveau nu nog zon 20 procent lager.

Het aantal transacties en het vertrouwen in de woningmarkt zijn wel weer aan het toenemen, maar volgens het rapport kan "een markt die ruim 5 jaar lang een neerwaartse spiraal kent, niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Willen de prijzen echt stabiliseren, dan moet er eerst nog een krapte op de markt ontstaan. Bron: NVM.nl11 oktober 2013

NVM: dynamiek op woningmarkt neemt toe

Het herstel op de woningmarkt zet in het derde kwartaal van 2013 door. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen is wederom gestegen, naar 22.700. In de totale markt gaat het om naar schatting 30.700 woningen. Nadat de verkoopaantallen vorig kwartaal ook al flink in de lift zaten, is er nu sprake van een stijging van 10% ten opzichte van vorig kwartaal.

De woningprijzen liggen nog altijd 3,6% lager dan een jaar geleden, maar de snelle daling is eruit. Dit kwartaal is er slechts 0,6% van de prijs afgegaan. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt nu op 205.000 euro. Aan het herstel liggen meerdere oorzaken ten grondslag, waarvan het teruggekeerde vertrouwen onder woningkopers een belangrijke is. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd.

OORZAKEN VAN HERSTEL DIVERS
Er zijn meerdere redenen te noemen voor het doorgezette herstel op de woningmarkt, weet NVM-voorzitter Ger Hukker: Allereerst zorgen de lage rente en de flink gedaalde prijzen voor een verbeterde betaalbaarheid. Daar komt bovenop dat een deel van de consumenten het gevoel heeft dat de prijzen het dieptepunt bereikt hebben of op korte termijn zullen bereiken, mede ingegeven door berichten vanuit de banken en de politiek in de media. Koopwoningen worden daarnaast steeds aantrekkelijker ten opzichte van huurwoningen, omdat de huurprijzen stijgen. Een deel van de consumenten heeft bovendien de verhuiswens al lange tijd uitgesteld en gaat nu bewegen.

CRISISMOE
Hukker voelt dat de mensen crisismoe zijn. De verschillende berichten in de media over de woningmarkt zijn de laatste tijd vaak wat positiever. Ook het politieke beleid is in een rustiger, stabieler vaarwater gekomen. Dat komt uiteindelijk het vertrouwen van de consument in de woningmarkt ten goede. Bron: vastgoedactueel.nl22 september 2013

Woningmarkt stabiliseert, behalve aan bovenkant

De bodem van de woningprijzen lijkt in zicht, maar dat geldt niet voor alle woningen. Duurdere woningen zakken nog steeds flink in prijs, blijkt uit voorlopige resultaten over augustus en september.

Dat zegt voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in reactie op het kwartaalbericht over de woningmarkt dat de Rabobank vrijdag publiceerde. We zien aan de ene kant dat de woningmarkt stabiliseert, maar er vindt nog wel steeds een nivellering plaats tussen het dure segment en de rest van het woningaanbod.

De Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, stelt dat de woningprijzen weer gematigd gaan stijgen. De bank baseert zijn voorspelling op basis van een prijsmodel, waarbij rekening is gehouden met onder meer de huidige stand van de rente, het reel beschikbare inkomen, het spaargeld en de omvang van de woningvoorraad. Daaruit blijkt volgens de bank dat Nederlandse woningen zijn ondergewaardeerd.

Precieze voorspellingen van toekomstige prijsontwikkelingen zijn volgens de bank niet te doen. Wel is duidelijk dat de prijsdalingen sinds het derde kwartaal van 2008 eerder het gevolg zijn van veranderingen in de economische en beleidsmatige omgeving dan van het uiteenspatten van een zeepbel, aldus de Rabobank.

Ook ABN Amro ziet de rust weerkeren op de woningmarkt. Wel voorspellen de economen van ABN Amro in haar Woningmarktmonitor dat huren aan populariteit gaat winnen. Volgens NVM-voorzitter Hukker hebben de positieve berichten direct invloed op het gedrag van verkopers. Nadat Rabobank het kwartaalbericht had gepubliceerd, kreeg ik direct een bericht van een verkoper dat hij niet meer wilde zakken in prijs. Bron: vastgoedmarkt.nl9 juni 2013

Rabobank: bodem woningmarkt in zicht

De Rabobank verwacht dat de bodem voor de woningmarkt in zicht is. Volgend jaar kunnen de prijzen van huizen al stabiliseren. Dat staat in het Kwartaalbericht Woningmarkt van de bank. De NVM, Minister Dijsselbloem en het CPB spraken deze verwachting eerder dit jaar ook al uit.

De Rabobank ziet vooral een verbetering doordat de daling van de woningverkopen vrijwel tot stilstand is gekomen en ook het tempo van de prijsdalingen is afgezwakt. In februari en maart namen de verkoopprijzen toe met respectievelijk 1,2 en 0,1 procent, volgens cijfers van het CBS. Daarentegen daalden de prijzen wel weer met 1,4 procent in april.

PRIJSDALING
De NVM voorspelde in april al dat de huizenmarkt volgend jaar waarschijnlijk zal stabiliseren, onder meer doordat koopwoningen steeds korter te koop staan. De NVM rekent voor dit jaar nog wel op een gemiddelde prijsdaling van 5 tot 7 procent.

GOEDKOPERE KOOPWONINGEN
De Rabobank stelt dat koopwoningen gemiddeld 30 procent goedkoper zijn geworden sinds het begin van de crisis. Starters op de woningmarkt zouden nu meer woning kunnen kopen dan voor 2008. Er zijn wel risicos voor een eventueel herstel, zo benadrukt de Rabobank. De economie blijft voortkwakkelen en de oplopende werkloosheid is ook niet goed voor de woningmarkt. Bron: vastgoedactueel.nl22 mei 2013

koopwoningen in april bijna 8 procent goedkoper

Bestaande koopwoningen waren in april 7,6 procent goedkoper dan in april 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 7,0 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in april 2013 op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 19,5 procent.

In de eerste vier maanden van 2013 wisselden 29 644 woningen van eigenaar. Dat is 7,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Bron: CBS.nl16 mei 2013

Koper betaalt 12% minder dan initile vraagprijs

De koopsom van woningen ligt in 2012 gemiddeld 11,9% lager dan de initile vraagprijs. Dit is fors lager dan voor de crisis toen de afslag gemiddeld 5% was. Dat blijkt uit analyse van Calcasa. Een koper betaalt hiermee in 2012 gemiddeld ruim 30.000 euro minder voor een woning dan de vraagprijs. Dit verschil loopt nog verder op voor huizen die langer te koop staan.
Voor woningen die langer dan 2 jaar te koop staan, is de afslag gemiddeld 20,4% en betalen kopers gemiddeld 52.000 euro minder dan de vraagprijs. De woningprijzen staan nog steeds onder druk en het lijkt verstandig om in de huidige marktomstandigheden een scherpe vraagprijs neer te zetten.

VERSCHIL INITILE VRAAGPRIJS EN KOOPSOM
Het verschil tussen de initile vraagprijs en de koopsom lag voordat de crisis begon rond de 5%: een woning werd gemiddeld genomen 5,2% onder de vraagprijs verkocht in 2007. Tegenwoordig wordt de vraagprijs regelmatig bijgesteld alvorens een huis daadwerkelijk wordt verkocht. Twee-onder-n-kapwoningen en vrijstaande woningen kennen een groter verschil tussen de initile vraagprijs en de koopsom. In 2007 werden vrijstaande woningen gemiddeld genomen voor 90,9% van de initile vraagprijs verkocht. In 2013 is het verschil met 7,5% opgelopen naar een gemiddelde koopsom van 83,4% van de initile vraagprijs.

LANGER TE KOOP, GROTER VERSCHIL
Om meer inzicht te geven in hoe de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs varieert is het percentage afwijking van de initile vraagprijs en de koopsom naar woningtype per looptijd geanalyseerd. De conclusie is dat naarmate de looptijd toeneemt de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs ook toeneemt. Een woning die binnen 6 maanden wordt verkocht, kent een gemiddelde afslag op de initile vraagprijs van 6%. Voor woningen die langer dan 2 jaar te koop staan is deze afslag gemiddeld 20,4%: de koopsom is dan 79,6% van de initile vraagprijs.

Een mogelijke verklaring voor de grote verschillen naar looptijd is de dalende markt: woningen die langer dan 2 jaar te koop staan, kennen reeds een gemiddelde prijsdaling van 10,1%. Verder kan geconcludeerd worden dat het verstandig is om in de huidige marktomstandigheden een scherpe vraagprijs neer te zetten. Bron: vastgoedactueel.nl13 mei 2013

Onderzoek:68% woningzoekers wil nog in 2013 kopen

Van de woning- zoekers wil 68% nog in 2013 daadwerkelijk een huis kopen. Daarvan wil 50% binnen drie maanden zijn slag slaan. Dat blijkt uit onderzoek van Makelaarsland. Voor de woningzoekers met een koopwoning zal 90% over willen gaan tot koop als hun eigen woning verkocht wordt.

Volgens Makelaarsland zijn er in april flink meer woningen verkocht dan de afgelopen maanden. Maart liet ook al een opwaartse beweging zien, maar april scoort beter. Daarmee komt het aantal woningverkopen deze maand op het hoogste punt van dit jaar, maar nog wel op een lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van januari en februari is er altijd sprake van een opleving in maart en april. Dat het nu ook het geval is duidt op stabiliteit in de markt, zegt Jeroen Stoop van Makelaarsland. Uit de kwartaalcijfers van de NVM bleek dat ook de prijzen minder onder druk staan. Daarmee lijken de eerste lichtpuntjes op de woningmarkt aanwezig.

ONDERZOEK KOOPBEREIDHEID
Herstel van de woningmarkt hangt met name samen met de koopbereidheid en het vertrouwen van potentile kopers. Makelaarsland onderzocht daarom wie er op dit moment op zoek is naar een koopwoning, wat het gevoel is over de huidige woningmarkt en wat we op korte termijn van deze woningzoekers kunnen verwachten. Makelaarsland heeft dit onderzoek uitgezet bij enkele duizenden woningzoekers die de afgelopen maanden een bezichtiging hebben gedaan bij een woning die via Makelaarsland te koop staat. 300 personen, verspreid over heel Nederland, hebben daadwerkelijk aan het onderzoek meegedaan.
De resultaten van het onderzoek staan hieronder.

*Van de woningzoekers heeft 55% zelf nog een woning te verkopen. Dit zijn de zogeheten doorstromers, 6% is thuiswonend en 39% huurt een woning. Van de laatste 2 groepen is 75% starter.

*De meeste woningzoekers zijn op zoek naar een appartement (32%). Van tussenwoning tot vrijstaande woning is het zoekvolume soortgelijk rond de 15% per woningtype.

*De voornaamste reden om te willen verhuizen is de wens om groter te gaan wonen (30%). Een groep van 14% wil juist kleiner wonen. Andere belangrijke verhuisredenen zijn werk (7%), samenwonen (7%) en scheiden (4%).

*Maar liefst 40% van de woningzoekers vindt een koopwoning nog steeds een goede investering en 19% denkt er qua woonlasten op vooruit te gaan ten opzichte van een huurwoning. 9% wil kopen vanwege de lage huizenprijzen.

* Van de woningzoekers wil 68% nog in 2013 daadwerkelijk een huis kopen. Daarvan wil 50% binnen drie maanden zijn slag slaan. Voor de woningzoekers met een koopwoning zal 90% over willen gaan tot koop als hun eigen woning verkocht wordt.

*De vraag naar woningen is het grootst in de prijsklasse 150.000 225.000 euro (33%), op de voet gevolgd door de prijsklasse 225.000 300.000 euro (32%). Boven de 600.000 euro daalt het zoekvolume naar 2%.

*Een verdere daling van de huizenprijzen wordt verwacht door 47% van de woningzoekers en 38% is van mening dat er sprake zal zijn van stabilisatie. 3% verwacht een stijging van de huizenprijzen in 2013.

*Het merendeel van de woningzoekers (60%) verwacht in 2013 geen stimulerende maatregelen van de overheid met betrekking tot de woningmarkt.

DOORSTROMING WONINGMARKT
De woningzoekers zijn divers. Er wordt door iedereen en overal gezocht ongeacht leeftijd, zoekcriteria en/of omgeving. Als wij kijken naar het aantal woningzoekers dat dit jaar over wil gaan tot kopen, dan zou het koopvolume in rap tempo toenemen en zijn problemen op de woningmarkt al snel verleden tijd. Maar zo simpel is het niet. Starters worden nog flink tegengewerkt in hun financieringsmogelijkheden en de 55% doorstromers zoeken wel, maar wachten af tot hun eigen woning verkocht is uit vrees voor dubbele woonlasten. Hierdoor ontstaat een moeizame doorstroming, aldus Makelaarsland. Bron: vastgoedactueel.nl13 mei 2013

Kosten woning in tien jaar met 40.000 gestegen

De kosten van een woning van gemiddeld 250.000 euro zijn sinds 2003 door regelgeving met ruim 40.000 euro gestegen, zo meldt Cobouw. Het gaat onder meer om kosten als gevolg van het Bouwbesluit, de energieprestatie- cofficint (EPC), archeologisch onderzoek en gestegen leges.

Dat blijkt uit een berekening van projectontwikkelaar Adriaan van Erk Groep, die is opgenomen in het rapport Ontslakken van Gebiedsontwikkeling, dat op vrijdag 3 mei is gepresenteerd. Minder strakke overheidsregels zouden dan ook een stimulans voor de bouw- en projectontwikkeling zijn, concludeert Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, die het onderzoek leidde. Volgens De Zeeuw blijven investeringen in de bouw uit door een teveel aan beleidsnotas, verordeningen en bestemmingsplannen. In de tijd vr de crisis konden wij ons dat al eigenlijk niet meer veroorloven, maar nu helemaal niet meer, zegt De Zeeuw. Bron: vastgoedmarkt.nl23 april 2013

koopwoningen maart 7% goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent goedkoper dan in maart 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 8,3 procent goedkoper.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in maart 2013 op hetzelfde niveau als in augustus 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18 procent.

In het eerste kwartaal van 2013 wisselden 23 090 woningen van eigenaar. Dat is 3,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2012. De daling geldt voor alle provincies, maar was vooral sterk in het westen van het land en in Drenthe. In de meeste provincies werden dit kwartaal ook minder woningen verkocht dan een jaar geleden, maar in Flevoland en Noord-Holland nam het aantal verkopen wat toe.

In de westelijke provincies zijn de prijzen van koopwoningen sterk afgenomen: in Utrecht en Noord-Holland waren koopwoningen 9 procent en in Zuid-Holland 8 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling was in Drenthe met 10 procent het sterkst. In Zeeland en Groningen namen de prijzen van bestaande koopwoningen het minst af.

In het eerste kwartaal van 2013 zijn 23 090 woningen van eigenaar gewisseld. Dit zijn er bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Drenthe is het aantal woningtransacties met 11 procent het meest gedaald, gevolgd door Zeeland en Utrecht met 10 procent. In de andere provincies was de daling minder groot. In Flevoland en Noord-Holland werden dit kwartaal juist wat meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Bron: CBS.nl24 maart 2013

Geuren die het huis verkopen

Het is bekend dat de juiste geuren - denk aan de vers gebakken appeltaart - in een te koop staand huis zorgen voor een vertrouwde sfeer bij een bezichtiging en daarmee de kans op verkoop kunnen vergroten. Maar is die appeltaart wel zon goed idee? Recent onderzoek wijst uit wat goede en slechte geuren zijn om in te zetten bij bezichtigingen.
Enkele van de slechtste geuren bij een bezichtiging: potpourri, chocoladekoekjes, gourmet-voedsel en andere gebakken etenswaren. De geuren die voor succes zorgen, zijn: limoen, groene thee, basilicum, ceder- en dennenhout. Onderzoekers bestudeerden 402 personen in een Zwitserse interieurwinkel om uit te vinden bij welke geuren kopers het meest uitgaven. Klanten gaven bijna 32 procent meer uit wanneer in de winkel een simpele sinaasappelgeur hing dan wanneer er een gecombineerde lucht aanwezig was van sinaasappel, basilicum en groene thee samen. Onderzoekers van Washington State University stellen dat deze kennis van geuren een rol kan spelen bij woningbezichtigingen. Researcher Eric Spangenberg: Complexe geuren zoals gebakken voedsel kunnen potentile huizenkopers afleiden. Onbewust probeert men erachter te komen wat men ruikt, terwijl ze daar zijn om erachter te komen of dit de plek is waar ze willen wonen. Simpele geuren als dennen, limoen en ceder zijn makkelijker te produceren en leiden minder af, zegt Sprangenberg. Bron: The Wall Street Journal25 januari 2013

Wijzigingen woningmarkt belastingplichtigen

Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de (potentile) woningeigenaar. Hoe zou het aflopen met de hypotheekrenteaftrek? Komen starters straks nog wel aan bod? Hieronder treft u een overzicht aan van alle nieuwe maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek die gelden vanaf 2013.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u alleen nog renteaftrek voor een hypotheek die u in dertig jaar volgens een annutair schema volledig aflost. Wie toch voor een andere hypotheekvorm kiest, verliest zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Leningen die verder gaan dan een annutaire aflossing, zoals het lineaire model, komen ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Wanneer u al een hypotheek heeft, verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets. Ook niet als u verhuist en uw bestaande hypotheek meeneemt of uw hypotheek volledig oversluit. Leent u een extra bedrag, dan gelden de nieuwe regels voor dit bedrag wel. Verder zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

*De oude fiscale regels blijven gelden voor woningen die zijn gekocht op of voor 31 december 2012. Essentieel is dat de onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst binnen deze termijn valt. De lening moet wel voor 1 januari 2014 zijn aangegaan en de levering van de woning moet dit jaar plaatsvinden.

*Wanneer u uw woning in 2012 heeft verkocht, nu tijdelijk huurt en in 2013 opnieuw een huis koopt, valt u onder een overgangsregeling. Voor de hypotheekschuld gelden de oude regels, voor zover deze niet hoger is dan de eigenwoningschuld die u had net voor de verkoop van uw woning.

*Wanneer u in 2012 een verbouwing bent begonnen waar u pas in 2013 de financiering van heeft kunnen regelen, valt de rente van deze financiering ook onder de oude regels. Wel moet u een schriftelijke overeenkomst van de aannemer kunnen overleggen. Bovendien moet de verbouwing in 2013 zijn afgerond.

*Wilt u uw bestaande aflossingsvrije hypotheek geheel of gedeeltelijk omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, dan kan dit nog zonder gevolgen tot 1 april 2013.

Minder lenen voor een huis

Er zijn nog andere zaken waarmee u rekening moet houden als u dit jaar een huis gaat kopen. Zo zult u voldoende eigen geld moeten meenemen voor de aankoop van een huis. Het kabinet heeft namelijk bepaald dat de maximale lening die u kunt aangaan 105% (was 106%) bedraagt van de woningwaarde. Bijkomende kosten moet u dus zelf financieren. Het maximale financieringspercentage wordt uiteindelijk 100%.

Ook de inkomensnormen voor hoeveel u mag lenen zijn verder aangescherpt. Houd er dus rekening mee dat u minder kunt lenen voor het huis. Voor starters is er een versoepeling. Zij kunnen een ruimere hypotheek krijgen als zij binnen enkele maanden of jaren een verhoging van hun salaris verwachten.

Drie extra versoepelingen

Tot slot kunnen de volgende drie maatregelen nog interessant zijn voor u:

Mensen die na verkoop van hun eigen woning met een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze restschuld maximaal tien jaar in aftrek brengen in box 1. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Twee crisismaatregelen zijn met een jaar verlengd: wie gaat verhuizen, kan wat langer gebruikmaken van de verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt ook met n jaar verlengd.

De doorverkooptermijn voor de overdrachtsbelasting is vanaf 1 september 2012 verruimd van
6 naar 36 maanden. Bron:nijhof.nl9 januari 2013

Meer huizen verkocht met verlies

Vijftien procent van alle verkochte woningen is dit jaar verkocht met verlies. Dat blijkt uit cijfers die het Kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS. Het gemiddelde verlies is 25.000 euro.

Er zijn twee keer zoveel huizen met verlies verkocht als vorig jaar. In 2011 werden 7253 woningen met verlies verkocht. Van 1 januari tot en met eind oktober lag bij 13.899 woningen de verkoopprijs lager dan de koopprijs. In 2008 lag dat aantal nog op maar 3500 woningen.

Op verzoek van de NOS heeft het Kadaster ook gekeken naar het aantal woningen dat verkocht is voor minder dan de koopprijs plus tien procent kosten koper. Als de kosten koper worden meegerekend, is dit jaar bijna een kwart (24 procent) van alle verkochte woningen met verlies verkocht. Tot en met oktober zijn in Nederland 90.064 woningen verkocht.

Aparte lening
Een man en zijn vrouw uit Gouda hebben hun woning vorige maand met een verlies van bijna 40.000 euro verkocht. Het stel wil anoniem blijven. Ze kochten de woning acht jaar geleden voor 289.000 euro. Vorige maand verkochten ze de woning voor 250.000 euro. Het huis heeft bijna twee jaar te koop gestaan. Het verlies financieren ze met een aparte lening van de bank.

De familie Van Riessen probeert sinds kort de eigen woning te verkopen. Hun vraagprijs ligt ook onder de oorspronkelijke koopprijs. Maar dat verlies nemen ze graag, want ze hebben een nieuwe woning gekocht die door de crisis enorm in waarde is gedaald. "Twee jaar geleden konden we die woning niet kopen, nu wel."

'Wachten kost ook geld'
Manon heeft haar eengezinswoning in Almere onder voorbehoud verkocht. Twee jaar geleden kocht ze de woning voor 150.000 euro. Nu verkoopt ze de woning alweer omdat ze bij haar vriend intrekt. "Ik kan wel wachten tot ik er een paar duizend euro meer voor krijg, maar dan wachten kost ook geld dus dat doe ik niet". Ze verkoopt de woning nu voor 160.000 euro. Het gedeelte van de kosten koper en de kosten van een enorme verbouwing verdient ze niet terug.

Uit een eerder onderzoek van de NOS bleek dat tot 2011 de meeste eigenaren (57 procent) die met verlies verkochten jonger is dan 35 jaar. Zij hebben hun woning op een hoogtepunt gekocht en moesten de woning in de crisis met verlies verkopen. Bron: www.nos.nl29 december 2012

Raad van State wil geen 100%-grens hypotheken

De Raad van State zegt dat het kabinet moet heroverwegen om hypotheken te beperken tot 100 procent van de waarde van een woning.

Het kabinet wil de maximale hypotheeksom van 106% van de waarde van een huis geleidelijk terugbrengen naar 100 procent. Hierdoor wil het kabinet voorkomen dat huizenkopers te veel schulden maken.

Volgens de Raad van State oefent de overheid op allerlei andere manieren al voldoende invloed uit op de hypotheekmarkt. Bijvoorbeeld door het beperken van de hypotheekrente-aftrek en de invoering van de Nationale Hypotheekgarantie.

De Raad zegt niet overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak van een zo vergaande overheidsinterventie betreffende de maximale hoogte van hypothecair krediet. Bron: NVM.nl17 oktober 2012

Minder verkochte woningen geregistreerd september

In september 2012 registreerde het Kadaster 7.143 verkochte woningen. Dit is een daling van 30,8% ten opzichte van september 2011 (10.327). Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2012, is er sprake van een daling van 14,8%. Het Kadaster registreerde toen 8.384 verkochte woningen. Over de eerste drie kwartalen van 2012 heeft het Kadaster 8,0% minder woningen geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Kadaster registreert het moment dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Gemiddeld ligt het moment van inschrijving 2 3 maanden na het moment van ondertekening van de voorafgaande akte, de (voorlopige) koopakte.

Woningtypen
Alle woningtypen laten een daling zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in september 2011. Tussenwoningen daalden het meest in deze periode met 35,1%, 2-onder-1-kapwoningen het minst met 27,2%. Ten opzichte van de vorige maand, augustus 2012, is er ook overal een daling te zien. De daling is bij 2-onder-1-kapwoningen het grootst (-17,1%) en bij vrijstaande woningen het minst groot (-9,8%).

Provincies
Ten opzichte van september 2011 laten alle provincies een daling zien. In de provincie Utrecht daalde het aantal geregistreerde woningen het meest met 39,5%. De daling was het minst groot in Overijssel (-15,8%). Ook ten opzichte van augustus 2012 is er een daling in alle provincies, behalve de provincie Zeeland (0%). In Flevoland was de daling het grootst (-30,2%), in Noord-Brabant het minst groot (-8,3%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in september 2012 met 30,2% af ten opzichte van september 2011, van 18.730 naar 13.082. Vergeleken met augustus 2012 (14.446) is er een daling van 9,4%.

Executieveilingen
In september 2012 vonden 91 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 37,9% ten opzichte van september 2011 (66). Bron: kadaster.nl12 oktober 2012

Woningmarkt snakt naar duidelijk beleid

Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering

Meer dynamiek 4de kwartaal verwacht door nieuwe regelgeving in 2013

NVM-voorzitter Ger Hukker: Den Haag heeft sleutel voor herstel in handen

Slecht 3de kwartaal zorgt voor verdere stagnering woningmarkt

Het derde kwartaal 2012 was, zoals verwacht, een slecht kwartaal voor de woningmarkt. Het aantal transacties ligt 17,2% lager dan een kwartaal eerder. Ook de dalende trend in de transactieprijzen zet zich verder door. Een gemiddeld verkochte woning in Nederland kende een verkoopprijs van 209.000, een prijsdaling van 2,2% in vergelijking met een kwartaal eerder. De gemiddelde woning werd dit kwartaal in 158 dagen verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers* van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De negatieve trend komt niet als een verrassing: kopers hebben afgewacht als gevolg van de onzekerheid rondom de toekomst van de woningmarkt en de verkiezingen in september. Voor het vierde kwartaal verwacht de NVM een tijdelijke opleving, omdat veel starters nog willen profiteren van de huidige hypotheekregels, die zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk minder gunstig worden. NVM-voorzitter Ger Hukker: De woningmarkt doet het onnodig slecht. Daarom doe ik een dringend beroep op de te formeren nieuwe regering om snel met stimulerende middelen voor de korte termijn en met duidelijkheid voor de lange termijn te komen. Anders raakt de markt volgend jaar in een winterslaap. Kopers en verkopers willen duidelijkheid n perspectief.

* De cijfers van de NVM zijn voorlopig

Laagste aantal verkopen sinds begin crisis
Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen dit kwartaal komt uit op 18.664. Voor de totale markt gaat het naar schatting om 25.000 verkopen. Dat maakt dit kwartaal - samen met het 1ste kwartaal van 2012 - tot het slechtste kwartaal van de crisis tot nu toe. In vergelijking met het tweede kwartaal werden er 17% minder woningen verkocht.

Het derde kwartaal is altijd een relatief minder goed kwartaal: gemiddeld telt een derde kwartaal 5,4% minder transacties ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat dit percentage nu slechter is, is voor een groot deel te wijten aan de onzekerheid over de toekomst van de woningmarkt, waardoor consumenten afwachten. NVM-voorzitter Hukker: De onzekerheid zorgt voor stagnering op de woningmarkt. Zowel kopers als verkopers nemen een afwachtende houding aan. Het tweede kwartaal kende bovendien een tijdelijke opleving, omdat kopers onzeker waren over het voortduren van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% en voorsorteerden door te kopen. Die transacties mis je in het 3de kwartaal, waardoor dat er slechter uitziet.

Dalende trend in verkoopprijzen zet door
De transactieprijzen zijn in het 3de kwartaal opnieuw gedaald. In een kwartaal tijd daalde de prijs van de gemiddeld verkochte woning met 2,2%. De prijsdaling onder appartementen was het afgelopen kwartaal het kleinst met een daling van 1,3%. In vergelijking met het 3de kwartaal van 2011 zakten de prijzen met 7,5%. De prijzen dalen daarmee harder dan in de eerste dip direct na het uitbreken van de crisis.

Maatregelen Lenteakkoord slecht voor woningmarkt
Hukker hoopt vurig dat de maatregelen die voortvloeien uit het Lenteakkoord straks door de nieuw gevormde regering worden teruggedraaid. Anders raakt de woningmarkt nog verder in het slop, aldus de NVM-voorzitter. Verschillende maatregelen uit het Lenteakkoord verslechteren volgens Hukker de financierbaarheid van de woningmarkt enorm na 1 januari 2013. Voor nieuwe gevallen wordt de spaarhypotheek en de renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken afgeschaft, worden hypotheken verplicht annutair en wordt de mogelijkheid om meer te lenen dan de waarde van het huis - de zogeheten loan to value - verminderd. Onze voornaamste zorg is dat de starters, de aanjagers van de woningmarkt, hierdoor eenzijdig en hard worden getroffen. Hun koopkracht op de huizenmarkt neemt door deze maatregelen substantieel af. Hukker kan het niet genoeg benadrukken: stimuleer de starters op de woningmarkt, bied de banken de mogelijkheid om flexibeler te opereren, zodat ze maatwerk kunnen leveren, en stop met het rigide vasthouden aan het niet kunnen meefinancieren van restschuld. Hukker: Nogmaals, ik begrijp de voorzichtigheid, maar het is doorgeslagen. De hele woningmarkt piept en kraakt door deze maatregelen.

Slimme starters kunnen nu hun slag slaan
De NVM verwacht dat woningkopers, en dan met name de koopstarters, komend kwartaal hun slag zullen slaan. Als de maatregelen uit het Lenteakkoord doorgevoerd worden per 1 januari 2013, zullen de gevolgen voor de woningmarkt desastreus zijn. Voor starters betekent dit een flinke stijging in de maandelijkse woonlasten en in de totale leencapaciteit. Vr 1 januari nog een woning kopen levert een gemiddelde starter tot honderden euros voordeel op in de woonlasten. Hukker: Doorvoeren van de maatregelen uit het Lenteakkoord zorgen weliswaar voor een hectisch 4de kwartaal, maar tegelijkertijd zal de woningmarkt in 2013 verder wegzakken. Wanneer starters niet meer in kunnen stappen, stokt de doorstroming volledig. Er zijn maatregelen nodig op korte termijn. De NVM heeft er alle vertrouwen in dat VVD en PvdA erin zullen slagen samen tot een hervormingspakket te komen dat goed zal zijn voor de doorstroming op de woningmarkt.

Bron: Hypotheekshop.nl / bewerking NVM

Minder toestroom van nieuw woningaanbod zorgt voor stabilisatie
Het afgelopen kwartaal is het aantal te koop staande woningen nagenoeg gelijk gebleven. Het aanbod is met een minimale 0,3% toegenomen tot bijna 176.000 bestaande koopwoningen bij NVM-makelaars. Voor de totale markt gaat het dan om ongeveer 235.000 woningen. Daarmee lijkt de sterke groei van het aanbod voorlopig voorbij. De woningen in het aanbod staan inmiddels gemiddeld 11 maanden te koop. 45% Van het aanbod staat inmiddels een jaar of langer te koop. Hukker: Wat opvalt in het woningaanbod, is dat vooral de instroom van nieuw koopwoningaanbod achterblijft. Ook de consument, die wil verkopen, wacht momenteel af. Dat is zorgelijk, want daarmee komt de woningmarkt verder tot stilstand. Het aanbod, dat nieuw op de markt komt, zorgt normaliter voor een aanzienlijk deel van de verkopen.

Schadelijke gevolgen van stagnatie woningmarkt
Hukker: De woningmarkt is ernstig gestagneerd. Voor de crisis werden nog tot wel 216.000 woningen per jaar verkocht, nu is dat aantal zo goed als gehalveerd. Het consumentenvertrouwen is navenant laag. De grote invloed van de situatie van de woningmarkt op de algehele economie maakt dat deze problemen steeds bredere en diepere schadelijke gevolgen hebben, ook voor indirecte sectoren. En dat weer leidt tot grote negatieve effecten voor de overheidsfinancin in het algemeen.

Volgens de NVM-voorzitter zijn de oorzaken enerzijds te vinden in structurele knelpunten en de politieke impasse daaromtrent. Het huidige woonbeleid kenmerkt zich door ondoelmatige en inefficinte geldstromen en subsidies, meent Hukker. De imperfecties zijn nu zo groot en fundamenteel, dat lapmiddelen onvoldoende renderen of zelfs averechts uitwerken. Anderzijds zijn conjuncturele oorzaken aan de orde, als gevolg van de financieel-economische situatie. Een belangrijk deel daarvan hangt sterk af van internationale factoren, waarvoor vanuit een nationale overheid geen autonome oplossing te bieden is. Echter, voor zeker k een substantieel deel geldt dat de Nederlandse politiek, overheid en sector dit wel degelijk het hoofd kunnen bieden. Door hier onvoldoende naar te handelen gaat het onnodig slecht op de woningmarkt en zouden de crisisgevolgen aanzienlijk beperkter kunnen zijn.

Zeven NVM-aanbevelingen voor politiek Den Haag
Volgens Hukker heeft het straks aan te treden Kabinet de sleutel voor herstel van de woningmarkt in handen. De politiek kan n het verschil maken en laten zien waar het met Nederland heen moet. De boel de boel laten is volgens mij geen optie, daar is werkelijk niemand in dit land bij gebaat. De woningmarkt snakt naar duidelijkheid en oplossingen die op de lange termijn hout snijden. Wij hebben met Aedes, Woonbron en Vereniging Eigen Huis het plan WONEN 4.0 op tafel gelegd. Daarover is uit alle hoeken waardering gekomen, en we verwachten dat de nieuwe regering straks iets met dit hervormingsplan voor de woningmarkt gaat doen. Wat dat betreft kan het nieuwe Kabinet alleen maar winnen: iedere maatregel is winst, mits die maar helderheid en flexibiliteit voor de lange termijn biedt. We gaan ervan uit dat het gezonde verstand zegeviert en de nieuwe regering met de zo broodnodige oplossingen komt om de woningmarkt van het slot te halen. Heel Nederland snakt naar een helder en stabiel perspectief. Op die basis kunnen ook gerichte korte termijn stimuleringsmaatregelen worden genomen en optimaal renderen. Datzelfde geldt voor het beperken van die conjuncturele problemen en het toewerken naar een balans in het financile toezicht, waarop we als Nederland gewoon zelf invloed kunnen hebben.

Gezien de dramatische woningmarktcijfers over het derde kwartaal en met het oog op de kabinetsformatie en de behandeling van de Rijksbegroting 2013, roept de NVM informateurs, onderhandelende partijen en de Tweede Kamer op tot het nemen van de volgende zeven maatregelen:

Los structurele knelpunten op en bied langetermijnperspectief: WONEN 4.0 - Grijp het huidige politieke en maatschappelijke momentum om consument en bredere economie de urgent noodzakelijke duidelijkheid en perspectief te bieden. - Benut het breed maatschappelijk gedragen woonakkoord WONEN 4.0 van Aedes, Woonbond, VEH en NVM.
Repareer schadelijke onderdelen van het Kunduzakkoord - Hef de tweedeling tussen bestaande en nieuwe consumenten op de woningmarkt op. Deze leidt tot grote negatieve markteffecten en een administratief monster voor overheid en burger. - Stimuleer de voor de woningmarkt zo cruciale starters, in plaats van ze hard te treffen. - Zorg dat zittende huiseigenaren niet worden geconfronteerd met forse extra waardedaling. Met het Kunduzakkoord dreigen honderden miljarden euros aan (particulier) vermogen extra te verdampen en nemen restschulden toe. - Neem onzekerheid weg zodat het lage consumentenvertrouwen weer kan opbloeien.
Normaliseer en moderniseer hypotheekverstrekking - Bied (politiek en toezichthouder AFM) en benut (banken) ruimte voor verantwoord maatwerk. - Sluit aan op modernisering arbeidsmarkt: hypotheken voor zzpers en flexwerkers, mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. - Stimuleer concurrentie op hypotheekmarkt en ga te hoge risico-opslag tegen.
Vang de funding gap op met nieuwe financieringsvormen - Overheid als aanjager richting pensioenfondsen en banken. - Trek lering uit het Deense model.
Bied maatwerk bij restschuld In opdracht van de NVM heeft professor Johan Conijn (UvA/ASRE) becijferd dat op dit moment al meer dan 700.000 huiseigenaren onder water staan met hun hypotheek, dat willen zeggen dat zij een hogere hypotheek hebben dan de waarde van het huis. - Voorkom executieveilingen in trajecten van gedwongen verkoop. - Kom de restschuldenaar tegemoet indien het een tijdelijk probleem betreft. - Zorg dat restschulden die niet gepaard gaan met betalingsproblemen, verantwoord (met behoud van fiscale status eigenwoningschuld) mee kunnen worden gefinancierd bij verhuizing. Hierbij liggen versnelde aflossing van de meegefinancierde restschuld en een rol voor NHG voor de hand als aanvullende oplossingsrichting.
Stimuleer starters - Schaf de overdrachtsbelasting af en (her-)introduceer startersregelingen. - Voorkom onnodige stapeling van onsamenhangende nieuwe belemmeringen, zoals vanuit het Kunduz-akkoord, of eenzijdig vanuit toezichthouders.
Benut instrument van NHG optimaal, het instrument voor veilig en verantwoord lenen - Neem bij de Nationale Hypotheek Garantie mee, dat onderhoudswerkzaamheden en/of verduurzaming van woningen meegefinancierd kunnen worden.
Verwachtingen voor het resterende jaar 2012
Wanneer de maatregelen uit het Lente-akkoord niet van tafel gaan, zal het komend kwartaal hectisch worden, meent Hukker. Veel starters op de woningmarkt zullen nog een woning willen kopen met een hypotheek, waarbij hun woonlasten aanvaardbaar blijven. De NVM verwacht dan ook een kwartaal waarin het aantal transacties rond de 22.000 bij NVM-makelaars uit kan komen. Dat is een dikke plus van zon 18% in vergelijking met dit kwartaal, maar weinig meer dan het 4de kwartaal van 2011.

Over het hele jaar komt het aantal transacties voor de gehele markt dan rond de 110.000 uit. Ook in het komende kwartaal zullen de prijzen waarschijnlijk verder dalen. Over het hele jaar 2012 bezien zullen de prijzen einde van het jaar rond de 7,5% gezakt zijn.

Geen gemakkelijke tijden voor makelaars
Het eerste halfjaar van 2012 laat wederom zien dat het voor makelaarskantoren geen gemakkelijke tijden zijn. Zo zette de dalende trend in de omzet zich verder door (in de woningmakelaardij met -9%) en nam de werkgelegenheid bij kantoren verder af (-8,5% bij woningmakelaars). Dit is het geval in alle deelmarkten van de makelaardij. Deze slechte cijfers zijn nauwelijks terug te zien in het aantal vestigingen van de NVM.

Het aantal vestigingen van NVM-makelaars is het afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk gebleven op 2.770. Het aantal NVM-makelaars kwam uit op 3.934, waar er aan het begin van het 3de kwartaal nog 3.954 waren. Ook blijkt dat van alle NVM-kantoren meer dan de helft nog steeds winst maakt. Ondanks de dramatische cijfers over het 3de kwartaal 2012 is Hukker niet per definitie somber gestemd. Leuk is anders, maar de aanhoudende neergang houdt onze NVM-makelaars ook scherp, zegt hij. We zoeken voortdurend naar innovaties in onze dienstverlening. Niet bij de pakken neerzitten, maar de zaken aanpakken. Mouwen opstropen en aan de slag. Hukker ziet deze houding bij de NVM-makelaars. Onze beroepsgroep en hier staan wij niet alleen probeert in moeilijke tijden er het beste van te maken.

Oplossing voor tijdelijke verhuur particuliere koopwoningen
Steeds meer banken zetten makelaars buitenspel bij de tijdelijke verhuur van particuliere koopwoningen. Hukker: Woningbezitters die hun huis tijdelijk willen verhuren in het kader van de Leegstandswet worden door de banken verplicht of zeer streng aangeraden zich te wenden tot enkele preferred suppliers. Niet alleen makelaars zijn de dupe, ook de keuzevrijheid van de consument verdwijnt door het gevoerde beleid. De NVM werkt aan een oplossing om deze markt weer open te breken voor makelaars en aan de verhuureisen van banken te voldoen, zodanig dat de huurder/verhuurder niet financieel de dupe wordt. Bron: NVM.nl27 september 2012

Woningen in uitverkoop tijdens OHD?

Van meerdere kanten klinkt het geluid dat er nog snel vr 1 januari 2013 gekocht moet worden; voor sommigen ook de reden om tijdens de Open Huizen Dag (OHD) op 29 september met prijzen te stunten. Kunnen we topdrukte verwachten op de 29e?

Nee, dat niet, wij verwachten dat het aantal bezoekers ongeveer gelijk zal zijn aan eerdere Open Huizen Dagen, vertelt Roeland Kimman, woordvoerder van de NVM. Maar wij attenderen er wel op dat wie dit jaar nog koopt, wl weet welke voorwaarden nu gelden en nog niet weet wat er straks precies gaat gebeuren.

AFWACHTEND
Toch zien we een kleine daling in het aantal deelnemende huizen. Je ziet dat men een beetje afwachtend is of men zijn huis in deze markt wel te koop moet zetten. Daardoor zijn er minder nieuw te koop staande huizen die aan de NVM Open Huizen Dag deelnemen.

NU KOPEN
Voor de koper is het interessant nu te kopen; de hypotheekrente is laag, er is ruime keus en er zijn nog relatief goede hypotheekvoorwaarden. Dit zou volgend jaar wel eens negatiever kunnen uitpakken. Als alle maatregelen - zoals ze nu op stapel liggen - doorgaan, kunnen kopers straks minder lenen en wie weet wat dat voor effecten zal hebben op de prijzen van de verkopers.

FLINK VERLAAGD
Woonaccent Makelaars is n van die partijen die tijdens de Open Huizen Dag stunt met prijzen. Zij hebben van tweehonderd aan de Open Huizen Dag deelnemende woningen de prijzen flink verlaagd, zo zeggen zij zelf. Bij die woningen is lke mogelijkheid tot onderhandelen uit de prijs gehaald.

EIGEN KEUZE
Het is aan iedere makelaar om een dergelijke keuze te maken, legt Kimman uit, wij bemoeien ons daar verder niet mee. Wat we wel altijd aanraden, is om een rele woningprijs te vragen. Hetzelfde vragen als je buurman een paar jaar geleden deed, heeft geen zin meer. De concurrentie is z groot, dat je scherp moet prijzen om berhaupt een verkoopkans te maken.

AANSPOREN TOT KOPEN
Naast Woonaccent en de NVM zijn er meer die aansporen tot kopen vr 1 januari; zoals Dupree Makelaars (Wacht niet tot ze er in Den Haag uit zijn), Finalit (Starter? Koop je woning voor 1 januari 2013) en Makelaarsland (Het wordt kopers, zoals het er nu uit ziet, vanaf 2013 veel moeilijker gemaakt een huis te kopen).

POSITIEF
Ik zie de toekomst echter wel positief tegemoet, vervolgt Kimman. Als de nieuw te vormen coalitie de woningmarkt straks echt structureel aanpakt, en er een klimaat geschept wordt waarin de koper weer wil investeren, zijn we op de goede weg. Er zit heel wat verhuispotentie in de markt, dus dan komt de markt weer op gang - en dat is gunstig voor kopers, verkopers, makelaars en natuurlijk de hele economie. Bron: vastgoed.nl22 augustus 2012

Forse prijsdaling bestaande koopwoningen

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli 8,0 procent goedkoper dan in juli 2011. Dit is de grootste prijsdaling in een jaar tijd sinds de start in 1995 van de Prijsindex bestaande koopwoningen. Deze index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van geregistreerde bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in juli op ongeveer hetzelfde niveau als acht jaar geleden. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 15 procent.

Het totaal aantal geregistreerde transacties in de eerste zeven maanden van 2012 bedroeg 66 duizend. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2011. Bron: CBS.nl16 augustus 2012

Kadaster registreert minder verkochte woningen

Kadaster registreert minder verkochte woningen dan in juli 2011. In juli 2012 registreerde het Kadaster 7.451 verkochte woningen. Dit is een daling van 28,6% ten opzichte van juli 2011 (10.433). Vergeleken met juni 2012 is er sprake van een daling van 54,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.210 verkochte woningen.

Woningtypen
Alle woningtypen laten een daling zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in juli 2011. Tussenwoningen daalden het meest in deze periode met 34,4%, appartementen het minst met 20,4%. Ook ten opzichte van de vorig maand, juni 2012, is de daling bij appartementen het minst (43,6%). Hoekwoningen tonen ten opzichte van juni 2012 de grootste daling met 58,6%.

Provincies
Ten opzichte van juli 2011 is er in alle provincies een daling te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. In Limburg is deze het kleinst (12,1%). De grootste daling doet zich voor in de provincie Utrecht met 40,7%. Ook ten opzichte van juni 2012 is er overal een daling te zien. De grootste daling is in Gelderland met 61,9%, de kleinste in Limburg met 43,9%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juli 2012 met 27,4% af ten opzichte van juli 2011, van 19.992 naar 14.517. Vergeleken met juni 2012 (23.383) is er een daling van 37,9%.

Executieveilingen
In juli 2012 vonden 259 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 16,7% ten opzichte van juli 2011 (222). Bron: kadaster.nl5 juli 2012

Volgend jaar 51.000 nieuwe woningen

Het aantal nieuw- bouwwoningen zal de komende jaren op iets meer dan 50.000 stuks uitkomen. In 2013 wordt naar verwachting het dieptepunt bereikt met 51.000 stuks. Dit jaar verwacht BouwKennis 53.000 nieuwe woningen.
Pas vanaf 2014 neemt de nieuwbouwproductie weer iets toe, aldus de jongste prognoses. De nieuwbouw staat onder druk vanwege de dip in het aantal verkochte nieuwe woningen, het lage consumentenvertrouwen, de financile tegenslagen bij corporaties en de geplande maatregelen uit het Kunduz-akkoord. Bron: www.vastgoedmarkt.nl29 mei 2012

Plan voor afbouw hypotheek aftrek

De hypotheek- renteaftrek moet voor alle huizenbezitters in dertig jaar worden afgebouwd. De huren moeten jaarlijks stijgen met de inflatie plus 2 procentpunt en voor zowel huiseigenaren met een laag inkomen als voor huurders moet er een compensatieregeling komen.

Dat staat in een gezamenlijk plan (.pdf) van de Vereniging Eigen Huis, makelaarsvereniging NVM, de koepel van woningcorporaties Aedes en de huurdersvereniging Woonbond.

De partijen verwachten dat deze maatregelen de woningmarkt weer in beweging kunnen brengen en uiteindelijk kunnen leiden tot een "toekomstbestendige woningmarkt". Het is voor het eerst dat zowel kopers- als huurdersorganisaties en makelaars op deze manier samenwerken.

Hogere stijging
De huren van sociale huurwoningen stegen de afgelopen jaren met de inflatie mee. Maar de partijen vinden dat een hogere stijging nodig is om de huren meer "marktconform" te maken. Dat zou mensen met hogere inkomens stimuleren om van een huurwoning over te gaan naar een koopwoning. Lage inkomens moeten via de huurtoeslag voor de hogere huren worden gecompenseerd.

De partijen hebben er meer dan een jaar over onderhandeld. De onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling door het Vijfpartijenakkkoord. Bron: NOS.nl18 april 2012

Een koper kan nu kiezen uit 25 huizen

Het viel te voorspellen: publiek was er zaterdag nauwelijks op het Woonstyle Event in Vathorst. Alleen de ijscoboer buiten had het druk met het uitdelen van gratis hoorntjes. De landelijke Dag voor de Nieuwbouw - want ook die bestaat - had niet slechter getimed kunnen zijn. In de week dat de makelaarsbranche berichtte over een nu toch echt helemaal vastgelopen huizenmarkt, is proberen de interesse te wekken voor een nieuwe woning de goden verzoeken.

Klik hier om het artikel verder te lezen (PDF).>

Bron: Algemeen Dagblad, Marco Willemse16 april 2012

Zwak consumentenvertrouwen

Zwak consumen- tenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt.
Het eerste kwartaal van dit jaar was voor de woningmarkt het slechtste kwartaal sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Het aantal transacties is met 15,6 procent afgenomen in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ging 2,8% omlaag ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het totaal aantal verkochte woningen door NVM-makelaars bedroeg 18.549.

Kopers kunnen van de slechte markt nog steeds profiteren; ze kunnen nu kiezen uit bijna 28 woningen bij dalende vraagprijzen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het eerste kwartaal van 2012, die vandaag wordt gepresenteerd*.
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Consument stelt aankoop huis uit
Het zwakke consumentenvertrouwen, de economische stagnatie in ons land en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet hebben duidelijk een stempel gedrukt op de Nederlandse woningmarkt in het eerste kwartaal. De onzekerheid bij de consument neemt toe, waardoor hij de beslissing om een ander huis te kopen uitstelt.
Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen nergens anders zo sterk gedaald is in het afgelopen jaar in Europa, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. In ons buurland Duitsland staan de zaken er bijvoorbeeld heel anders voor. Daar is weinig onrust over de pensioenen en is de woningmarkt heel anders georganiseerd. Mensen moeten bij de koop meer eigen geld inbrengen, er is een grotere vrije huursector. De woningmarkt is stabieler. In de afgelopen vijftien jaar zijn daar geen prijsstijgingen geweest en de hypotheekproducten zijn goedkoper en transparanter. Bovendien is er geen oplopende werkloosheid. De Nederlandse markt wordt daarentegen gedomineerd door onzekerheid, een afnemend besteedbaar inkomen en een dalende leencapaciteit. De woningmarkt is daarnaast een vertrouwensmarkt, dus daar komt het negatieve sentiment extra hard aan.

Laagste aantal verkopen sinds uitbreken crisis
De onzekerheid op de markt vertaalt zich in een lager aantal verkopen. Hierbij moet worden aangetekend dat het eerste kwartaal, het winterkwartaal, doorgaans slechter is dan het najaarskwartaal (vierde). Gemiddeld ligt het aantal transacties 9,3% lager, gemeten vanaf de eeuwwisseling. Het afgelopen kwartaal zakte het aantal verkopen echter met 15,6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars bedroeg in het eerste kwartaal 18.549. Het totaal aantal woningverkopen (gehele markt) kwam voor dit kwartaal naar schatting uit op 24.500. Nog altijd wordt 22 % van de woningen binnen drie maanden verkocht.

Prijs gemiddeld verkochte woning verder onder druk
De prijs van de gemiddeld verkochte woning daalde het afgelopen kwartaal met 2,8%. Dit is de sterkste daling binnen een kwartaal sinds het eerste kwartaal 2009. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg in het eerste kwartaal 214.000 euro. Op het laagste punt van de woningmarkt tot nu toe (het eerste kwartaal 2009) kwam de prijs van de gemiddeld verkochte woning uit op 219.000 euro. Voor het gemiddeld verkochte appartement werd in het eerste kwartaal 163.000 euro betaald, voor een vrijstaande woning gemiddeld 353.000 euro.

Grote veranderingen in afgelopen vijf jaar

Hukker: De woningmarkt is veranderd van een verkopers- naar een harde kopersmarkt. Huizenprijzen staan onder druk en woningen staan langer te koop. De koper is keizer in deze markt. Verkopers doen er goed aan om hun vraagprijs aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden. Wie zijn huis succesvol wil verkopen, moet een realistische vraagprijs hanteren. Anders laten kopers je links liggen.

Snel duidelijkheid gewenst vanuit Catshuis
De vandaag gepresenteerde, meest actuele woningmarktcijfers onderstrepen andermaal dat het kabinet snel duidelijkheid moet geven over nieuwe maatregelen op de woningmarkt. Coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV verkeren in de zesde week van gesprekken in het Catshuis, om een antwoord te bieden op de algemeen economische situatie. Hukker: Wat de woningmarkt betreft ligt daar in de allereerste plaats het vraagstuk wat er met de overdrachtsbelasting gebeurt, als de formeel tijdelijke verlaging afloopt op 1 juli. Als deze gedurfde maatregel niet was ingezet, zou de woningmarkt er nog aanzienlijk slechter aan toe zijn geweest. Maar consumenten die n overwegen een huis te kopen, verkeren in grote financile onzekerheid. De datum 1 juli lijkt nog vrij ver weg, maar tussen de momenten van koop en overdracht zit al gauw een periode van drie maanden, zeker nu de hypotheekaanvragen zo moeizaam en stroef worden behandeld. De onduidelijkheid over de overdrachtsbelasting na 1 juli levert dus nu al steeds meer uitstel en afstel op. De positieve tijdelijke werking is praktisch gezien dus al afgelopen en maakt nu plaats voor negatief effect. Dat is killing voor de markt. We roepen premier Rutte daarom op om echt zo spoedig mogelijk, liefst morgen na afloop van de Ministerraad, duidelijkheid te geven over de overdrachtsbelasting.

De NVM vreest dat de woningmarkt een enorme nieuwe klap krijgt, mocht worden besloten de verhuisboete die de overdrachtsbelasting is, toch weer te verhogen. Het zou een dramatische maatregel zijn, en bovendien volstrekt in strijd met het beleid dat mensen juist worden gestimuleerd niet meer dan de marktwaarde te lenen. Verhoging van de overdrachtsbelasting leidt juist tot overfinanciering en hypotheken die onder water staan, aldus Hukker.

De NVM pleit voor de zeer korte termijn voor zo min mogelijk extra onrust veroorzakende maatregelen. Hukker: Dat betekent, als gezegd, de overdrachtsbelasting op het huidige percentage van 2% handhaven of extra verlagen, maar ook het niet opnieuw ad hoc terugschroeven van hypotheeknormen. De nog kersverse regels zijn al zeer ingrijpend. Het is nu eerst zaak dat AFM en banken zich eindelijk aan de daarbinnen gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over het toepassen van verantwoord maatwerk, gaan houden.

NVM werkt aan gezamenlijk Plan van de Markt
Bovenstaande oproep om nieuwe negatieve, onsamenhangende schokeffecten te vermijden, doet overigens niet af aan de al jarenlang bepleite wens de woningmarkt structureel te verbeteren. Hukker: Het zou goed zijn als uit het Catshuis de aankondiging komt dat het kabinet, in samenwerking met de woningmarktsector en dus met breed draagvlak, over een paar maanden met een integraal plan komt. Met oog voor bestaande huiseigenaren, betaalbaarheid voor lage inkomens, waardebehoud en koopkracht. Geen bezuinigingsdossier, maar een hervormingsdossier, waarbij een beter functionerende woningmarkt natuurlijk wel efficinter is, de economie aanjaagt en langs die weg inderdaad ook inkomsten oplevert.

Samen met Aedes, Woonbond en VEH werkt NVM al aan zon plan, dat anders dan vele rapporten uit de afgelopen jaren meteen op breed draagvlak in markt en maatschappij kan rekenen. VEH, Woonbond, Aedes en de NVM, mede namens VBO en Vastgoedpro, zijn van mening dat niet veel langer gewacht kan worden met een goed georganiseerde overgang naar een nieuw woningmarktstelsel dat tegemoet komt aan de woonbehoeften van mensen, een gezonde doorstroming en dat in een snel veranderende samenleving. De verwachting is dat de contouren van het plan vr de zomer kunnen worden gepresenteerd. Tot die tijd hebben de betrokken partijen afgesproken om een complete radiostilte te bewaren over de inhoudelijke voortgang van de besprekingen.

Goedkopere woningen het zwaarst getroffen
Wanneer de verschillende woningtypen in ogenschouw genomen worden, valt op dat met name de verkoop van goedkopere woningtypen (appartement -15,5%, tussenwoning -15,6%) sterk daalde tov een jaar geleden. Dit is mede het gevolg van de in de afgelopen jaren aangescherpte financieringsvoorwaarden voor starters. De verkoop van hoekwoning en 2-onder-1-kap ging met respectievelijk 9,5% en 11,8% minder sterk omlaag.

Wel is de prijsdaling van goedkopere woningtypen minder groot dan in het duurdere segment. De prijs van een vrijstaande woning daalde het meest met 3,5%. De tussenwoning en 2-onder-1-kapwoning daalden met 3,4% vergelijkbaar in prijs. Het appartement nam met slechts 2,1% het minst in prijs af, gevolgd door de hoekwoning met een daling van 2,3%.

Verkooptijd bedraagt 159 dagen
De malaise op de woningmarkt leidt er toe dat het aanbod aan te koop staande woningen steeds verder toeneemt en dat de verkooptijd oploopt. In vergelijking met een jaar eerder is de verkooptijd verder toegenomen met totaal 17,9%. De verkooptijd van de gemiddelde woning bedroeg in het eerste kwartaal 159 dagen.

Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende woningtypen. De goedkopere woningtypen als de tussenwoning en het appartement deden het met respectievelijk 20,3% en 22,7% slechter dan het gemiddelde. Jarenlang was het appartement het snelst verkopende woningtype, maar sinds enige kwartalen komt deze eer toe aan de tussenwoning (137 dagen). De gemiddeld verkochte hoekwoning en appartement wisselden het afgelopen kwartaal praktisch even snel van eigenaar met respectievelijk 143 en 144 dagen. De verkooptijd van vrijstaande woningen is met 8,4% (245 dagen, oftewel 8 maanden) nog steeds het grootst.

Groot deel aanbod bestaat uit appartementen
Halverwege het eerste kwartaal stonden 170.800 woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 225.000 woningen in aanbod. 29,4% van het aanbod bestaat uit appartementen. Aan het begin van de crisis bestond 25,5% van de te koop staande woningen uit appartementen. Sinds het begin van de crisis in het derde kwartaal 2008 is het woningaanbod met liefst 75,6% gestegen.

Vraagprijzen dalen sinds 2009
De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning halverwege het eerste kwartaal 2012 komt uit op 284.000 euro. De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt 189.000 euro, de vraagprijs van de gemiddelde vrijstaande woning bedraagt 462.000 euro. De vraagprijs van woningen is sinds het eerste kwartaal 2009 dalende. Anders dan bij de transacties is de vraagprijs sindsdien ieder kwartaal gedaald. De vraagprijs daalt geleidelijker dan die van de transactieprijs, en ligt op dit moment 1,1% lager dan een kwartaal eerder.

Krapte-indicator loopt op
De NVM krapte-indicator, die vertelt hoeveel keuzemogelijkheden een potentile koper op de woningmarkt heeft, is flink opgelopen sinds het begin van de crisis. Dit is het gevolg van zowel de terugloop in het aantal transacties als de toename van het aantal woningen dat te koop staat. In het eerste kwartaal bereikte de krapte-indicator nieuwe recordhoogten. Een consument kan inmiddels kiezen uit bijna 28 woningen. Daarbij dient aangetekend te worden dat het eerste kwartaal traditioneel slechter is.

Lichtpuntjes: aanbod neemt af, meer realisme in vraagprijzen
Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn er ook positieve voortekenen dat de markt toegroeit naar een nieuw herstel. Zo lijkt het aanbod aan te koop staande woningen te stabiliseren, onder meer door een groeiend aantal intrekkingen.

In totaal werden afgelopen kwartaal 14.988 duizend woningen van de koopwoningmarkt teruggetrokken. Hukker: Dit wijst op een nieuw realisme in de markt. Verkopers die eigenlijk niets op de markt te zoeken hebben, bijvoorbeeld omdat ze hun vraagprijs niet willen aanpassen, trekken zich terug. Een klein deel van de woningen die van de markt wordt gehaald, wordt verhuurd.

NVM-voorzitter Hukker vindt het positief dat het aanbod niet verder is toegenomen. Ook constateert hij dat verkopers meer bereid zijn de vraagprijs aan te passen. Het aantal aanpassingen is nog nooit zo hoog geweest. Verkopers beginnen te beseffen dat ze niet meer het onderste uit de kan kunnen halen. Ze worden daartoe natuurlijk ook gedwongen door het grote aanbod. Deze lagere prijzen zijn positief voor de kopers, die ook profiteren van een wat lagere hypotheekrente. De verkopersmarkt is een kopersmarkt geworden, die zich kenmerkt door een ruim aanbod, beperkte vraag, veel bedenktijd, meer onderhandelingsruimte, reler prijzenaanbod, meer onderhandelingsruimte en de koper is leading. Toch is er volgens Hukker ook een groep nauwelijks kans tot succes verkopers, die het afgelopen halfjaar de prijs niet hebben aangepast, ondanks de prijsdalingen en de grote concurrentie. Deze groep heeft vaak hun huis een halfjaar of langer in de verkoop staan.

Voorspelling: daling transacties zal doorzetten
De NVM voorspelde aan het begin van het jaar dat het aantal transacties in 2012 met 5% zou afnemen. Ook de prijs zou met 5% dalen. In het eerste kwartaal, het traditioneel slechte winterkwartaal, is het aantal transacties echter met liefst 15,6% gedaald, in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Dat is fors lager dan het seizoensgemiddelde: normaliter scoort het eerste kwartaal 9,3% lager dan het voorgaande kwartaal. De NVM verwacht voor het tweede kwartaal dat de daling van het aantal transacties zich doorzet. De prijs zal ook omlaag gaan, maar minder hard dan in het eerste kwartaal.

Lichte daling vestigingen NVM-makelaars
Het aantal vestigingen van NVM-makelaars is het afgelopen kwartaal uitgekomen op 2.777. Dat is licht minder dan het aantal in december 2011 (2.788). Het aantal NVM-makelaars kwam uit op 3.951, tegenover 3.954 in december 2011. Hukker: Het zijn zware tijden voor makelaars. Het komt nu echt aan op ondernemerschap en creativiteit. Als NVM staan wij onze leden op alle fronten bij. Bron: NVM.nl10 april 2012

Onafhankelijk keurmerk stylisten een feit

Iedereen die zich bezig houdt met de inrichting van het interieur kan zich stylist noemen. Maar voor de een is het een leuke hobby, voor de ander een serieus vak. Dat levert enorm verschil in kwaliteit op tussen stylisten en dus voor buitenstaanders moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Keurmerkstylist brengt daar verandering in. Het keurmerk voor stylisten zorgt voor erkenning van het vak van stylist, en schept helderheid naar consument en bedrijfsleven.

Op 22 maart zijn de eerste Keurmerkstylisten interieurstyling benoemd. Op 30 maart zijn de eerste Keurmerkstylisten vastgoedstyling benoemd. Meer informatie over dit onafhankelijke keurmerk?

Klik hier om naar de site te gaan. Bron: keurmerkstylist.nl7 maart 2012

Rabobank: Betaalbaarheid woningen neemt toe in 20

Hoewel de economische situatie in de afgelopen maanden verslechterde, bleef de betaalbaarheid van een koopwoning in 2011 gelijk. Dit jaar neemt de betaalbaarheid naar verwachting toe, vooral door een verwachte daling van de gemiddelde huizenprijs. Dat schrijven economen van Rabobank in het Kwartaalbericht Woningmarkt.

Dit zal kopers in 2012 echter nog niet massaal over de streep trekken, verwacht de Rabobank. Zo zijn koopwoningen voor alleenverdienende starters met een modaal inkomen nog altijd duur en blijven de overige potentile kopers door de aanhoudende economische onzekerheden ook terughoudend.

De Nederlandse markt voor bestaande koopwoningen vertoont nog altijd geen tekenen van herstel. Ook in het vierde kwartaal van 2011 daalden de prijzen en werden er minder woningen verkocht dan een kwartaal eerder. In de kwartalen die voor ons liggen zal dit beeld niet structureel veranderen, zo verwachten de Rabo-economen. De economische tegenwind en de onzekerheid over een aantal structurele vraagstukken, zoals de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, spelen kopers namelijk nog altijd parten. Op de korte termijn wordt de consument bovendien geconfronteerd met de ongunstige arbeidsmarktvooruitzichten en de bezuinigingsplannen van het kabinet. Vooral op microniveau kan dit voor grote onzekerheid zorgen, aangezien vooralsnog onduidelijk is hoe de pijn wordt verdeeld. Het is met name het geringe vertrouwen bij de consument dat een belangrijke rol speelt bij de zwakke markt voor koopwoningen en niet zozeer economische factoren als achterliggende vraag en financierbaarheid.

DRANG OM TE VERKOPEN GERING
Het aantal potentile kopers is nog altijd in de minderheid in vergelijking met het aantal te koop staande woningen. In het vierde kwartaal van 2011 steeg het aanbod met vijfduizend woningen. Eind 2011 stonden er ruim 221.000 woningen te koop. De Rabo-onderzoekers verwachten dat de verhouding tussen kopers en verkopers in de aankomende kwartalen niet sterk zal verbeteren. In de huidige omstandigheden is een verdere prijsdaling nodig om meer transacties tot stand te brengen. De geringe omvang van de betalingsachterstanden en gedwongen verkopen toont echter aan dat de noodzaak tot verkoop beperkt is, wat suggereert dat de vraagprijzen en dus de gemiddelde verkoopprijs derhalve maar mondjesmaat zullen worden verlaagd.

GEMIDDELDE PRIJSDALING
Per saldo verwachten de economen van Rabobank in 2012 een gemiddelde prijsdaling van 5 procent voor bestaande koopwoningen. Dit is gematigder dan het op het eerste gezicht lijkt, omdat de helft van deze prijsdaling wordt veroorzaakt door het zogeheten overloopeffect van 2011. Dit is het gevolg van de versnelde prijsdaling in het vierde kwartaal van vorig jaar. De resterende 2,5 procent prijsdaling door het jaar heen zal het gevolg zijn van de mismatch tussen vraag en aanbod. De prijsontwikkeling in de jaren na 2012 is sterk afhankelijk van de rente-, inflatie- en inkomensontwikkeling. Ook de ontwikkeling van het vertrouwensklimaat speelt een belangrijke rol. Een opleving hiervan zou voor inhaalvraag en een verandering van het sentiment op de woningmarkt kunnen zorgen. Verder zal de prijsontwikkeling per regio aanzienlijk verschillen. Het aantal woningverkopen zal in 2012 vergelijkbaar zijn met dat van 2011. Bron: vastgoedactueel.nl7 maart 2012

'Zes stappen naar een betere woningmarkt'

Met minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering en een efficintere financiering zonder omvangrijke overheidssteun komt de woningmarkt uit de impasse. Het huidige systeem van woningfinanciering leidt tot overmatige hypotheekschuld voor huishoudens en bedreigt de financile stabiliteit. Ook tast de onzekerheid over de toekomstige financiering van de woningmarkt het consumentenvertrouwen aan. Om uit deze impasse te komen hebben wij een zesstappenplan opgesteld voor duurzame financiering van de woningmarkt. Kernpunten: minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering en efficintere financiering van de woningmarkt zonder omvangrijke overheidssteun.


De financiering van de hypotheekschuld stelt banken voor een grote uitdaging. Tussen 1995 en 2008 zijn de prijzen van woningen met bijna 200 procent gestegen en is de nationale hypotheekschuld gegroeid van 45 tot ruim 100 procent van het bnp. Door de ruimhartige hypotheekverstrekking en de daling van huizenprijzen heeft 15 procent van de huishoudens een hypotheekschuld die de waarde van hun huis overtreft.

Door de kloof tussen verstrekte hypotheken en aangeboden deposito's zijn banken steeds afhankelijker van de kapitaalmarkt. Deze markt is echter duurder en moeilijker toegankelijk geworden. Daardoor is de hypotheekrente in Nederland nu hoger dan in omringende landen. Het grote beslag van hypotheken op de beschikbare financiering van banken raakt ook het MKB en daarmee de groeikracht van de economie.

KWETSBAAR
Huishoudens zijn verder kwetsbaar voor dalende huizenprijzen als gevolg van de hoge schuldfinanciering. Huishoudens met een negatief eigen vermogen in hun woning zijn minder mobiel. Dit tast, evenals de overdrachtsbelasting en het huurregime in de sociale sector, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt aan.

Door de grote kloof tussen koop en huur en het ontbreken van een goed functionerende huurmarkt, met lange wachtlijsten in de sociale sector, zit de woningmarkt op slot. Private investeringen in de huursector blijven achter. Starters worden geconfronteerd met lange wachtlijsten in de huursector, en een koopsector die nog steeds duur is ten opzichte van hun kredietcapaciteit.

De subsidies en fiscale faciliteiten die de overheid verstrekt aan de woningmarkt zijn onhoudbaar in het licht van de vergrijzing en de sterk stijgende zorgkosten. 75 procent van de bevolking voorziet binnen 10 jaar een beperking van de hypotheekrenteaftrek. De onzekerheid over de toekomst maakt starters huiverig om te investeren in de woningmarkt.


HET ZESSTAPPENPLAN
Het zesstappenplan beoogt een duurzame financiering van de woningmarkt zodat de stabiliteit van de financile sector is gewaarborgd, de woningmarkt een beperkt beslag op de overheidsfinancin legt en woonlasten betaalbaar blijven. Het bevat de volgende elementen:

1. Geleidelijke verlaging van het inkomstenbelastingtarief voor hypotheekrenteaftrek naar 30 procent gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Om nivellering te voorkomen wordt de daling van het toptarief voor fiscale aftrek van 52 naar 30 procent geflankeerd door lagere inkomstenbelastingtarieven. Eventueel kan de eigen woning naar Box 3 worden verplaatst als het aftrektarief is verlaagd tot 30 procent.

2. Afschaffen overdrachtsbelasting. Deze verlaging wordt gefinancierd door een hoger eigenwoningforfait: een bezitsbelasting vervangt een mobiliteitsbelasting.

3. Verbeteren financiering hypotheken doordat banken hypotheken doorverkopen aan langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Een interessante variant reduceert het herfinancieringsrisico voor banken door de looptijd, rentestructuur en aflossingsprofiel van door banken uitgegeven hypotheekobligaties te laten aansluiten op die van de hypotheken.

4. Beperken hypotheekschuld huishoudens. De Nederlandsche Bank beperkt de maximaal toegestane hypotheekschuld tot 100 procent van de waarde van de woning. Als de woningprijzen weer stijgen, verlaagt DNB dit naar 90 procent. Daarnaast houdt de Autoriteit Financile Markten toezicht op de betaalbaarheid van hypotheeklasten via de gedragscode.

5. Huren geleidelijk marktconform. Dit stimuleert commercile partijen om in de huurmarkt te investeren. Huren stijgen maximaal 2 procent boven de inflatie tot een marktconform niveau over een periode van 20 jaar. Een woontoeslag compenseert de koopkrachteffecten voor lage inkomens.

6. Verlagen maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit vermindert de financile gevolgen van een mogelijke daling van huizenprijzen voor de Rijksoverheid. De tijdelijke verhoging in de crisis tot 350.000 euro gaat al terug naar 265.000 euro. Verdere afbouw is op termijn mogelijk als de woningmarkt beter gaat functioneren.
Maatregelen voor degenen met een negatief eigen vermogen in de woning (meefinancieren restschuld bij verhuizen) en starters (verlengen aflostermijn tot boven de 30 jaar, contracyclische vormgeving maximale hypotheekbedrag ten opzichte van waarde woning, banksparen ten behoeve van de aankoop van een woning, meer flexibiliteit van banken bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, afschaffen overdrachtsbelasting) dragen bij aan een schokvrije hervorming. Dat geldt ook voor de geleidelijke vormgeving van de hervormingen.

Eric Bartelsman, Roel Beetsma, Harald Benink, Peter Boelhouwer, Arnoud Boot, Lans Bovenberg, Dirk Brounen, Johan Conijn, Piet Eichholtz, Jean Frijns, Harry Garretsen, Kees Goudswaard, Bas Jacobs, Kees Koedijk, Rick van der Ploeg, Hugo Priemus, Dirk Schoenmaker, Elmer Sterken, Leo Stevens, Casper de Vries, Herman Wijffels, Sweder van Wijnbergen Bron: vastgoedactueel.nl13 februari 2012

Starter is sleutel voor herstel woningmarkt

Bron: fd.nl26 januari 2012

Voortdurende prijsdaling koopwoningen

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 2011 gemiddeld 4,0 procent goedkoper dan in december 2010. De prijsdaling was een stuk groter dan in november, toen de koopwoningen 3,3 procent in prijs daalden. Het prijsniveau van de verkochte woningen is op het laagste punt beland in meer dan zes jaar. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in december goedkoper dan een jaar eerder. Appartementen namen met 4,8 procent het meest af in prijs, tussenwoningen met 3,1 procent het minst.

In alle provincies waren de prijzen lager. De sterkste prijsdalingen waren in Friesland en Noord-Brabant (met ruim 5 procent). In Zeeland was de prijsdaling met 1 procent relatief klein.

Ten opzichte van november 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,9 procent. December was de vijfde maand op rij waarin de prijzen daalden in vergelijking met de maand ervoor.

In december wisselden iets meer dan 13 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen bijna 7 procent lager dan in december 2010. In 2011 zijn er in totaal bijna 121 duizend woningen verkocht. Dit is ruim 4 procent minder dan in 2010. Bron: CBS.nl2 januari 2012

Huizenmarktverwachting niet hoog gespannen

Consumenten zijn eind 2011 niet optimistischer over de huizenmarkt geworden. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 56.400 respondenten per dag. Terugkijkend zien ze de prijzen en het aantal verkopen dalen. De gevolgen van de recessie temperen ook de verwachtingen voor komend jaar. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2012 meer dalen dan in 2011, met 4%.

Huizenprijzen eind 2011 verder omlaag
Consumenten zien de huizenprijzen in hun straat nog altijd dalen. Zes op de tien ondervraagden (59%) zag het laatste halfjaar de huizenprijs in de eigen omgeving vooral dalen. In vergelijking met vorige maand zagen de respondenten per saldo de huizenprijzen iets harder dalen. Ook de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten een toegenomen daling van de huizenprijzen zien. Inmiddels wisselen huizen voor gemiddeld ruim 10% minder van eigenaar dan op de piek in augustus 2008.

2012: geen makkelijk jaar
Het aantal verkopen zal volgend jaar nog niet aantrekken volgens de ondervraagden. Bijna de helft (49%) verwacht minder transacties in 2012. Over de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2012 zijn de respondenten op de ING Vraag van Vandaag nog uitgesprokener. Tweederde (66%) ziet de prijzen het komende jaar dalen. Daarmee zijn de respondenten over de ontwikkeling van zowel het aantal verkopen als de huizenprijs pessimistischer dan een jaar geleden.
Het ING Economisch Bureau verwacht in 2012 nog geen herstel van het aantal transacties. Wij gaan uit van een daling van het aantal verkopen in 2012 van 5%. Daarnaast verwachten wij dat de dalende koopkracht en stijgende werkloosheid de huizenprijzen voorlopig onder druk zullen houden. Naar onze verwachting dalen de huizenprijzen in 2012 met 4,0%.


Overdrachtsbelasting geen wondermiddel
De overdrachtbelasting is sinds halverwege 2011 verlaagd naar 2%. Dat is 4% lager dan gebruikelijk (6%). Bijna de helft van de ondervraagden verwacht dat de verlaging van de overdrachtsbelasting niet per 1 juli 2012 wordt teruggedraaid. Het is nog maar de vraag of continuering helpt. Tot op heden lijkt het erop dat de verlaging amper effect heeft gehad. Gezien de ontwikkeling van het aantal verkopen in de 2e helft van 2011 lijkt het er op dat het vooral huizenkopers die toch al van plan waren om te verhuizen, zijn geweest die geprofiteerd hebben van de verlaging. Bron: ING.nl28 november 2011

Verborgen gebreken bedreigen waarde woningvoorraad

Bron: FD.nl25 november 2011

Weinig lichtpuntjes in Kwartaalmonitor Woningmarkt

De verlaging van de overdrachts- belasting heeft weinig tot niets voor de woningmarkt kunnen betekenen, zo luidt n van de schrijnende conclusies van de Kwartaalmonitor Woningmarkt van de ING. Het afgelopen kwartaal was niet best en met het consumentenvertrouwen is het al niet beter gesteld.
In eerste instantie steeg de interesse van consumenten in koopwoningen in juni afgelopen jaar, maar die opleving heeft de afgelopen maanden niet doorgezet. Verklaring? De escalatie van de eurocrisis, signalen dat de Nederlandse economie inzakt en een toenemend aantal werklozen.

91 PROCENT GAAT GEEN WONING KOPEN
Het is daarom niet vreemd dat de huizenbezitter op dit moment liever eerst even de kat uit de boom kijkt en pas koopt als de oude woning verkocht is. Dat leidt tot behoorlijke stagnatie, zelfs zo erg dat uit cijfers van het CBS blijkt dat 91 procent van de respondenten het komende jaar zeker niet van plan is een huis te gaan kopen. Sinds 1972 is dat percentage niet z hoog geweest.

STARTERS HEBBEN HET SLECHT
Naast het lage consumentenvertrouwen speelt ook de afgenomen leencapaciteit de woningmarkt parten. De positie van starters is verslechterd; hun leencapaciteit is met 5 tot 20 procent afgenomen. En per 1 januari 2012 nemen de woonquotes zelfs nog iets af.

KLEIN LICHTPUNTJE WONINGMARKT
Er is echter een klein lichtpuntje voor tweeverdieners die ieder ruim beneden modaal (dat is 32.500 euro) verdienen. Zij kunnen vanaf 2012 30.000 euro extra lenen. Maar onder de 24.000 euro inkomen per persoon vervalt deze regeling alweer. Daar is dus nog wel iets te halen voor starters, vindt ING.

ENORM WONINGAANBOD
Het woningaanbod is de laatste maanden hard gestegen, met maar liefst 13 procent ten opzichte van de maand juni. Inmiddels staat 1 op de 18 woningen te koop. Ter vergelijk: voor de crisis was dit 1 op 30 woningen. Dit enorme aanbod legt natuurlijk enorme druk op de huizenprijzen, omdat de concurrentie zo groot is.

VERDERE DALING HUIZENPRIJZEN
De huizenprijzen zijn sinds de piek van 2008 inmiddels gemiddeld met 9 procent gedaald. In de jaren tachtig bedroeg deze daling tijdens de huizencrisis maar liefst 25 procent binnen drie jaar. Toen liepen echter ook de werkloosheid en de rente snel op. Dat is nu niet het geval; de arbeidsmarkt verslechtert heel langzaam en de hypotheekrente daalt licht. Toch bestaat er een kans dat meer huishoudens in de problemen zullen komen. ING voorspelt daarom nog verdere prijsdalingen voor de toekomst. Bron: Vastgoedactueel.nl9 oktober 2011

aantal transacties stijgt in derde kwartaal met 4%

De woningmarkt kende in derde kwartaal van 2011 een stijging van het aantal transacties met 4% ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars bedroeg 22.767 (gehele markt 30.600). De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 procent naar 2% per 1 juli jl. leidde direct tot een opleving van het aantal woningverkopen, maar deze stijging heeft zich in de maanden daarna niet doorgezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar (voorlopige) analyse van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2011, die vandaag is gepresenteerd.

Zeker in de maand september vielen de verkopen tegen. De NVM wijt het uitblijven van herstel aan het in augustus weer gedaalde consumentenvertrouwen. Het onzekere financile klimaat, de dreigende recessie en de eurocrisis maken consumenten terughoudend. De prijs van de gemiddeld verkochte woning daalde in het afgelopen kwartaal met 1,1% tot 231 duizend euro.

Het aantal transacties is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 4% hoger uitgekomen. De NVM is niettemin teleurgesteld, aangezien er, als gevolg van de verlaagde overdrachtsbelasting, rekening was gehouden met een stijging van 10%.

NVM-voozitter Ger Hukker: "De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft direct een positief effect op de woningmarkt, maar door andere factoren die daar los van staan en tegenwerken in plaats van meewerken, is het effect minder zichtbaar. Met name omdat de schuldencrisis in Europa in de tweede helft van het kwartaal weer is gaan opspelen. Consumenten lezen dagelijks in de krant dat het slecht gaat met de economie en stellen de aankoop van een huis soms liever even uit."

Dit betekent zeker niet dat de verlaging van de overdrachtsbelasting geen effect heeft, aldus Hukker: "Zonder deze broodnodige maatregel was de markt verder in mineur geraakt. Daarnaast heeft de belastingverlaging allerlei positieve neveneffecten. De maatregel is bijvoorbeeld goed voor het verbeteren van de arbeidsmobiliteit doordat mensen met een nieuwe baan minder barrires hebben om te verhuizen. En bovendien voorkomt de maatregel dat consumenten zich nog dieper in de schulden moeten steken om de aankoop van een huis te financieren."

Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars bedroeg in het derde kwartaal 22.767. Daarmee is dit kwartaal qua aantal woningtransacties een relatief goed kwartaal. Het totaal aantal woningverkopen (gehele markt inclusief niet-NVM-makelaars) komt voor dit kwartaal naar schatting uit op 30.600. Voor alle woningtypen ligt het aantal verkopen hoger dan een jaar geleden. Dit geldt het sterkst voor de verkoop van tussenwoningen en appartementen, ruim 5% meer transacties. De verkoop van vrijstaande woningen is met 1,6% relatief het minst toegenomen.

Het derde kwartaal scoort qua aantal transacties traditioneel slechter dan het tweede kwartaal, mede omdat het een vakantieperiode is. Gemeten vanaf 1995 ligt het aantal transacties in een derde kwartaal gemiddeld 4,8% lager dan in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal van 2011 lag het aantal transacties slechts 0,4% lager dan in het tweede kwartaal van 2011. Dat maakte het afgelopen kwartaal qua aantal verkopen een goed kwartaal.

De stijging van het aantal transacties is vooral toe te schrijven aan het aantal verkochte vrijstaande woningen (+2,5%) en het aantal verkochte appartementen (+1,8%). De verkoop van 2-onder-1-kapwoningen is echter sterk afgenomen en lag 5% lager dan in het voorgaande kwartaal. Voor tussenwoningen en hoekwoningen zijn de percentages respectievelijk -1,3% en -1,2%.

31,1 % van de verkopen is een appartement. Relatief zijn er meer appartementen verkocht dan een kwartaal eerder (30,4%). Het appartement blijft nog steeds het meest verkochte woningtype. De vrijstaande woning kende in het derde kwartaal naar verhouding een toename tot 13% van de verkochte woningvoorraad. Dat is een procentpunt meer dan aan het begin van dit jaar, en gaat vooral ten koste van het aantal 2-onder-1-kapwoningen. De overige woningtypen verkochten naar verhouding vergelijkbaar met eerdere kwartalen. Bron: NVM.nl9 oktober 2011

aantal te koop staande woningen weer toegenomen

Het afgelopen kwartaal is het aantal te koop staande woningen weer verder toegenomen. De stijging was niet zo groot als in het tweede kwartaal, maar met 4% toch nog aanzienlijk. Halverwege het kwartaal stonden bij NVM-makelaars ruim 163 duizend woningen te koop. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 217 duizend woningen, zo blijkt uit een (voorlopige) analyse van de NVM van het tweede kwartaal 2011.

Vrijstaande woningen maken bijna een kwart van het aanbod van woningen uit. De stijging is echter het grootst bij de appartementen. Het aantal in aanbod staande appartementen is met 48 duizend woningen 5,3% hoger dan vorig kwartaal. Inmiddels bestaat 29,3% van het aanbod uit appartementen. Aan het begin van de crisis bestond 25,5% van de te koop staande woningen uit appartementen. De stijging van aanbod in 2-onder-1-kapwoningen was met 2,9% het kleinst. Voor de overige woningen lag de stijging tussen de +3,3% (tussenwoningen) en +3,8% (vrijstaande woningen).

Er staan nu bijna 25 duizend woningen meer te koop dan een jaar geleden. Dat is een stijging van 18%. Tussenwoningen en appartementen kennen de grootste toename. Het aantal aangeboden tussenwoningen ligt 18,6% hoger dan vorig jaar, het aantal aangeboden appartementen zelfs 22% hoger. De toename is voor 2-onder-1-kap-en vrijstaande woningen met 15% een stuk lager. Sinds het begin van de crisis in het derde kwartaal 2008 is het woningaanbod met liefst 68% gestegen (destijds 97.247 woningen).

Het feit dat het aanbod van te koop staande woningen verder oploopt, is terug te zien in de zogeheten krapte-indicator, die aangeeft hoeveel keuze een woningzoekende heeft. Deze krapte-indicator is voor woningen in Nederland sinds het begin van de crisis flink opgelopen. Dit is het gevolg van zowel de terugloop in het aantal transacties als de toename van het aantal woningen dat te koop staat. Het afgelopen kwartaal is de indicator in vergelijking met een kwartaal eerder gestegen. Het aanbod is toegenomen, het aantal verkopen licht gedaald. De consument heeft momenteel de keuze uit meer dan 21 woningen. Een consument, op zoek naar een vrijstaande woning, kan inmiddels kiezen uit 40 woningen. Een consument die op zoek is naar een appartement, heeft de keuze uit 20 appartementen. Voor de crisis waren er dat maar 6. Vooral de toename aan keuze in appartementen in de laatste kwartalen is zorgwekkend.Door de onzekere economische situatie blijft de NVM vasthouden aan de prognose dat er in 2011 een prijsdaling is tussen 0 en 5%. Hukker: "Door de schuldencrisis en de situatie rond Griekenland is het lastig om een voorspelling te doen. Daarbij is het belangrijk om te weten wat de banken gaan doen. Het strenge beleid van de banken, waarbij ze belangrijke onderdelen van de normen voor de alom geaccepteerde, veilige en goedkopere NHG-financiering negeren, is een belangrijke reden dat de woningmarkt op slot is gedraaid. Het overleg tussen de minister van Financin, banken en toezichthouders lijkt maar niet van de grond te komen, terwijl dit in mei al is toegezegd op aandringen van de Tweede Kamer en onder maatschappelijke druk. In de Gedragscode Hypothecaire Financiering staat ook dat de hypothecair financier iedere aanvraag van een consument voor een hypothecaire financiering individueel zal beoordelen‟. Het is opmerkelijk dat ze in de gedragscode zelf de ruimte hiervoor creren maar deze vervolgens niet invullen. We hopen dat de banken zich aan hun belofte gaan houden en weer maatwerk bij hypotheekaanvragen gaan leveren."

Daarnaast vindt de NVM dat de NHG-grens ook na 1 januari 2012 op 350.000 euro gehandhaafd moet worden.

NVM-voorzitter Hukker hekelt hierbij de opstelling van banken zoals de Rabobank, die publiekelijk oproept tot beperking van de NHG. "De NHG is een uitstekende maatregel die vrijwel niets kost, consumenten en kredietverleners zekerheid biedt en de onrust op de woningmarkt beperkt. Een plotselinge verlaging zou een nieuw negatief signaal betekenen. Belangrijkste is dat NHG veiliger, goedkoper en beschermend is voor de consument. Vanuit markt en maatschappelijke organisaties wordt deze wens breed gesteund. Ook in de Tweede Kamer wordt er al over gesproken. Het is dan ook opmerkelijk dat er vanuit de bancaire wereld nu ineens kritiek komt op de NHG. De banken roepen voor de bhne dat ze de consument centraal stellen, maar gedragen zich er niet naar." Bron: NVM.nl9 oktober 2011

NVM: woningen opnieuw goedkoper

Het afgelopen kwartaal daalde de prijs van de gemiddeld verkochte woning met 1,1%, in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Een hoekwoning daalde met 1,8% het sterkst in prijs. Ook appartementen lieten met -1,6% een sterke prijsdaling zien. Voor tussenwoningen en 2-onder-1-kapwoningen bleef de daling beperkt tot respectievelijk -0,7% en -0,4%. Dit blijkt uit cijfers van de NVM over het derde kwartaal 2011.

Ook in vergelijking met een jaar eerder is de prijs het afgelopen kwartaal weer verder gedaald. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nu 2,1% lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de daling ook al ruim 2%. In vergelijking met een jaar eerder zijn de prijzen van tussenwoningen, hoekwoningen en appartementen het sterkst gedaald (respectievelijk -2,8%, -2,6% en -2,4%). Een vrijstaande woning veranderde nauwelijks van prijs en noteerde een daling van -0,3%. Hukker: "Daarvoor krijg je wel een betere woning dus meer waar voor je geld."

De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg in het afgelopen kwartaal 231 duizend euro. Op het dieptepunt van de woningmarkt (het eerste kwartaal van 2009) kwam de prijs van de gemiddeld verkochte woning niet hoger uit dan 219 duizend euro. Voor het gemiddeld verkochte appartement werd 173 duizend euro betaald, voor een vrijstaande woning gemiddeld 391 duizend euro.

Volgens NVM-voorzitter Hukker staan veel woningen nog te hoog geprijsd in de markt. Hiermee snijden verkopers zichzelf in de vingers. "In deze markt is geen plaats voor dromers, maar voor realisten. Omdat de concurrentie, vanwege het grote aanbod, tussen verkopers groot is worden te hoog geprijsde woningen niet bekeken en niet verkocht. Kopers kopen met de handrem erop. Daarnaast is ook de leencapaciteit door de verscherpte regels van de banken afgenomen. Andere oorzaken waarom kopers minder uitbundig kopen, is de druk op het besteedbaar inkomen, de stijgende zorgpremies, de gemeentelijke lasten en het feit dat energielasten toenemen. Daarnaast houden ze rekening met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet en gaan consumenten meer reserveren voor de oude dag. Tenslotte zie je dat huizenbezitters merken dat door de slechte prestaties op de beurs de spaarresultaten in de beleggingspolissen tegenvallen. Al met al moet je concluderen dat dit weliswaar een kopersmarkt is, maar dat kopers met de handrem erop onderhandelen "

De tijd die het kost om een woning te verkopen, is in 2011 verder opgelopen. In het afgelopen kwartaal was de gemiddelde verkooptijd 135 dagen, ten opzichte van 123 dagen in het derde kwartaal van 2010. Qua verkooptijd presteerde het afgelopen kwartaal hetzelfde als het tweede kwartaal van 2011, toen deze gemiddeld 134 bedroeg.

Het feit dat veel woningen nog te hoog geprijsd in de markt staan, blijkt ook uit de cijfers over het verschil tussen de laatste vraagprijs en transactieprijs. Dit verschil bedraagt het afgelopen kwartaal 4,9%. De transactieprijs gaf gemiddeld 7,2% toe op de oorspronkelijke vraagprijs, een toename in vergelijking met het tweede kwartaal 2011. Het feit dat het verschil tussen oorspronkelijke vraagprijs en transactieprijs toeneemt, maar het verschil tussen laatste vraagprijs en transactieprijs gelijk blijft, duidt erop dat verkopers vaker tussentijds de vraagprijs al aanpassen (in de periode vrdat men de uiteindelijke onderhandelingsfase met de koper ingaat).

Woningen die lange tijd in de verkoop hebben gestaan, alvorens ze verkocht worden, leggen veel toe op hun oorspronkelijke vraagprijs. Woningen die er tussen 2 en 3 jaar over hebben gedaan om verkocht te worden, geven 17,9% toe in het derde kwartaal van 2011. Woningen die meer dan drie jaar te koop hebben gestaan en uiteindelijk toch verkocht worden, leggen uiteindelijk bijna 21% toe op de oorspronkelijke vraagprijs. Slechts 1 op de 30 van deze woningen wordt echter verkocht. NVM-voorzitter Hukker: "Deze cijfers geven aan dat de kaasschaafmethode niet werkt. Wie zijn woning te hoog in de markt zet, merkt al snel dat hij geleidelijk aan toch moet zakken. Uiteindelijk ben je daarmee slechter af. Realistisch prijzen loont!" Bron: NVM.nl21 september 2011

Miljoenennota: tegenvaller voor woningmarkt?

De miljoenennota is gisteren gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Vastgoedjournaal noemt de nota tweeledig: enerzijds voorziet hij in lastenverzwaring, anderzijds zijn er ook meevallers in te vinden, zoals het ontbreken van maatregelen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Lieuwe Jan Kamminga van Kamminga Makelaars is er duidelijk over: De maatregelen zetten geen zoden aan de dijk.

Kamminga vervolgt: "Het zijn halve maatregelen die geen beweging in het consumentengedrag teweegbrengen. Neem als voorbeeld de overdrachtsbelasting die verlaagd is. Die verlaging trekt de koper niet over de streep om een huis te kopen. De boete is nu lager, maar je moet nog steeds betalen als je wilt verhuizen."

MEER KANTOREN DICHT
"Ik denk dat de overheid heel goed weet waar de pijn zit, maar ze pakt het gewoon niet aan. Als dit zo doorgaat, zullen nog meer kantoren hun deuren moeten sluiten. In mijn ogen is met een paar eenvoudige middelen de woningmarkt te stimuleren."

BEGIN ONDERAAN
"Begin aan het begin van de keten, bij de starters. Ga die weer subsidiren en breng de markt zo in beweging van onderaf. Financier restschuld vanuit de overheid, tegen bijvoorbeeld 3 procent rente. Dan verdient de overheid er nog op ook, en kunnen mensen hun woning voor een lager bedrag - voor de normale waarde - verkopen. Aan die lening moet natuurlijk wel een termijn gesteld worden."

NIET VERRASSEND
"Alle andere aanpassingen zullen geen direct effect hebben op de betaalbaarheid van de woningen, dus die bevorderen ook geen doorstroom." Makelaar Ans Bijsterbosch van Vrielink Makelaars is het met Kamminga eens: "De maatregelen zijn niet verassend. Ik hoop dat de wijziging in de overdrachtsbelasting een wetswijziging zal worden, de NVM zet zich daar al wel voor in."

MEER NODIG
Bijsterbosch vervolgt: "Ik denk dat er meer nodig is om de woningmarkt op gang te helpen. We merken dat het door alle bezuinigingsmaatregelen nu juist weer rustiger wordt op de woningmarkt. Het zou welkom zijn als er voor de nieuwbouw nieuwe impulsen of subsidiemogelijkheden zouden komen."

GEEN UITSLUITSEL
In de Miljoenennota wordt geen uitsluitsel gegeven over wat er gaat gebeuren met de verlaagde overdrachtsbelasting na 1 juli 2012. Ook wordt nog niet duidelijk wat er met de verlaagde NHG-grens gaat gebeuren. Bron: vastgoedactueel.nl22 augustus 2011

Prijsdaling koopwoningen iets groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010. De prijsdaling is daarmee iets groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in juli goedkoper dan een jaar eerder. Twee-onder-een-kapwoningen daalden met 2,7 procent het meest in prijs, tussenwoningen met 2,1 procent het minst.
In nagenoeg alle provincies waren de prijzen lager, het grootst was de afname in Groningen met 4,9 procent. Alleen in Zeeland waren de prijzen hoger (0,8 procent).

Ten opzichte van juni 2011 stegen de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,2 procent. In de helft van de provincies stegen de prijzen met maximaal +1,0 procent, in de andere helft daalden ze met maximaal -1,1 procent.

In juli wisselden circa 10,5 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen bijna 15 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2011 zijn er ruim 68 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

Begin juli besloot het kabinet tot een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting met ingang van 15 juni. Het CBS gebruikt de registraties van de definitieve koopakten in het Kadaster. De registratie gebeurt gemiddeld 2 3 maanden na de ondertekening van de (voorlopige) koopakte. Dit betekent dat een eventueel effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting op zijn vroegst in de cijfers over september/oktober zichtbaar wordt. Bron: CBS.nl16 augustus 2011

Kadaster meldt meer woningverkopen in juli

Bron:fd.nl11 augustus 2011

Een eerste stap naar herstel

Door de verlaging van de overdrachts- belasting is de woningmarkt in juli flink opgeleefd. Regionaal zijn er overigens grote verschillen. Dat er 15 procent meer huizen (onder voorbehoud) zijn verkocht is hoopgevend. Normaliter publiceren wij geen dagkoersen of maandcijfers, maar vraag naar het effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 procent naar 2 procent was zo groot dat wij hebben besloten dit maandcijfer te publiceren.

De opleving is natuurlijk een direct gevolg van de verlaging van de overdrachtsbelasting. We vinden dat het kabinet een daadkrachtig signaal heeft afgegeven en hebben het kabinet hiervoor hartelijk bedankt. Voor consumenten maakt de belastingverlaging een wezenlijk verschil. Wie bijvoorbeeld een huis van 200.000 euro koopt, bespaart nu 8.000 euro. Dat is de moeite waard.

Het positieve cijfer over juli is een eerste stap naar het herstel van de woningmarkt. Toch moeten we niet al te vroeg juichen. Het herstel is namelijk nog heel broos. Je moet bijvoorbeeld wel bedenken dat de huizenkopers, die in juli hun slag hebben geslagen, al verhuisplannen hadden. Een huis kopen doe je niet van de ene op de andere dag. De verlaging van de overdrachtsbelasting was voor hen een zeer welkom duwtje in de rug maar we moeten nog zien of dit andere consumenten ook over de streep trekt.

Voor een structureel herstel is veel meer nodig. De markt is erg onzeker en consumenten worden dagelijks heen en weer geslingerd tussen goed en slecht nieuws. Rust op de woningmarkt is een belangrijke randvoorwaarde voor verder herstel. Die rust ontbreekt nog. In het belang van de consument is het belangrijk dat alle betrokkenen bij de woningmarkt daaraan een bijdrage leveren. Banken, toezichthouders en financile organisaties buitelen nu nog over elkaar heen en overtroeven elkaar in het stellen van strengere eisen voor kredietverlening aan consumenten. Dat is een slechte zaak. Zij moeten over de rug van de woonconsument geen competentiestrijd gaan voeren, maar het belang van de consument centraal stellen. Zorgplicht in optima forma en geen heksenjacht onder het mom van de zorgplicht.

Belangrijk is dat mensen weer vertrouwen krijgen, in de economie, banken en in hun eigen financile positie. De zwakke effectenbeurzen hebben de afgelopen weken dat consumentenvertrouwen niet bevorderd. Maar wanneer alle stakeholders met wijsheid en in het belang van de consument acteren moet het met de broze woningmarkt de komende tijd ook de goede kant op gaan. Wij houden u in ieder geval met de juiste cijfers op de hoogte. Bron:NVM.nl (column Ger Hukker)1 augustus 2011

Over en uit met de aflossingsvrije hypotheek

Hypotheken die na maandag worden afgesloten, moeten voldoen aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF), waarmee de volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Nieuwe woningeigenaren kunnen vanaf 1 augustus hoogstens de helft van het hypotheekbedrag lenen zonder af te lossen.

De GHF gaat wat de banken en de verzekeraars betreft gelden voor alle hypotheken, ook de leningen die onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen. Leningen die met behulp van de NHG worden aangegaan, moeten voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden en aan de gedragscode. 'Bij een inhoudelijk verschil tussen de normen zal voor banken de gedragscode leidend zijn', stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de website. De VVD heeft daar Kamervragen over gesteld.

Behalve dat de volledig aflossingsvrije woninglening het veld ruimt, mag voortaan ook in principe maximaal 110 procent van de woningwaarde worden geleend. 'Door de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent is dit percentage automatisch (tijdelijk) verlaagd naar 106', aldus de NVB.

De nieuwe regels moeten consumenten beter beschermen tegen overkreditering; meer lenen dan je kunt terugbetalen. Het Verbond van Verzekeraars, de NVB, het ministerie van Financin en de Autoriteit Financile Markten (AFM) hebben samengewerkt bij het opstellen van de nieuwe gedragsregels. Bron: volkskrant.nl2 juli 2011

Overdrachtsbelasting een jaar op 2 procent

DEN HAAG - Het kabinet wil de haperende woningmarkt een flinke duw in de rug geven door met onmiddellijke ingang de overdrachtsbelasting voor een jaar te verlagen naar 2 procent.

Nu is de heffing die betaald moet worden bij de aankoop van een huis nog 6 procent. De overdrachtsbelasting wordt gezien als een straf op verhuizen en daarmee een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt.

Door de economische crisis heeft de woningmarkt grote klappen opgelopen. Potentile kopers hebben moeite om de financiering voor een huis rond te krijgen, en woningbezitters raken door het grote aanbod hun woning moeilijk kwijt. Woningen staan ook duidelijk langer te koop.

Terugwerkende kracht
De overdrachtsbelasting wordt zeer waarschijnlijk met terugwerkende kracht per 15 juni verlaagd. Ingewijden hebben dat gemeld. Het kabinet stelt vrijdag definitief de datum vast.
De maatregel maakt onderdeel uit van een uitgebreide visie op de toekomst van de woningmarkt. Vicepremier Maxime Verhagen wilde donderdagavond in het tv-programma Knevel&Van den Brink niet vooruitlopen op de besluitvorming in de ministerraad.
Wel zei hij dat mensen die afgelopen week een huis hebben gekocht straks ''niet boos'' op hem zullen zijn. Vorige week adviseerde Verhagen na het kabinetsberaad iedereen die op het punt stond een huis te kopen, dat vooral te doen en niet te wachten op kabinetsmaatregelen.

Schatkist
De overdrachtsbelasting levert de schatkist nu 3,5 miljard euro op. Met de verlaging van de overdrachtsbelasting is 1,2 miljard euro gemoeid. Die krijgt het kabinet bij elkaar door banken een heffing op te leggen, het spaarloon eerder dan gepland af te schaffen en de aanpak van misbruik van de vennootschapsbelasting te verscherpen.

Varianten
De afgelopen weken steggelden ministers achter de schermen al over beperkingen van de overdrachtsbelasting. Zo kwamen er varianten op tafel voor een gedeeltelijke of gehele afschaffing van de overdrachtsbelasting en voor vrijstellingen voor starters op de woningmarkt, bijvoorbeeld over de eerste 100.000 euro.

Verhagen
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de maatregelen pas na de zomervakantie gepresenteerd zouden worden. Vicepremier Maxime Verhagen adviseerde vorige week iedereen die op het punt stond een huis te kopen, dat vooral te doen en niet te wachten op kabinetsmaatregelen. Verhagen garandeerde wel dat het kabinet niet zou gaan morrelen aan de hypotheekrenteaftrek.

Negatief
De Nederlandse Vereniging van Banken reageerde donderdag negatief op het kabinetsplan. Volgens de NVB kan een bankenbelasting de economie schaden. Bronnen rond het kabinet brengen juist daar tegenin dat het tijd wordt dat ze gaan meebetalen aan de risico's die ze nemen.

NVM
De Vereniging Eigen Huis, makelaars en De Hypotheker zijn daarentegen positief. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt zeer blij te zijn dat ''de verhuisboete eraf gaat''.
De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn voorstander van het aanpakken van de overdrachtsbelasting. De manier waarop leidt meestal tot discussie. ''Het is een tijdelijke en halve maatregel, maar het is beter dan niets'', reageert PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk op het kabinetsvoorstel. Hij is tevreden dat de bankenbelasting er nu komt. Ook de SP ziet de bankenheffing met genoegen komen.

Onacceptabel
GroenLinks vindt het kabinetsplan onacceptabel. ''Als je hiervoor een bankenheffing invoert, zullen banken de kosten doorberekenen en dan betalen huurders mee aan het beperken van de overdrachtsbelasting voor kopers. Dat is unfair.'' Bron: NU.nl22 juni 2011

Prijzen koopwoningen wederom lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in mei 2010. De prijsdaling is iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in mei goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 2,2 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,9 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Utrecht en Groningen. Het grootst was de afname in Friesland met 4,4 procent. In Utrecht en Groningen waren de prijzen respectievelijk 0,5 en 0,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van april 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,3 procent. Daarmee was de afname even groot als voorgaande maand. De prijzen zijn vanaf augustus 2010 vrijwel onafgebroken afgenomen.

In mei wisselden bijna 10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen ongeveer even groot als een jaar eerder. Er werden minder appartementen verkocht, maar meer eengezinswoningen. Van deze laatste categorie nam het aantal verkochte vrijstaande woningen met bijna 11 procent het meest toe. Bron: CBS.nl18 juni 2011

Rabobank zet hypotheekmarkt op zijn kop

Bron: fd.nl8 juni 2011

Alleenwonenden veranderen woningmarkt

Nederland telt momenteel 1,8 miljoen alleenwonenden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) afgelopen maandag publiceerde. De verwachting is dat er in 2025 een miljoen huishoudens bij zijn gekomen, mede door het groeiende aantal alleenwonenden. De woningmarkt gaat er daardoor heel anders uitzien, aldus Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis (VEH).
In 1995 telde Nederland nog 1,4 miljoen alleenwonenden. Deze stijging vindt vooral plaats onder mannen. Dat komt doordat na een scheiding kinderen vaker bij de moeder blijven en de vader alleen gaat wonen. Volgens de cijfers van het CBS woont n op de vijf mannen tussen de 18 en 65 alleen. Bij vrouwen is dit n op de ruim zes.

SCHEIDEN OORZAAK NR. 1
Van Essen vervolgt: De alleenwonenden bevinden zich in alle leeftijdscategorien, het gaat niet alleen om ouderen wiens partner overleden is. De meest voorkomende oorzaak voor het alleen gaan wonen, is scheiden. We hebben het dan over een doelgroep die het financieel met minder moet doen, maar nog steeds wel ruimte en luxe wenst. Die wensen zijn weer heel anders dan bij starters bijvoorbeeld.

TOENAME LUXE APPARTEMENTEN
We zien de laatste jaren al een toename in het aantal luxe appartementen. Ik vermoed dat deze toename alleen maar groter zal worden. De oudere alleenwonende doelgroep wil over het algemeen een grote woonkamer en meerdere kamers. Die luxe hadden ze ooit en willen ze behouden, ook al gaan ze alleen wonen en zouden ze misschien minder ruimte nodig kunnen hebben.

BEWUSTE KEUZE
We zien verder dat het alleen wonen steeds vaker een bewuste keuze voor de lange termijn is. Mensen kiezen na een scheiding steeds vaker bewust voor een latrelatie en gaan niet meer samen wonen. Hoe groot men wil wonen, is vooral een inkomenskwestie en heeft veel minder met leeftijd te maken.

JONGEREN MEEST EEN RELATIE
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat een kwart van de mensen die vorig jaar alleen woonden een relatie had. Daarbij zijn het vooral de jongeren van 18 tot 25 jaar die relaties hebben (de helft ongeveer) en het minst de ouderen tussen 40 en 65 jaar die een relatie hebben (nog geen twee op de tien). Bron: vastgoedactueel.nl12 mei 2011

Met extras bovenaan op funda

Uit onderzoek van vastgoedmarketeer Houseview blijkt dat makelaars nauwelijks gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden bij woningverkoop, zoals video, plattegronden en 360-graden fotos.

In Nederland biedt gemiddeld 17 procent van de advertenties op funda de woningzoekenden een plattegrond, videopresentatie of 360-graden foto. In Noord-Holland ligt dit percentage iets hoger dan gemiddeld met 22 procent, zo blijkt uit het onderzoek.

Voorrang
Zonde, vindt Femke Does van Houseview, Want door deze extras worden woningen makkelijker op funda gevonden. Deze objecten krijgen namelijk voorrang en komen bovenaan de lijst met zoekresultaten te staan.

360-graden
Daar komt nog bij dat woningzoekenden de extras waarderen, vervolgt Does. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Heliview Research (in opdracht van funda). Op dit moment kiezen de meeste makelaars voor de toevoeging van een 360-graden foto. Daarvoor betalen ze het minst en komen ze hoger in de lijst bij funda.

Cijfers
Uit het Heliview-onderzoek blijkt dat de keuze voor de 360-graden foto helemaal zo slecht niet is. 66 procent van de bezoekers van funda bleek namelijk de 360-graden foto's een goede aanvulling te vinden op advertenties, terwijl 51 procent van de zoekers een woning langer bekijkt wanneer er een plattegrond beschikbaar is. 35 procent van de genteresseerden waardeert een woning beter wanneer de makelaar er een video van aanbiedt. Bron: vastgoedactueel.nl24 april 2011

Koper kan kiezen uit bijna 25 woningen

Nooit eerder had een potentile woningkoper de keuze uit zoveel te koop staande woningen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wegwijs Kenniscentrum. Op 20 april van dit jaar kon een koper kiezen uit gemiddeld 24,63 te koop staande woningen. Dat aantal is het hoogste in de geschiedenis van de woningmarkt. Het laatste record werd gevestigd in april 2009 toen een keuze kon worden gemaakt uit gemiddeld 21,8 woningen. Het recordaantal kan worden geconcludeerd uit het quotint van het huidige aantal te koop staande woningen en het huidige gemiddelde aantal kopers op maandbasis.

Op 20 april van 2011 stonden in totaal 232.434 bestaande woningen te koop. Dit aantal is ook een historisch record. Tegelijk is het gemiddelde aantal kopers het afgelopen halfjaar sterk gedaald. In januari van dit jaar lag dit aantal nog op 8.368. In de afgelopen maanden is dit aantal iets opgelopen tot een gemiddelde van 9.453 kopers. In het voorjaar neemt het aantal woningen dat in de verkoop komt normaliter al toe. De toename van het aantal kopers blijft echter achter.

Crisis sinds oktober 2007
In de afgelopen twintig jaar stonden er gemiddeld 7 woningen ter beschikking aan genteresseerde kopers. Dit aantal speelde voor het laatst een rol in oktober 2007 toen elke koper kon kiezen uit 7,1 woningen. Op dat moment stonden in totaal bijna 120.000 woningen te koop in Nederland. Al vr de kredietcrisis liep dit aantal op tot ruim 9 woningen per koper, met een totaal te koop staand huizenbestand van bijna 155.000. Het aantal kopers bedroeg in de laatste maand voor de kredietcrisis nog 16.568. Tot eind 2008 was het aantal woningen per koper nog nimmer boven de 10 uitgekomen.

Minste woningen in 1998
Geldt het huidige record op de huizenmarkt als een triest hoogterecord, volstrekt anders was de sfeer zo'n dertien jaar geleden. In maart 1998 had een koper slechts de keuze uit 2,3 woningen. Het totale bestand aan potentile koopwoningen in Nederland haalde toen nog niet de 30.000. Anno 2011 is de koopwoningenvoorraad dus het achtvoudige daarvan. Vooralsnog geldt de situatie van maart 1998 als het absolute dieptepunt in het aantal beschikbare woningen. Dit geldt voor veel groepen, zoals bijvoorbeeld woningverkopers en makelaars, als het hoogtepunt van de woningmarkt. Als gevolg van deze krapte steeg de gemiddelde huizenprijs in 1999 met maar liefst 19 procent.

Topverkoop eind 2005
Het hoogste aantal woningen dat ooit in n maand werd verkocht, was 24.042. Dat hoge aantal werd door het Kadaster geregistreerd in december 2005. Omdat het Kadaster pas registreert nadat het transport bij de notaris heeft plaatsgevonden, ongeveer 2,5 maanden n het tekenen van het voorlopig koopcontract bij de makelaar, kan gesteld worden dat deze topverkoop gemiddeld tussen half september en half oktober via makelaars heeft plaatsgevonden. De topverkoop per eind 2005 had te maken met het feit dat men toen nog nt kon genieten van de extreem lage hypotheekrente. In juli 2005 lag deze hypotheekrente op laagste niveau sinds het jaar 1540, namelijk op 3,45%. Sinds 2005 heeft het renteniveau de stijgende lijn weer te pakken. Het dieptepunt in aantal verkopen vond plaats in januari 2010 toen slechts 7.708 woningen 'over de toonbank' gingen.

Kopersmarkt
De woningmarkt wordt stabiel geacht bij een stand van gemiddeld 7 woningen per koper. Onder die stand wordt gesproken van een verkopersmarkt, een markt waarin de verkoper de prijs bepaalt. Staan er gemiddeld meer dan 7 woningen aan een koper ter beschikking om een keuze uit te maken, dan wordt gesproken van een kopersmarkt. De koper maakt dan qua prijs en voorwaarden de dienst uit in de onderhandelingen. Al sinds oktober 2007 is dus sprake van een kopersmarkt, een markt waarin de prijzen gemiddeld dalen.

Een langdurige eenzijdige situatie in de economie kan niet als gezond worden beschouwd. De stagnatie op de woningmarkt leidt inmiddels tot moeilijke situaties binnen gezinnen, vooral bij echtscheidingen, maar ook tot vele faillissementen in de bouw en bij makelaars en hypotheekadviseurs. Het lijkt onontkoombaar dat de overheid haar verantwoordelijkheid oppakt en maatregelen neemt om de woningmarkt aantrekkelijker te maken. Het vorige week door het Wegwijs Kenniscentrum gelanceerde "Reddingsplan Woningmarkt" is daar wellicht een handreiking voor. Bron: wegwijs.nl28 maart 2011

130.000 bezichtigingen Open Huizen Dag

NIEUWEGEIN - De Open Huizen Dag zaterdag van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) heeft 130.000 bezichtigingen opgeleverd. Dat zei een woordvoerder zaterdagmiddag.

Ruim 52.000 woningen in heel Nederland hielden open huis. Dat betekent dat een woning gemiddeld 2,5 bezoeken kreeg, aldus de woordvoerder. Een op de vier huizen werd echter niet bekeken.

Het aantal van 130.000 bezichtigingen is iets meer dan de 125.000 van de vorige Open Huizen Dag op 9 oktober vorig jaar. Maar toen stonden er ook iets minder woningen te koop, aldus de woordvoerder. De komende zes weken wordt duidelijk hoeveel woningen er verkocht zijn door de open dag.

NVM-voorzitter Ger Hukker is blij met het grote aantal bezichtigingen. Hij ziet het als bewijs dat de markt niet helemaal stilvalt en dat er nog steeds grote belangstelling is voor een koopwoning, al is dat niet altijd even duidelijk. Aan de andere kant noemt Hukker de belangstelling logisch door de grote keus en het feit dat de huizenprijzen duidelijk lager liggen dan twee jaar terug.

Elke week wisselen in Nederland ongeveer 2500 woningen van eigenaar. De volgende Open Huizen Dag is op 1 oktober.
Bron: telegraaf.nl21 maart 2011

Volledig aflossingvrije hypotheek verdwijnt

De volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Huizenkopers moeten in de toekomst minimaal de helft van de waarde van hun woning aflossen op de hypotheek.

Ook kan een huizenkoper in de toekomst minder lenen. Een hypotheek mag niet hoger zijn dan 110 procent van de waarde van de woning. Die tien procent extra is voor het overgrote deel bedoeld voor de Kosten Koper.

Gedragscode banken
Minister De Jager van Financin neemt hiermee de gedragscode over die banken in februari opstelden. De Jager pleitte aanvankelijk voor strengere normen die door de Autoriteit Financiele Markten, de AFM, waren opgesteld.

Van de AFM mochten kopers dan wel maximaal 112 procent van de waarde van hun huis lenen, maar ze zouden alle schuld boven de 100 procent in de eerste zeven jaar moeten aflossen. De banken vreesden dat de kosten in die eerste jaren dan te veel zouden oplopen, waardoor de woningmarkt nog verder op slot zou komen te zitten.

Vrijwillig
De Jager kiest voor een vrijwillige regeling. Omdat de AFM constateerde dat banken in het verleden regelmatig van de eigen regeling afweken, zal de AFM controleren of de banken zich aan de nieuwe code houden.

Voor woningen tot 350.000 euro waarvoor een hypotheek met NHG-garantie wordt afgesloten, gelden al soortgelijke eisen. 80 procent van alle woningen wordt op dit moment verkocht met een NHG-garantie.

Volgens de Jager ligt hier "al met al een pakket van maatregelen dat recht doet aan de door mij gestelde eisen en voldoende recht doet aan consumentenbescherming".

Tevreden
Ook de AFM is tevreden met de nieuwe regeling. Volgens de toezichthouder wordt er nu bij het afsluiten van de hypotheek wel gekeken naar het salaris van de koper, maar veel te weinig naar de waarde van de woning. "We zijn blij dat de normen worden aangescherpt", aldus een woordvoerder. Bron: nos.nl21 maart 2011

Prijzen koopwoningen opnieuw lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 1,5 procent goedkoper dan in februari 2010. Deze prijsdaling is groter dan in januari, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in februari goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 3,4 procent het meest in prijs, hoekwoningen en appartementen met 0,8 procent het minst.

In alle provincies daalden de prijzen, met uitzondering van Groningen en Noord-Holland. Het grootst was de prijsdaling in Friesland en Noord-Brabant met 3,4 procent. In Groningen stegen de prijzen met 1,0 procent, in Noord-Holland waren de woningen even duur als een jaar eerder.

Ook ten opzichte van januari 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. Met 0,2 procent was de daling even groot als in de voorgaande twee maanden.

In februari wisselden bijna 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 8 procent meer dan in februari 2010. Februari was de tweede maand op rij waarin het aantal verkopen groter was dan een jaar eerder. Bron: cbs.nl16 februari 2011

ING voorspelt bijna-stilstand op woningmarkt

De woningmarkt zal dit jaar niet de groei doormaken waar iedereen in de sector op hoopt. Het wordt voor starters opnieuw moeilijker om een huis te kopen. Omdat de banken streng zijn, de inkomensnormen van de Nationale Hypotheekgarantie zijn aangescherpt en de hypotheekrente stijgt, kan alleen een daling van de huizenprijzen voor beweging zorgen. Maar die daling van prijzen lijkt niet ophanden te zijn. Dat staat in een rapport dat het economisch bureau van de ING maandag heeft gepubliceerd.

Alle hoop verdampt
Hoewel eind 2010 hoop gloorde aan de horizon, is die nu, slechts enkele maanden later, zo goed als verdampt. Dimitry Fleming van het ING economisch bureau: De interesse was inderdaad gestegen onder invloed van de groeiende zekerheid op de arbeidsmarkt en de grotere stabiliteit in de politiek. De beweging stagneert nu onder andere doordat de NHG-inkomensnorm is aangescherpt. Bovendien leek de hypotheekrenteaftrek te gaan stijgen en dat is deze week inderdaad doorgezet. Dat zorgt ervoor dat de groei, die al op een heel laag niveau stond, nu bijna tot stilstand komt.

Geen stress bij woningbezitters
De enige uitweg uit deze impasse is een daling van de huizenprijzen, maar die lijkt ver te zoeken. Doordat de arbeidsmarkt zich stabiliseert worden minder huizen gedwongen verkocht. Huizenbezitters zijn bovendien nauwelijks bereid om de vraagprijs voor hun woning te laten zakken. Fleming: Dat is natuurlijk niet zo vreemd, maar als er aan de kant van banken en de overheid niets verandert, ga je naar de huizenbezitters kijken. En zolang zij geen stress hebben om hun huis te verkopen, zal de prijs niet zakken. Die mensen blijven zitten waar ze zitten.

Geen startersubsidies meer
En dat betekent stilstand. Nadat vorig jaar de bodem is bereikt van allerlei potjes om starters te steunen, staat de markt nu met lege handen. Potentile huizenkopers, maar ook de banken zelf krijgen te maken met strengere financile regels. Fleming: Er is een beweging van grote voorzichtigheid gaande, waarin het mensen minder gemakkelijk wordt gemaakt om geld te lenen. Dat doen we om financieringsproblemen te voorkomen en wij schikken ons in de tendens. Stabiliteit is niet gratis.

Consumenten zijn terughoudend
Op de internetfora is daar weinig begrip voor. Moet de bank niet de hand in eigen boezem steken? Fleming wuift dat weg. Dat wordt natuurlijk heel snel geroepen, maar vorig jaar is de hypotheekrente gedaald, maar daar hoorde je toen niemand over. Banken zijn terughoudend, maar de consument ook. Grote aankopen, zoals keukens, worden veel minder gedaan, dus bij huizen geldt dat zeker ook.

Kom niet aan hypotheekrenteaftrek
De voorzichtige groei die zich in 2010 liet zien, was het gevolg van stabiliteit in de politiek en op de arbeidsmarkt. Het kabinet kijkt wel uit om de knuppel opnieuw in het hoenderhok te gooien en de woningmarkt te hervormen. Want dan valt het H-woord. Fleming beaamt dat. Op korte termijn moet je niet aan de hypotheekrenteaftrek komen. Het is een heel gevoelig thema met grote invloed. Op de lange termijn zou ik me kunnen voorstellen dat de hypotheekrenteaftrek niet in zijn huidige vorm wordt doorgezet, maar als onderdeel van een pakket maatregelen wordt herzien. Maar dan moet je ook kijken naar de overdrachtsbelasting, de huurmarkt en doorstroming in het algemeen. Bron: vastgoedactueel.nl1 februari 2011

Hypotheekregelgeving is onnodig streng

Bron:FD.nl13 januari 2011

Herstel huizenmarkt blijft uit

Bron:fd.nl7 januari 2011

Haal fiscaal slot van de woningmarkt

Bron: fd.nl20 december 2010

Vervang overdrachtsbelasting door BTW-heffing

De overdrachts- belasting zou moeten worden vervangen door BTW te heffen over de waardestijging van onroerend goed. Daarvoor pleit CPB-onderzoeker professor Sijbren Cnossen in zijn bundel Three VAT Studies. De bundel bevat drie papers. De eerste beoogt de kennis over de BTW te vergroten, de tweede analyseert BTW-fraude en brengt de behoefte in kaart aan BTW-cordinatie in de Europese Unie en de derde bevat het voorstel om de overdrachtsbelasting op onroerend goed af te schaffen en in plaats daarvan de waardestijging aan de BTW te onderwerpen.

Cnossen betoogt dat de overdrachtsbelasting een onrechtvaardig en verstorend element is in het Nederlandse belastingstelsel, omdat zij geheven wordt telkens wanneer onroerend goed wordt verkocht. Dat betekent dat er grote verschillen bestaan in de belastingdruk op onroerende goederen. BTW-heffing over de waardestijging elimineert deze nadelige belasting-op-belastingeffecten van de overdrachtsbelasting. Momenteel wordt onroerend goed alleen belast bij eerste oplevering. Daarna is de verkoop onbelast voor de BTW en dat geldt dus ook voor de waardestijging.

Ten aanzien van de Europese dimensie van het BTW-stelsel nuanceert Cnossen de wens van de Europese Commissie om een eenvoudiger, robuuster en efficinter BTW-stelsel in te voeren. Er wordt teveel ophef gemaakt over carrouselfraude in de Europese Unie. Dit is fraude waarbij BTW op de invoer van producten en diensten verlegd wordt naar de koper die BTW-aftrek geniet. De door de leverancier ontvangen BTW wordt echter niet afgedragen. Vaak wordt vergeten dat dergelijke carrouselfraude bij lange na niet zo groot is als de fraude in het informele circuit, bijvoorbeeld zwart klussen. Carrouselfraude kan niet worden voorkomen door intracommunautaire leveringen aan de BTW te onderwerpen. Het Duitse en Oostenrijkse idee om de BTW-plicht te verleggen naar de kleinhandel biedt ook geen soelaas. Het is beter om de intracommunautaire controle van BTW-transacties te intensiveren door middel van bilateraal accountantsonderzoek. Bron: CPB.nl28 november 2010

In december zicht op betere woningmarkt

Deze week publiceerde het kadaster de cijfers van de woningmarkt. Het kadaster registreert de woningprijzen en het aantal verkochte woningen altijd pas nadat de koopaktes bij de notaris zijn gepasseerd. Het kadaster loopt dus gemiddeld ruim twee maanden achter op de actualiteit. De op 20 november gepubliceerde cijfers gaan dus eigenlijk over de gang van zaken in september, de maand waarin het nieuwe kabinet tot stand kwam. Of het standpunt van het nieuwe kabinet inzake de renteaftrek de woningmarkt enigszins heeft opgejut, weten we dus pas in december.

Volgens de laatste cijfers passeerden in oktober slechts 9.950 woningverkopen de burelen van de notarissen. Vorig jaar waren dat er 11.385, zon 15 procent meer dus. Geen cijfers om erg vrolijk van te worden, want ook het aantal van vorig jaar was al om te huilen. De jaren daarvoor lag het aantal verkochte woningen in dezelfde maand namelijk op 17 18 duizend. Het aantal kopers ligt sinds de start van de kredietcrisis dus op zon 55 60 procent van normaal. Pas volgende maand wordt via officile cijfers zichtbaar of er een kentering in positieve zin heeft plaatsgevonden.


Hypotheek rente omhoog

De omstandigheden op de wereldmarkten noopten Wegwijs anderhalve week geleden tot de waarschuwing dat de geldverstrekkers de hypotheekrentetarieven snel zouden verhogen. De afgelopen dagen was het raak. Rentetarieven vlogen met 0,15 tot 0,20 procent omhoog voor het tien jaar vaste segment. Ook het laagste tarief, de rente van ASR, steeg van 4,15 procent naar 4,35 procent. De netto rentelasten stegen hierdoor met enkele tientjes per maand.

Signalen op groen

Renteverhogingen zijn in bijna alle jaren aanleiding geweest voor het aantrekken van de woningmarkt. Mensen wachten meestal op een herkenbaar dieptepunt om daarna het besluit te nemen alsnog te kopen. Nu het kabinet een stevige bodem lijkt te hebben gelegd onder het handhaven van de fiscale aftrek van de hypotheekrente en het bovendien heeft verklaard dat een eventuele toekomstige wijziging in dit beleid alleen voor hypotheken zal gelden die in de toekomst worden afgesloten, lijken alle signalen op groen te staan voor een herstel van de woningmarkt.


Verkooptijd 1 jaar en 10 maanden

Dat wordt zo langzamerhand wel tijd ook want de cijfers van het kadaster zien er de laatste twee maanden bijzonder triest uit. Maandelijks neemt het aantal te koopstaande huizen in Nederland toe met circa 11.000. De afgelopen drie maanden zijn gemiddeld 10.037 huizen per maand verkocht. Met een totaal van bijna 225.000 bestaande woningen in de verkoop, duurt het 1 jaar, 10 maanden en twee weken voordat een nieuw ingekomen woning gemiddeld verkocht is. Per potentile koper is een aanbod van 22,42 bestaande huizen beschikbaar. Dit aantal werd voor het eerst gehaald in april 2009 en schommelt sindsdien rond de 20 huizen per koper. Het langjarig gemiddelde ligt op zeven huizen per koper.


Vrije huizen spotgoedkoop

De prijzen van huizen bewegen zich, afhankelijk van het type, enigszins in zijwaartse richting. Vrijstaande huizen zijn de afgelopen jaar het meest in prijs gedaald. Gemiddeld daalde de prijs met bijna 50.000 euro, van 425.000 euro naar 375.000 euro. De animo voor dit soort huizen is dan ook gestegen. Vergeleken met een jaar geleden werden 4 procent meer vrijstaande huizen verkocht en twee procent meer twee-onder-een-kap woningen. In een groot deel van Nederland daalden de prijzen.

In Leiden steeg de gemiddelde prijs echter met 4,2 procent, gevolgd door Groningen met 3,2 procent en Dordrecht met 3 procent. Zoetermeer en Emmen deden het van de grotere steden het slechts. De prijzen van koopwoningen daalden daar met respectievelijk 4,6 en 4,3 procent. Bron: wegwijs.nl10 oktober 2010

Ruim 125.000 bezoekers op NVM Open Huizen Dag

De Open Huizen Dag van de NVM van zaterdag 9 oktober is succesvol verlopen. Ruim 47.000 woningen deden mee aan de dag, een hoger aantal dan eerdere edities. Ook de potentile kopers lieten het niet afweten. In totaal trok de dag ruim 125.000 bezoekers, zo blijkt uit een eerste bliksemenqute.

Het aantal bezoekers is iets lager dan de vorige NVM Open Huizen Dag in maart van dit jaar. Doordat er deze keer meer woningen waren te bezichtigen, lag het aantal bezichtigingen per woning wel iets lager. Gemiddeld werd een woning door 2,7 kijkers bezocht, tegen 3,5 in maart. Circa 1 op de 4,5 woningen kreeg geen kijkers over de vloer. De stemming onder de kijkers was positief, door de duidelijkheid over het blijven bestaan van de hypotheekrenteaftrek en het mooie weer.

De hoge deelname aan de NVM Open Huizen Dag heeft ten dele te maken met het grote aantal te koop staande woningen op de markt. In totaal staan er in Nederland nu circa 185 duizend woningen te koop, waarvan 139,4 duizend bij NVM-makelaars. Consumenten durven weer te bewegen. Zo telt de nationale woningzoeksite www.funda.nl vanaf de zomer een recordaantal bezoekers. Afgelopen september werd de website zelfs 11,8 miljoen keer geraadpleegd.

Alhoewel nog niet zichtbaar is of het aantal bezichtigingen zich daadwerkelijk zal vertalen in de verkoopcijfers, is de NVM tevreden met de resultaten van de Open Huizen Dag. NVM-voorzitter Ger Hukker: De positieve houding van de kijker op de Open Huizen Dag zien wij als gunstig voorteken voor het vierde kwartaal. We hopen in het laatste kwartaal de positieve effecten te zien van de komst van het nieuwe kabinet, dat heeft aangegeven de hypotheekrenteaftrek ongemoeid te laten. Dat geeft mogelijk enig vertrouwen bij consumenten. Bovendien is de betaalbaarheid van woningen fors verbeterd, in sommige gevallen wel met 20%. Kopers kunnen profiteren van scherpe huizenprijzen, een voordelige hypotheekrente en een ruim aanbod.

De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar georganiseerd. De volgende landelijke NVM Open Huizen Dag is zaterdag 26 maart 2011. Bron:nvm.nl9 oktober 2010

Focus at home op RTL nieuws

RTL nieuws bracht een reportage over de kwakkelende woningmarkt. Barbara Loves wordt samen met haar klanten genterviewd en geeft tips om uw woning beter te kunnen verkopen.

Klik hier om de uitzending te bekijken, zoekwoord: Barbara Loves.>

ZO VERKOOP JE JE HUIS!

Het gaat niet goed met de huizenmarkt. Adviseur Hans Andr de la Porte van Vereniging Eigen Huis en verkoopstyliste Barbara Loves geven hieronder tips hoe je je woning het beste aan de man kunt brengen.

Hoe maak je een goede internetadvertentie?

Waar het vroeger de advertenties in de krant waren, is tegenwoordig internet het belangrijkste communicatiemiddel. De eerste indruk is altijd belangrijk en die valt of staat met twee dingen.

Als je foto's van je huis maakt, zorg dan dat het goede, heldere afbeeldingen zijn. Probeer eerst op te ruimen en maak de foto's overdag, dat ziet er allemaal wat frisser en vrolijker uit.

Op huizensites is jouw woning er n van de velen. De huizen bij jou in de buurt, dat zijn de concurrenten. Mensen prikken door gezwollen taal en dat maakt je ongeloofwaardig. Kom dus met eerlijke en volledige informatie.

Maak een eigen website, daar kun je veel meer foto's en filmpjes kwijt. Als je handig bent kun je ook een 3D-presentatie maken. Geef de site de naam van de straat en het huisnummer.


Hoe presenteer je je huis aan kijkers? Bekijk ook de video's op RTLnieuws.nl (zoek: Barbara Loves)

Als je kijkers krijgt in je huis, zorg dat dat het een beetje opgeruimd is. Geef ze een welkom gevoel en laat ze vrij rondlopen.

Een huis moet goed ruiken. Als dat kan door een appeltaart te bakken, prima. Maar geef dan ook iedereen een stukje...

Komen er mensen kijken, dan is het natuurlijk wel zo prettig als het huis schoon en fris is. Dat geldt met name voor de badkamer.

Zorg dat iedere kamer een functie heeft en laat duidelijk zien wat de mogelijkheden van die ruimtes zijn.

Huisdieren zijn bij een bezichtiging echt taboe. Zorg dat honden, katten en kanaries tijdelijk bij de buren ondergebracht worden.
Bron: rtlnieuws.nl

Wil je meer informatie over de woning waar het interview is opgenomen?

Klik hier voor meer informatie.>5 oktober 2010

Nieuwbouwdag wordt begrip

Duizenden bezoekers kwamen zaterdag 25 september naar de Nieuwbouwdag. Volgens organisator Rob van der Schoot, directeur van de Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal begint de open dag van nieuwbouwprojecten een begrip te worden.

Ik heb dit weekend met verschillende deelnemende partijen contact gehad en zij zijn zeer tevreden, aldus Van der Schoot. In de meeste gevallen ontvingen zij veel meer mensen dan bij een gewone open dag. Daarmee bewijst de Nieuwbouwdag zijn nut. Partijen stellen hun eigen projecten open, maar doen de promotie gezamenlijk via ons. Dat maakt landelijke publiciteit mogelijk. Onze herkenbare uitingen doen de rest.

Het was de derde keer dat de Stichting LNP, de partij achter de landelijke nieuwbouwsite niki.nl, de Nieuwbouwdag organiseerde. In heel het land waren 237 projecten open. Ik heb de indruk dat het evenement goed bezocht is, aldus Van der Schoot. Ik verwacht zelfs dat we meer bezoekers hadden dan de vorige keer, toen de Nieuwbouwdag zon 13.000 mensen trok. Uit de evaluatie, die we in de komende week zullen doen, zal blijken of dat klopt.

Belangrijker dan het aantal is de kwaliteit van de bezoekers. Makelaars en ontwikkelaars zijn daarover zeer te spreken. Het evenement trok vooral mensen die genteresseerd waren of bevestiging zochten van al aanwezige voorkeuren. Van der Schoot beaamt dat. Ik heb van diverse partijen gehoord dat ze opties hebben verstrekt en inschrijvingen konden noteren. Daarbij gaat het om mensen die zich van tevoren heel goed in zon project hebben verdiept. Ter plaatse ervaren ze dan dat de woning die ze op het oog hadden, inderdaad aan hun verwachtingen voldoet. Daar is de Nieuwbouwdag ook voor bedoeld: om mensen een ervaring ter plaatse te bieden. Dat kan in deze moeilijke markt de doorslag geven. Over een halfjaar is er weer een Nieuwbouwdag. Die wordt gehouden op zaterdag 9 april 2011. Bron: deweekkrant.nl

Wil je niet wachten tot april 2011? Maar liefst 45.000 woningen zijn zaterdag 9 oktober 2010 vrijblijvend te bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Op deze dag kan iedereen een kijkje nemen bij te koop staande woningen, zonder afspraak of verplichtingen.21 september 2010

Prijzen koopwoningen dalen licht

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 0,4 procent goedkoper dan in augustus 2009. De prijzen van koopwoningen zijn sinds februari 2009 onafgebroken lager dan een jaar eerder, maar de prijsdaling is in de loop van 2010 geleidelijk kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Vrijstaande woningen (doorgaans het duurdere type woning) waren in augustus voor het eerst in anderhalf jaar duurder dan een jaar eerder. De verkoopprijzen lagen 0,6 procent hoger dan in augustus 2009. Naast de vrijstaande woningen waren ook appartementen duurder dan een jaar eerder. Alle andere woningtypen waren goedkoper dan in augustus 2009.

Per provincie verschilt de prijsontwikkeling van koopwoningen sterk. In Groningen waren de prijzen 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. In Limburg en Drenthe stegen de prijzen met iets meer dan 1 procent. Sterke prijsdalingen echter deden zich voor in Zeeland ( 2,8 procent ) en Utrecht ( 1,8 procent ).
Ten opzichte van juli 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in augustus met 0,2 procent. In juli waren de prijzen nog met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder.

Ruim 10 duizend bestaande woningen wisselden in augustus van eigenaar. Dat is bijna 9 procent meer dan in augustus 2009. Van alle woningtypen werden meer huizen verkocht. Het aantal verkochte vrijstaande woningen nam met bijna 17 procent het sterkst toe. Er werden in de eerste acht maanden van 2010 iets meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2009. Bron: CBS.nl31 augustus 2010

Tijdelijk lagere btw op verbouwingen

Huiseigenaren krijgen extra financile steun, mede vanwege de prijsdaling van koopwoningen. Minister Jan Kees de Jager (Financin, CDA) breidt de fiscale aftrekmogelijkheden voor hypotheekrente uit en verlaagt het btw-tarief op arbeid voor verbouwingen tijdelijk van 19 naar 6 procent.
De Jager stelt in totaal circa 195 miljoen euro beschikbaar. Dat geld was voor de isolatie van woningen, maar daarvan hebben woningbezitters het afgelopen jaar onvoldoende gebruikgemaakt.

Het kabinet durft de maatregel ondanks zijn demissionaire status te nemen omdat de Tweede Kamer er om vroeg. Een motie van de VVD en het CDA werd deze zomer gesteund door de fracties van de PvdA, de PVV, de ChristenUnie en de SGP. De Jager neemt de maatregelen in het kader van het Belastingplan 2011 maar maakt het toch al vr Prinsjesdag bekend gelet op de huidige situatie in de woningmarkt. Ook kan de bouwsector rekening houden met de extra hulp. De motie van de Kamerleden Frans Weekers (VVD) en Elly Blanksma (CDA) werd ingediend vanwege de omzetdaling in de bouwsector, de dalende huizenprijzen en de gevolgen daarvan voor de economie en de werkgelegenheid.

Het demissionaire kabinet verwijst voor de nieuwe maatregelen naar het crisispakket dat in 2009 werd gepresenteerd. Toen paste het kabinet-Balkende IV het regeerakkoord aan om de financile crisis op te vangen en om de economie niet onnodig te beschadigen door direct te bezuinigen vanwege een oplopend begrotingstekort. Daarbij werd ook besloten om de bouwsector en de woningmarkt te stimuleren met een reeks van subsidies.

Het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie gaat met ingang van 1 oktober van 19 naar 6 procent. Per 1 juli 2011 zal het hogere tarief weer gelden. Woningbezitters die hun huis binnen zes maanden na verkrijging zonder winst doorverkopen, zijn nu vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Deze termijn wordt tijdelijk verruimd naar twaalf maanden.

Ook de hypotheekrenteaftrek wordt verruimd. De maximale termijn waarin de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is wordt met twee jaar versoepeld voor huizen die in de verkoop staan. Ook de aftrekbaarheid van hypotheekrente van tijdelijk verhuurde koopwoningen wordt verruimd door een uitzonderingsmaatregel die eind dit jaar afliep te verlengen tot 1 januari 2013.

De tijdelijke verhoogde grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) naar 350.000 euro zal met nog een jaar verlengd worden. Doordat de staat garantie geeft, kunnen huizenkopers voor woningen tot 350.000 makkelijker een lening krijgen. De Jager schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dit wel extra risico voor de overheid met zich meebrengt aangezien de NHG langer beschikbaar blijft voor een groter gedeelte van de woningmarkt. Bron: nrc.nl10 augustus 2010

Huizenprijzen dalen waarschijnlijk weer

Het herstel op de huizenmarkt hapert. De recente daling van de vraagprijzen suggereert dat de prijzen in de tweede jaarhelft opnieuw gaan dalen.

Onzekerheid over kabinetsplannen

Dat schrijft ING Economisch Bureau in de kwartaalmonitor Woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt herstelde in de tweede helft van vorig jaar, aldus ING. ''De onzekerheid over de kabinetsplannen lijkt nu echter de stemming te bederven.'' Koopintenties dalen voor 6e maand op rij

ING signaleert dat consumenten hun plannen om een huis te kopen in de afgelopen maanden flink hebben verlaagd. De koopintenties daalden in juli voor de zesde achtereeenvolgende maand daarmee liggen zij op het laagste niveau sinds in 1984 met meten werd begonnen.Hypotheekrente-aftrek

Niet alleen de onzekerheid omtrent de hypotheekrenteaftrek speelt volgens ING een rol. Het aflopen van enkele koopregelingen maken het voor starters lastiger een huis te kopen.Daling minder dan 0,6%

ING denkt dat de daling van huizenprijzen in de komende kwartalen minder groot zal zijn dan de 0,6% van de eerste helft van 2009. Zo is het aantal gedwongen veilingen licht gedaald, mede door de betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Ook verbeterde de betaalbaarheid van woningen door de lagere rente en prijzen. Daarnaast speellde de krimp van nieuwbouw mee.

Stijging van prijzen in 2011
ING verwacht dat in het eerste halfjaar van 2011 de huizenprijzen weer gaan stijgen, zij het in een traag tempo.Prijzen stijgen al in Amsterdam, Haarlem

Afgelopen week bleek nog dat de prijzen van bestaande koopwoningen in onder meer Amsterdam, Haarlem, Zwolle, Enschede en Emmen in het tweede kwartaal waren gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.


Huizenprijzen Amsterdam stijgen weer


Prijzen dalen nog in Rotterdam, Utrecht en Den Haag
In Rotterdam, Utrecht en Den Haag waren de prijzen in het afgelopen kwartaal nog lager. In Ede en Den Bosch waren de koopwoningen nog ruim 5% goedkoper. Bron: RTLZ.nl2 augustus 2010

Prijzen Amsterdamse koopwoningen stijgen weer

In het tweede kwartaal van 2010 waren bestaande koopwoningen in de gemeente Amsterdam 0,7 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee zijn de koopwoningen in de hoofdstad voor het eerst sinds eind 2008 weer in prijs gestegen.

Niet alleen in Amsterdam hogere prijzen
Amsterdam was niet de enige grote gemeente waar de koopwoningen duurder werden. Ook in Haarlem, Zwolle, Enschede en Emmen lagen de prijzen hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarentegen waren bestaande koopwoningen in Ede en Den Bosch nog ruim 5 procent goedkoper. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren de prijzen in het tweede kwartaal nog lager dan het jaar ervoor. Wel is de prijsafname steeds kleiner geworden. Gemiddeld waren koopwoningen in Nederland in het tweede kwartaal van 2010 bijna 2 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Ook toename aantal verkochte woningen
Het aantal verkochte woningen in de vier grote steden steeg al vanaf het eerste kwartaal van 2010, maar in Amsterdam was de groei in het tweede kwartaal het sterkst (bijna 18 procent). In de meeste grote gemeenten nam het aantal transacties toe. In slechts 7 van de 25 grote gemeenten werden minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Het aantal verkopen in Nederland steeg gemiddeld met ruim 5 procent. Bron: CBS22 juni 2010

Prijsdaling koopwoningen blijft gelijk

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 2,2 procent lager dan in mei 2009. Deze prijsdaling is even groot als die in april. Nadat in de voorgaande drie maanden de prijsdaling steeds kleiner werd, stokt deze ontwikkeling in mei. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.
Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van appartementen was met 1,1 procent het kleinst. Vrijstaande woningen, over het algemeen het duurdere type woning, daalden met 3,7 procent het meest in prijs.
Friesland was voor de tweede maand op rij de enige provincie waar de prijzen stegen. Koopwoningen waren daar 0,4 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsdaling was met 3,8 procent het grootst in Gelderland.
Ten opzichte van april 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,7 procent. Vorige maand stegen de prijzen nog met 0,8 procent. In mei daalden in acht provincies de huizenprijzen; die in Utrecht met 1,9 procent het sterkst. In Zeeland namen de prijzen met 2,4 procent het meest toe.
Bijna 10 duizend bestaande woningen wisselden in mei van eigenaar. Dat is 3,7 procent minder dan in mei 2009. Van alle woningtypen werden minder huizen verkocht, van tussenwoningen zelfs ruim 10 procent minder.
In 2010 zijn er tot nu toe 49 duizend woningen verkocht. Dit is duizend meer dan een jaar eerder. Bron: CBS31 mei 2010

Woningmarkt eindelijk in herstel

Ondanks de zeer matige cijfers die het Kadaster deze week over de woningmarkt publiceerde, lijken kopers de weg naar een nieuwe koopwoning weer te vinden. Vrijwel alle makelaars signaleren sinds begin april een toename van het aantal bezichtigingen en kooptransacties. Ook de meeste hypotheekadviseurs zien het aantal aangevraagde hypotheekoffertes sterk stijgen. Omdat de NVM slechts kwartaaloverzichten verstrekt kon vanuit die hoek nog geen bevestiging worden gegeven over de nieuwe tendens.

De animo om een huis te kopen is meteen na kredietcrisis die zich in oktober 2008 manifesteerde met zon veertig procent ingezakt. Ook de deze week gepubliceerde cijfers van het Kadaster, waaruit blijkt dat het aantal verkochte woningen nog steeds 41 procent achterblijft bij het aantal van dezelfde maand in 2008, geven de indruk dat de woningmarkt nog compleet op zn gat ligt. De actuele praktijk ziet er echter een stuk zonniger uit.

Cijfers Kadaster vertekenen
Volgens het Kadaster zijn in april 11.069 woningen verkocht, tegen 10.073 een jaar geleden en 18.474 in april 2008. Het aantal in april 2010 ligt wel 9,89 procent boven dat van een jaar geleden, maar is desondanks bijna een procent lager dan in maart van dit jaar. De Kadastercijfers in ogenschouw nemend, lijkt het er dus op dat de woningmarkt nog steeds stagneert.

De cijfers van het Kadaster zijn echter niet erg actueel. Het Kadaster registreert het aantal verkochte woningen pas zon twee weken nadat de verkoop is getransporteerd bij de notaris. De daadwerkelijke verkoop via de makelaar heeft dan vaak al gemiddeld 2,5 maanden daarvoor plaatsgehad. De door het Kadaster gepubliceerde cijfers over april slaan daarom dus eigenlijk op de periode 15 januari t/m 15 februari, een periode waarin over het algemeen weinig enthousiasme voor de woningmarkt bestaat.

Drukte bij makelaars
De dagelijkse praktijk ziet er echter anders uit. Makelaars en hypotheekadviseurs hebben het de afgelopen weken voor het eerst in anderhalf jaar weer erg druk. Makelaars hebben het veel drukker met bezichtigingen en verkondigen in sommige gevallen alweer dat meerdere kopers voor hetzelfde huis genteresseerd zijn. Enkele makelaars kwamen, gezien de plotseling toenemende belangstelling en het aantal toegenomen transacties, er de afgelopen dagen zelfs even niet aan toe om de administratieve rompslomp in verband met het opmaken van koopaktes op tijd af te ronden.

Meer hypotheken
Ook in de financile sector is het een stuk drukker. In de afgelopen weken zijn veel meer hypotheken afgesloten dan men de laatste tijd gewend is. Daarnaast is het aantal aanvragen voor hypotheekoffertes sterk gestegen. Omdat de rentetarieven het afgelopen half jaar sterk gedaald zijn en de prijzen van woningen nog altijd zon zeven procent lager liggen dan in augustus 2008, kunnen woningen op dit moment goedkoop en tegen lage maandlasten worden aangeschaft.

Jongeren kopen huizen
Vooral jongeren bevolken de koopwoningenmarkt. Steeds meer mensen onder de 25 jaar besluiten voor zichzelf een woning te kopen. Dat percentage is in twee jaar tijd opgelopen van 19 procent naar bijna 22 procent. Ook in de leeftijdscategorie tot 35 jaar is een stijging waarneembaar. Van alle appartementen en tussenwoningen gaat momenteel 67 procent naar deze groep. Twee jaar terug lag dit percentage nog op 59 procent.

Daling aantal woningen per koper
In de afgelopen maand daalde het aantal beschikbare koopwoningen per potentile koper van 22,27 naar 19,98. Dit ondanks het feit dat er momenteel een record aantal woningen te koop staat (ruim 207.000). De animo om een woning te kopen is ook gestegen omdat het steeds duidelijker wordt dat, als gevolg van de slechte kassituatie van veel landen, de vraag naar geld en in verband daarmee de rente in de komende jaren sterk zal stijgen.

Rente op dieptepunt
De kapitaalmarktrente, waarvan de hypotheekrente is afgeleid, staat momenteel op een historisch dieptepunt. Eigenlijk zou de hypotheekrente momenteel nog lager moeten liggen dan deze momenteel al is. Banken rekenen echter een extra winstmarge op de rente om de verliezen van de afgelopen jaren in te lopen. Desondanks kan momenteel van een zeer laag renteniveau worden gesproken. De hypotheekrente ligt de laatste weken zon drie procent onder het langjarig gemiddelde. Bron: Wegwijs13 mei 2010

Rabobank ziet voorzichtig herstel woningmarkt

De ongunstige ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt lijken hun bodem te hebben bereikt. Dat stelt Rabobank, de grootste verstrekker van hypotheken van ons land, in zijn woensdag verschenen kwartaalbericht over de huizenmarkt.

De economen hebben becijferd dat de huizenprijzen dit jaar met 1,75 procent zullen dalen, maar in 2011 met 1 procent stijgen. Volgens de bank nemen de verkoopaantallen, na een lange periode van daling, weer beperkt toe. "De verkoopaantallen zullen echter niet snel het oude niveau halen. Daarvoor heeft de huizenmarkt een te grote duw gekregen,'' aldus Rabobank.

Het goede nieuws is dat de gedwongen veilingtransacties niet meer toenemen. Maar het vertrouwen op de woningmarkt staat nog altijd onder druk. Dat komt omdat consumenten bang zijn voor werkloosheid en dubbele woonlasten. Ook de onzekerheden rond onder meer de hypotheekrenteaftrek speelt de huizenmarkt parten. Bron: ANP10 mei 2010

Fotostyling voor Net 5

Vandaag was op NET 5 bij Hoge Hakken, Strakke Pakken te zien hoe Femke Apontoweil en Barbara Loves door middel van fotostyling een woning voor de verkoop aantrekkelijk maken. Deze woning staat in de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort. De fotostyling heeft zijn vruchten afgeworpen: binnen drie weken na de fotostyling was de woning verkocht. Deze uitzending gemist?

Klik hier om de uitzending alsnog te bekijken.> Ook de aflevering van 31 mei is erg leuk.23 februari 2010

Prijzen alle typen huizen blijven dalen

De verkoopprijzen van bestaande woningen zijn in januari met gemiddeld 5,3% gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De daling is gelijk aan die in december, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Alle typen woningen waren goedkoper dan een jaar eerder. Duurdere vrijstaande woningen daalden het meest in prijs (8,7%). Woningen in de tussencategorie wisten de schade te beperken tot 3,5%. In totaal wisselden 7.708 bestaande woningen van eigenaar in januari. Dit zijn er ruim 11% minder dan een jaar eerder. In december ging het om een afname van 8%. Alleen in Zeeland steeg de woningverkoop. De daling was het sterkst in de provincie Utrecht (min 25%). Bron: NRC Next8 februari 2010

Focus at home werkt mee aan programma Net 5

NET 5 zendt vanaf maandag 8 maart elke werkdag het nieuwe programma Hoge Hakken, Strakke Pakken: de makelaars uit. In deze realityserie worden de opvallendste makelaars van Nederland gevolgd tijdens hun werk op de moeilijke woningmarkt. Behalve de bijzondere makelaars zelf, komen ook de grote contrasten tussen de verschillende segmenten waarin zij werken aan bod. Van de Amsterdamse grachtengordel en pas opgeleverde Vinex-wijken tot afgelegen plattelandsdorpen: de kijker wordt een blik gegund in de meest uiteenlopende woningen. Hoge Hakken, Strakke Pakken: de makelaars is dagelijks van 20.00 tot 20.30 uur te zien.

De realityserie Hoge Hakken, Strakke Pakken: de makelaars volgt een groep makelaars met opvallende specialisaties bij hun werkzaamheden. Zo is er een erfgoedmakelaar die kerken, vuurtorens, kastelen en zelfs een grot te koop heeft staan. En een grachtengordelmakelaar die zich richt op de onbetaalbare panden rond de Amsterdamse grachten. Verder is een echte plattelandsmakelaar te zien, met als specialisatie agrarische bedrijven en landelijke woningen. Ook worden een woonbootmakelaar, Vinex-makelaar, gezinsmakelaar, stadsmakelaar en een verkoopstyliste gevolgd.

De makelaars hebben elke dag te maken met kopers en verkopers. En achter iedere transactie gaat een verhaal schuil: voor het eerst samenwonen, een scheiding of een gezinsuitbreiding. Ook de objecten die in de verkoop zijn, dragen hun eigen historie met zich mee. In Hoge Hakken, Strakke Pakken: de makelaars wordt de kans geboden om een kijkje te nemen in de meest diverse woningen, zoals een monument, miljoenenpand of boerderij. Ook alle werkgerelateerde activiteiten van de makelaars worden in beeld gebracht: van een bezichtiging tot een netwerkborrel, van een make-over tot een bedrijfshockeytoernooi. Bovendien is van dichtbij te zien hoe de makelaarswereld omgaat met de recessie op de woningmarkt. Bron: Net 5

De verkoopstyliste die wordt gevolgd tijdens haar werkzaamheden is Femke Apontoweil. Bekend van het boek "verkopen? stylen!". Aangezien Focus at home nauw samenwerkt met Femke, zie je Focus at home ook in actie.14 januari 2010

Prognose 2010: geen prijsstijging

In het vierde kwartaal van 2009 zijn 4,8 procent meer woningen verkocht dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden bijna 34.000 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde woning is eveneens licht gestegen met 0,4 procent en bedraagt 228.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd. * De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopigLicht herstel

De stijging van het aantal verkopen in het vierde kwartaal met 4,8 procent is vooral toe te schrijven aan de sterk toegenomen verkoop van appartementen. Ook zijn er wat meer grotere, dure woningen verkocht.
NVM-voorzitter Ger Hukker: Daarmee lijkt de woningmarkt langzaam op te krabbelen na een moeizaam jaar. Maar we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2008, waarin het aantal transacties af nam van ruim 182.000 verkochte huizen in 2008 naar een totaal aantal van ongeveer 125.000 woningen in 2009.
Met een lichte prijsstijging in het vierde kwartaal van 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, is de gevreesde prijzenval in 2009 al met al redelijk binnen de perken gebleven. Hukker: De prijsdaling voor 2009 is uitgekomen op 2 procent, terwijl we op 5 procent hadden gerekend. Voor de koper is dit prima, want voor 2 procent minder kosten heeft hij bovendien meer waar voor zijn geld . En voor verkopers valt het verlies mee. De gevoelstemperatuur van de prijsdaling was in 2009 blijkbaar groter dan de daadwerkelijke prijsdaling.

15 procent meer verkopen in 2010

Voor 2010 rekent de NVM op een verdere stabilisering van de markt. Hukker: We verwachten voor 2010 een herstel van het aantal transacties op een niveau dat 15 procent hoger ligt dan 2009. Dat zijn zon 140.000 transacties in 2010. Dat is op zich hoopgevend, maar vergeleken met het hoogtepunt van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2006 (toen er 215.000 transacties plaatsvonden) ligt het aantal transacties dan nog wel ruim 30 procent lager.

De NVM verwacht voor 2010 een stabilisatie van de prijs. Sinds de financile crisis in september 2008 zijn de huizenprijzen met 5,6% gedaald. Hukker: Voor 2010 verwachten we een neutraal prijsniveau. Geen al te grote schommelingen meer. Dat is op zich goed voor het vertrouwen in de markt. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat met name in het hogere segment nog veel woningen te koop staan en daar nog prijscorrecties voor de hand liggen.

Er staan op dit moment totaal bijna 175.000 koopwoningen te koop. Daarvan staat bijna 30 procent langer dan 1 jaar te koop. Hukker: We kunnen echt spreken van een kopersmarkt. Veel kopers blijven de markt aftasten. De huizenverkopers kunnen daar soms maar moeilijk aan wennen en blijven vaak te lang vasthouden aan de vraagprijs. Ze hopen dat het prijsniveau op korte termijn weer terugkeert op het oude niveau, maar die verwachting is niet realistisch. Wat we zien, is dat scherp geprijsde woningen sneller worden verkocht.
De looptijd van het aanbod is in het vierde kwartaal van 2009 verder gestegen tot gemiddeld 213 dagen.

Bron: NVM29 december 2009

Focus at home in Spits

De verkoopstylist weet raad

In tijden van crisis is het moeilijk om je huis te verkopen. Daarom zag het laatste jaar de verkoopstylisten als paddestoelen uit de grond schieten. Het zijn de reddende engels: met wat aanpassingen ben je je woning zo kwijt.

Door Anouk Dehue

Vroeger stonden er meteen een aantal potentile kopers voor de deur, terwijl je het bordje te koop nog in de voortuin moest zetten. Zelfs als het huis er niet echt mooi uitzag of slecht onderhouden was. Dat is nu wel anders. Het huis moet aantrekkelijk zijn om de geringe kijkers die er lopen naar binnen te lokken. Een eerste indruk is dus belangrijker dan ooit. En dat begint al op het internet, vertelt Barbara Loves, verkoopstyliste van Focus at home. Kwamen vroeger mensen meteen naar je huis kijken, nu zoeken ze eerst op internet. Daarom is het heel belangrijk om een goede foto op een site als Funda te hebben staan. Een verkoopstylist kan hierbij helpen.

Loves vertelt dat ze, mede door de crisis, de afgelopen jaren het aantal opdrachten heeft zien stijgen. Als mensen na een half jaar nog steeds niet hun huis hebben verkocht gaan ze kijken naar alternatieven, zoals het inhuren van een verkoopstylist.

De belangrijkste taak van zon stylist is het huis verkoopklaar maken, vertelt Loves. Dat doen wij door eerst naar de doelgroep van het huis te kijken. Aan wie kunnen we het verkopen? Zijn dat jongeren, gezinnen of juist ouderen? Vervolgens wordt er een marktanalyse gemaakt. Samen met de makelaar kijkt de verkoopstylist wat er in de buurt nog meer te koop staat en wat er met het huis moet gebeuren om hiermee te concurreren. Vervolgens lopen we het huis door, aldus Loves. Deze moet vooral ruimte en neutraliteit uitstralen. Dat kan betekenen dat er opnieuw geschilderd moet worden, dat er muren moeten worden doorgebroken om extra ruimte te creren of soms is een andere opstelling de oplossing.

Crisis is dus goed voor de verkoopstyliste branche, maar Hans de la Porte, woordvoeder van Vereniging Eigen Huis, voorspelt dat het in 2010 weer beter met de huizenmarkt zal gaan. Zag je in 2009 dat het alleen maar slechter ging, in 2010 zullen er weer meer huizen worden verkocht. Een van de reden van de stijging is volgens De la Porte de economie, die weer aantrekt. Consumenten hebben weer meer vertrouwen in de economie. Ze houden hun baan en hebben dus zekerheid voor een vast inkomen. Dit zijn belangrijke factoren voor als iemand een huis wil gaan kopen.

Loves is niet bang dat haar baan straks verdwijnt als de huizenmarkt weer aantrekt. Nu is het de taak van de verkoopstylist dat er berhaupt mensen komen kijken naar het huis. Straks als dit niet meer nodig is, is het onze taak om er voor te zorgen dat we een huis zo verkoopklaar maken, dat het met veel winst wordt verkocht. Met een beetje investering is dit zeker mogelijk. Onze baan zal dus niet verdwijnen, maar veranderen. Volgens Loves zal door de aantrekkende huizenmarkt ook het kaf van het koren gescheiden worden. Er zijn nu zoveel verkoopstylisten, straks zullen waarschijnlijk alleen de professionele overblijven. Als het aan Loves ligt komt er dan meteen een keurmerk, zodat mensen weten wat ze binnenhalen als ze om een verkoopstylist vragen.

Jacqueline Voorn is het met haar eens. Voorn is oprichter van Styling Nederland, n van de eerste onafhankelijke organisatie voor verkoopstylisten. Ze is druk bezig met zon keurmerk. Het moet net zoiets worden als bijvoorbeeld de NVM-makelaars. Mensen weten precies waar zo iemand voor staat als hij daarbij is aangesloten. Dat moet ook in onze branche gebeuren. En van de eisen zou volgens Voorn bijvoorbeeld een opleiding moeten zijn. Er zijn namelijk zoveel verschillende facetten aan dit vak, dat het echt wel moeilijk is. Ik bedoel, je moet een huis van n miljoen euro niet gaan opvrolijken met Ikea-kussentjes bijvoorbeeld. Verder is het belangrijk dat we allemaal dezelfde richting op willen gaan, dezelfde werkwijze hanteren.

Maar ook Voorn denkt dat het vak wel degelijk zal veranderen in de toekomst. We zullen ons inderdaad meer op de winst gaan focussen als de markt weer aanzet, maar dat kan nu ook al hoor. We zien tegenwoordig dat mensen veel te snel zakken met hun vraagprijs. Als je eerst een beetje investeert in het huis, is dat soms helemaal niet nodig en kun je er zelfs nog wat op verdienen.

Klik hier om het artikel te downloaden (PDF).>7 december 2009

Aantal huizen per koper stijgt opnieuw

Het aantal beschikbare koopwoningen per koper loopt weer op. Nadat tussen april en oktober het aantal woningen waaruit kopers konden kiezen daalde van 22,1 naar 17,9, steeg dat aantal deze maand weer naar gemiddeld 19,1.

De prijzen van woningen, die nu bijna acht procent lager liggen dan een jaar geleden, stegen wel iets ten opzicht van de vorige maand. De gemiddelde prijs in september bedroeg 233.504,-, terwijl het gemiddelde in oktober op 238.827,- lag. Dit gemiddelde liep wat op omdat er voor het eerst sinds lange tijd weer meer belangstelling was voor vrijstaande huizen. Hoewel sinds oktober vorig jaar in oktober nog altijd 37 procent minder vrijstaande huizen werden verkocht, steeg het aantal verkochte vrijstaande huizen sinds de vorige maand met maar liefst 19 procent. Van de appartementen werd slechts 3 procent meer verkocht. Er is dus wel degelijk een lichte kentering in de woningmarkt zichtbaar. Bron: Wegwijs8 oktober 2009

Eerste tekenen broos herstel woningmarkt

Prijzen woningen blijven stabiel. In het derde kwartaal van 2009 werden 23% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Ook de prijzen zijn ten opzichte van het vorige jaar fors gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2008 ligt de prijs van de gemiddelde woning nu op 229.000 euro (-4,9%). Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het derde kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd.*

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Toch laat de woningmarkt in het derde kwartaal van 2009 enige voortekenen van voorzichtig herstel zien. De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalde niet verder en is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 vrijwel gelijk gebleven (+ 0,1%). Hoewel de huizenverkopen ver achter blijven bij vorig jaar, is ook hier sprake van enige opleving. Het aantal verkopen lag als geheel 1% lager dan in het tweede kwartaal van 2009, maar deze daling is minder groot dan gebruikelijk; historisch worden er in het derde kwartaal zon 5% minder huizen verkocht ten opzichte van het tweede kwartaal. Enkele regios als bijvoorbeeld Amsterdam (+14%) en Utrecht (+4%) kenden juist een toename van het aantal transacties.

De licht verbeterende cijfers nemen niet weg dat de Nederlandse woningmarkt nog altijd in een historisch dieptepunt verkeert. In totaal zijn in het derde kwartaal totaal ruim 32.000 woningen verkocht (door NVM- en niet-NVM-makelaars). Consumenten zijn nog altijd zeer voorzichtig. Uit een enqute onder makelaars blijkt dat 60% van de verkopers eerst zijn eigen huis wil verkopen, voordat wordt overgegaan tot de koop van een nieuwe woning.
Bron: NVM23 augustus 2009

Huizenprijzen dalen 6 procent

De huizenprijzen zullen dit jaar met 6 procent dalen, verwacht de Rabobank. In het begin van het jaar rekende de bank nog op een daling van 3,5 procent; in mei van dit jaar was dat al bijgesteld naar 5 procent. Ruim 20 procent van de mensen die een ander huis willen kopen, heeft die plannen op de lange baan geschoven vanwege de crisis. Bron: NRC Next1 juli 2009

Modelwoning NS gereed

In opdracht van NS Poort Ontwikkeling hebben Focus at home en Pand in Beeld een modelwoning ingericht om de verkoop van hun nieuwbouwproject te bevorderen. Het betreft een royale stadswoning met terrastuin in Het Eerste Kwartier in de nieuwe stationsomgeving van Alphen aan den Rijn. Natuurlijk hebben wij met de inrichting rekening gehouden met de doelgroep: jonge gezinnen, thuiswerkers, alleenstaanden en actieve veertig- en vijftigplussers. Wij hebben met veel plezier en enthousiasme aan dit project gewerkt. Bent u benieuwd naar het resultaat? In het fotoboek staan foto's van deze modelwoning in dit bijzondere project.

Klik hier om naar de site van het project te gaan>
NS Poort gaf na het inrichten van de modelwoning de volgende reactie: "Om de laatste woningen in het project 'Eerste kwartier' van de stadswijzer in Alphen aan en Rijn te verkopen, hebben wij Focus at home en Pand in Beeld ingeschakeld om een modelwoning in te richten. Wij hebben hen gekozen omdat zij snel konden schakelen en gevoel hebben voor de presentatie van de woning. Het resultaat is fantastisch. Potentile kopers hebben nu een beter idee hoe hun toekomstige woning eruit kan zien."11 juni 2009

Gering herstel woningmarkt

Voor het eerst sinds vele maanden is er weer iets goeds te melden over de woningmarkt. Voor de verkopers van woningen althans. Er is namelijk een kleine kentering te zien in het aantal te koop staande woningen per potentile koper, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster. Had een koper vorige maand nog keuze uit 21,17 woningen, inmiddels is dit gedaald naar 20,43. De interesse in woningen neemt dus langzaam weer toe. De gemiddelde prijs van een woning is deze maand met 0,77% licht gedaald. Ook de tijd waarbinnen een woning wordt verkocht, steeg deze maand door naar 14,5 maanden. Vorige maand was dit nog 13,8 maanden.
Bron: Wegwijs10 juni 2009

Betaalbaarheid toegenomen

Na een tegenvallend vierde kwartaal in 2008 (-2,5%) laat het eerste kwartaal van 2009 een verdere verslechtering van de woningmarkt zien. De verkoopprijs van een gemiddelde woning is in het eerste kwartaal met 3,1% gedaald tot 218.000 euro. Het aantal verkochte huizen daalde sterk en ligt bij de NVM-makelaars met 19.200 woningen meer dan 40% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal verkochte huizen (door NVM- en niet-NVM-makelaars) bedroeg in het eerste kwartaal circa 25.000.

In maart was er echter sprake van een lichte toename, wat mogelijk wijst op een fragiel herstel van de markt. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2009, die vandaag is gepresenteerd.
Er staan meer woningen te koop, er zijn minder woningen verkocht, de prijzen dalen licht en de huizen staan langer te koop. Toch is er goed nieuws omdat de betaalbaarheid fors is toegenomen. Het is dus interessanter voor de consument om een huis te kopen.
Bron: NVM8 juni 2009

Verkooptijd ruim een jaar

In totaal staan via Funda.nl momenteel 186.000 huizen te koop. Dat aantal ligt iets boven het aantal verkooptransacties van de afgelopen 12 maanden, waarbij nog rekening dient te worden gehouden met het inzakken van de markt sinds oktober vorig jaar. Op basis van deze cijfers dient de Nederlander dus rekening te houden met een gemiddelde verkooptijd van iets meer dan een jaar, afhankelijk van het niveau van de woning. Appartementen en tussenwoningen gaan iets sneller van de hand. Vrijstaande woningen hebben een 60 procent langere verkooptijd nodig.
Bron: Wegwijs